i BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210. Mantels, Japon stoffen, Tapijten. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 84 85 L. Roele en 4 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stofieerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. STEDELIJKE LICHTFABRIEKEN. Commissie van bestand. De Wethouder J. van Galen voorzitter, P. D. Muyl- wijk, W. Bokhoven, H. Knuttel, Mr. J. van Heusde secretaris. Ambtenaren. F. J. Swartwout de Hoog direct., T. B. Granpré Molière onder- direct., C. J. Verschoor boekhouder, J. Gouda Jr. opzichter, A. J Kouwenberg klerk, A. IJsselstijn en P. Lafeber klerken meteropnemer. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. A. Belasting op de Inkomsten. Vermenigvuldigingscijfer 1.20. B. Belasting op de Honden. Voor honden van weelde per jaar f5,-. Voor honden ten dienste van den landbouw, eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen of erven, per jaar f 2,50. C. J. M. Kroon ontvanger, J. Vermeij commies, G. Landwehr bode voor Ge- meente-Belastingen, W. Boer deurwaarder. Kantoor geopend van 91/*—1 en van 2—4 uur, behalve Zaterdags en op erkende Chris telijke feestdagen. Voor de Bouwbedrijven. H. A. C. Brinkman voorzitter, van der Ree, P. Maree, C. Sanders patroonsW. Roepers voorzitter, A. Koot, H. Bosman, L. van Wingerden, A. H. den Riet, werklieden. M. Gelijns, secretaris. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Aftreding 1912. I. IJssel de Schepper voorzitter, G. Prince, J. L. van Eijk, C. van Veen Az. 1914. A. van Reedt Dortland onder-voorzitter, H. Braat, A. Goedewaagen, A. W. Roes, H. Knuttel. Mr. M. M. Schim van der Loeff secretaris. De Kamer vergadert den laatsten Woensdag van elke maand in bet gebouw Arti-Legi. Librye. LibryemeestersDr. F. H. G. van Iterson voorzitter, Dr. A. van IJsendijk secr.-bibliothecaris, Dr. J. Huges, H. van Assendelft; S. H. van der Kraats custos. De catalogus is verkrijgbaar aan de Librye. De Librye is geopend des Woensdags én (Zaterdags van 2—4 uur. Voor het bezoek op andere dagen melde men zich aan bij den custos. (Zeugstraat no. 30). Museum van Oudheden (Stedelyk). Dr. F. H. G. van Iterson voorzitter, Dr. J. Huges secretaris, Dr. A. van IJsendijk, H. van Assendelft, penningmeester. Het museum is gevestigd in het gebouw Arli-Legi. Dagelijks geopend van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren, tegen 25 cent de persoon. De Catalogus is verkrijgbaar bij den concierge. Oude Vrouwenhuis. Regenten (zie Gasthuis), Huismeester G. J. Garritsen, Huismeesteres Mej. A. Beausor. Spaarkas. Beheerd door het Burgerlijk Armbestuur in het gebouw der Arm- kamer, Jeruzalemstraat. Wees- en /Elemoezeniershuis. RegentenA. van Reedt Dortland, S. D. Boon, Dr. J. W. Ie Grom, sE. Steensma, B. G.J. Evers. Regentessen: Mevr. Hoogendijk Mijnlieff, Mevr. Spruytvan Galen, Mevr. SteensmaIJsselstijn; L. Roele en Echtgenoote binnenvader en -moeder. POLITIE. Bureau op de Markt en Hulpbureau Prins Hendrikstraat dag en nacht geopend* A. Bertheux commissaris, E. H. Tenckinck inspecteur, A. J. Roos onder-inspecteur, P. Leemeijer, G. Woudenberg en J. F. L. Negrijn hoofd-agenten, J. van Katwijk, M. Lunenburg, H. Akkerman, C. W. Runge, T. Woudenberg, P. Huisman, C. de Koster, A. Human, W. van Bekkem, C. de Jong en G. Kramp, agenten iste klasse, H. Bloemzaad, H. J. Buursma, G. Bloemendal, J. van der Hoeven, J. J. Verweij, G. J. E. Balk, J. P. de Vos, J. Goudswaard, A. Burggraaf, G. Noomen, J. Nijholt en G. Breedijk, agenten 2e klasse. BRANDWEER. L. Koole Wz. opperbrandmeester, C. J. P. Spruit en H. J. Nederhorst Jr. adjunct-opperbrandmeesters, L. Cusveller chef redding- en ladderbrigade, W. F. van der Weg (Houtmansgracht 12) opzichter over de brandkranen, Brandweerkring No. 1. W. F. Peerenboom, No. 2. E. Arends, No. 3. J. A. Endenburg, No. 4. B. Rietveld, No. 5. T. H. van IJzendoorn, No. 6. L. van der Pol chefs slangeriwagens. Brand weerkring No. 1. C. C. Krom brandmeester, R. Rozenstraten, A. P. J. Leusen, A. Rietkerk enonder-brandmeesters, brandweerkring No. 2. M. J. C. P. de Keijzer brandmeester, H. J. Maree, H. Smit, W. Idenburg en J. Amesz onder-brandmeesters, brandweerkring No. 3. D. de Jong brandmeester, J. E. van Dongen Bolding, J. J. Maree, B. C. Stolwijk en H. P. van Reedt Dortland onder-brandmeesters, brandweerkring No. 4. W. L. Immink brandmeester, M. Sytsma, J. P. de Groot, K. J. Revet en J. van Breukelen onder-brandmeesters, brandweer kring No. 5. P. Bokhoven brandmeester, H. de Jong Jz., P. Vink, S. Vingerling en L. van Zevenhoven onder-brandmeesters, brandweerkring No. 6. J. L. Vos, brandmeester, C. J. van der Linden, H. Hoogendoorn, P. A. Vingerling, onder-brandmeesters. GEMEENTE INSTELLINGEN. Arbeidsbeurs (Gemeentelijke). C. Witte van de Velde voorzitter, W. G. T. C. M. Gol plaatsverv. voorzitter, A. J. J. Vos en P. Bokhoven Wz. leden werkgevers, N. van Vliet en L. P. Kulik leden werklieden. Bank van Leening. Commissie van Toezicht: De Burgemeester voorzitter, G. Prince, D. Hoogendijk. Ambtenaren: C. J. de Groot directeur, D. L. Soer pandbewaarder, Agatha Groenendaal inbrengster. Bestedelingenhuis. Regenten: H. J. Nederhorst Sr., F. Herman Fz., A. Jaspers Lzn., M. J. Oosterling, J. C. van der Torren. Regentessen: Mevr. Wed. Overeijn- derKoster, Mevr. v. d. StraatenBoer, Mevr. Breebaartv. d. Kleinbinnenvader en -moederG. J. Garritsen en Echtgenoote. Hoffman’s Gesticht. (Damesgesticht). RegentenG. Prince voorzitter, Dr. F. H. G. van Iterson secr.-penningmeester, Dr. P. J. A. Levedag, J. A. P. Montijn, C. J. M. Kroon; Mej. M. E. Hardenberg directrice. Hoffman’s Stichting (Volksgaarkeuken). Commissie van Beheer: B. Beszelzen voorzitter, I. J. Bonneur secretaris, M. J. Oosterling penningmeester, R.U. Jongen burger, A. J. J. Vos. A. de Jong, keukenmeester. Van Iterson Ziekenhuis, Krugerlaan 130. Regenten: R, L. Martens voorzitter, J. H. Teeling secretaris, A. W. Roes, G. Prince, D. Hoogendijk. Directrice: Zr. T. Blauw. Adjunct-directriceMejuffrouw H. W. van Amerongen. Geneesheer van het Ziekenhuis en de Gestichten: H. J. de Voogt. Heelkundige n Dr. A. Montagne. Gemeente-ApotheekE. J. Hoekstra apotheker, Mej. J. R. de Voogd assistente, L. J. de Pater knecht. Kamer van Arbeid. C. P. W. Dessing, N. A.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 44