r J W. UflN DER STEEN, Sigarenfabriek fabaks- en Fijne Vleeschwaren en W orstsoorten, en le kwaliteit Varkensvleesch. Koninklijke Hollandsche firma C. B. UBB DER POST. A VLEESCHHOUWER EN SPEKSLAGER, GOUWE 184, GOUDA. 4 Opgericht 1870. Zever maal bekroond. 178. 2111. Fabriek Bouda, Bieuwe Hauen. Z76. BAHLMAW Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Magazijn Gouda Hoogstraat 15. Telefoon Utrecht Uiestraat 15. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Houdt zich beleefd aanbevolen voor de levering van Tweemaal bekroond voor de fijnste Varkens. 86 d 1 en I L. Binnendijk. Jf J, GEMEENTELIJKE BETREKKINGEN. Aanplakkers. D. van Hensbergen, H. Haverkamp Jr. noodhulp. Archivaris der Gemeente. Dr. J. Huges. Gemeente-Artsen. Dr. P. J. A. Levedag en P. de Boer. Begrafenissen. H. Kleijweg directeur der Algemeene Begraafplaats, L. Binnen dijk ie aanspreker, M. Dekker en W. Begeer Lzn. aansprekers, T. Lens en L. Reparon noodhulp-aansprekers, J. M. de Weger, C. Verschut, J. H. Verkerk, H. F. Souffree, B. Lens Jr. en J. van Weelde lijkdragers, H. van Maaren en M. Verkerk hulp-lijkdragers, J. Blok en H. Verbeek grafmakers. Bode der Gemeente. F. Weil Fzn. Brugwachter tevens Tolgaarder aan de Haastrechtsche brug, J. Ouwersloot. Commissaris van het stoombootenveer. C. van der Groef. Concierge van het gebouw Arti-Legie. G. van den Dungen. Concierge van het raadhuis. G. Landwehr. Gaarder der rechten voor het gebruik der Gemeente-eigendommen en -inrichtingen. J. M. Bakker. Gaarder van de Kaai- en Liggelden. J. Th. Imholz. Geneesheer voor de Ambtenaren van Politie. Dr. J. H. Bakker Niemeijer. Geneeskundige belast met de doodschouw. Dr. J. G. Rups. Havenmeester. G. J. van der Linden. Hooiweger. J. van Mensch. Keurmeesters van het Vleesch. E. Overbosch en P. Hornes. Keurmeester van Visch. P. Hornes. Klokkenist. G. P. M. J. van Zuijlen. Marktmeester van de Jaar- en Weekmarkten. F. Weil Fz. Marktmeester van de Bloem-, Groenten-, Aardappel-, Turf-, Hout- Vischmarkt. J. Th. Imholz. Marktmeester van de Varkensmarkt. Omroeper. H. Wortman. Opwinder en onderhouder der klokken. J. D. Vetter. Pachter van het Schutgeld aan het Reeuwyksche Verlaat. H. Scheygrond. Pachters van de Vuilnis. Gebr. Binnendijk. Rooimeesters. W. Kromhout en H. Kleijweg. Schatter der localen waar Sterke Drank in het klein verkocht wordt. J. E. W. Harmsma. Schoolarts. B. G. J. Evers. Sluiswachter aan het Moordrechtsche Verlaat. P. H. Schoonderwoerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 45