BAHLM.4O Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnummer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 91 90 t FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOODA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BIJZONDERE SCHOLEN. School voor Chr. Nat. Onderwas. (Lange Groenendaal 48). Commissie der school: H. A. Toen voorzitter, M. J. Augustijn secretaris, P. Blazer penningmeester, C. van Wingerden, P. Ooms, J. M. Bakker en K. Wessels. Personeel der school: J. van de Putte hoofd der school, P. M. Both, C. J. van de Putte, A. R. van de Putte, M. A. J. Hoogerwaard, W. Venema, M. Remijn en J. van de Rotte onder wijzers, J. F. Bennink onderwijzeres, C. E. van de Putte en L. A. Hoogendoorn vakonderwijzeressen. Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Vrye Scholen op Ge reformeerden grondslag. P. D. Muylwijk voorzitter, G. Wientjes, A. A. C. van Asch, P. A. Vingerling, P. A. Lafeber secretaris-penningmeester. Schoollokaal. (Keizerstraat 69). Personeel der schoolTh. van Straalen hoofd der school, H. Heistek en L. van ’t Riet onderwijzers. D. van Dijk en E. B. van Beek onderwijzeressen. H. van der Togt vrouwelijke handwerken. Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Chr. Scholen voor M. U. L. O. te Gouda. H. M. Dercksen voorzitter, J. van Galen penningmees ter, Ds. J. G. Deur, R. U. Jongenburger, P. J. Kolijn, C. Jongenburger, W. A. Piets, secretaris. P. H. van Roon zang, H. Ouderkerk gymnastiek, H. J. Bitter vaderlandsche en algemeene geschiedenis, G. W. Brons Middel teekenen, Mej. M. W. Kruisheer nuttige handwerken. Onderwijzers in de Gymnastiek. H. Ouderkerk en D. van Duuren. Onderwijzers in het Teekenen. A. Scherpenhuijsen Jr. en Mej. M. van Buuren. Huisvljjtschool. H. C. German onderwijzer. Herhalings-School voor Jongens. J. Scheijgrond hoofd der school, M. G. Emeis, L. Verjaal en C. H. Breedijk onderwijzers. Herhalings-School voor Meisjes. C. van Essen hoofd der school, G. van Groos en G. P. Lafeber onderwijzeressenonderwijzeres in het koken. Cursus voor Volwassenen. J. J. Hogendoorn ie onderwijzer, A. Willers 2e onderwijzer. Bewaarscholen, a. Openbare voor on- en minvermogenden. Eerste. (Pater- steeg). J. F. de Jong hoofd der school, H. J. Kolster, L. A. Hoogendoorn en C. E. van de Putte onderwijzeressen. Tweede. (Nieuwehaven 334). E. P. SchulingSchotel hoofd der school, H. W. M. Hornis, H. J. Gravesteijn en A. Belonje onderwijzeressen. b. Bijzondere. (Gouwe 72). G. B. Weurman. Stedelijke opleidings-cursus voor Bewaarschool-houderessen. P. de Vos directeur, E. P. Schotel, J. F. de Jong en M. van Buuren onderwijzeressen. Muziekschool. (Westhaven 13). Commissie van Toezicht: I. H. Nort voorzitter, C. van Veen Az., A. J. IJsselstijn Az., W. G. Th. C. M. Gol, P. A. Schroot secre taris, Leeraren: J. H. B. Spaanderman directeur en leeraar in de afd. A (zangen theorie) en in afd. D (orgel), Mej. Cath. van Oudheusden leerares in afd. A (zang en theorie), J. G. Arentz leeraar in afd. B (instrumentale muziek, uitgezonderd viool, piano en orgel) J. M. Schrijvers leeraar in de afd. B (viool), Mej. J. C. Ouweneel leerares in afd. C (piano). Kruisheer onderwijzeres in de vrouwelijke handwerken. School v. g. 1. o. No. 4. (Prins Hendrikstraat 133). G. N. Kruisheer hoofd der school, C. van Essen, L. Verjaal, C. M. Koopal, J. P. van den Bosch, P. van en E. Bloemendaal onderwijzers, C. W. Schriek, Wijngaarden onderwijzeressen en in Eijk, G. G. C. Weil, A. Bongers J. G. de Mol, G. Blommendaal en H. S van Wijngaarden onderwijzeressen en in vrouwelijke handwerken, W.J. Blommendaal onderwijzeres in de vrouwelijke hand werken. Ie Burgerschool voor Jongens (Groeneweg 27). J. Slop hoofd der school, H. E. van der Roer, M. G. Emeis; C. J. de Ruwe, M. S. Both, J. M. Zuijdam, C. Roldanus en C. J. van Altena, onderwijzers. 2e Burgerschool voor Jongens (Groenendaal 75). W. den Hoed hoofd der school, L. J. den Hartog, T. de Vries, H. J. Bitter, A. Klein, J. Hoogendoorn en A. de Bruin onderwijzers. Ie Burgerschool voor Meisjes (Nieuwe Haven 92). B. P. van Cittert hoofd der school, E. C. L. van Echten, G. van Groos, L. Brouwer, A. M. Grebe, H. M. C. van der Plas, G. C. Spruit en G. Bongenaar onderwijzeressen. 2e Burgerschool voor Meisjes (Turfmarkt 105). M. L. J. Bender hoofd der school, C. C. W. van Ameron, C. A. Hombrink en J. T. de Gast onderwijzeressen* Het onderwys op deze schelen, omvat, behalve de vakken van het gewoon lager onder wijs: op de 4 scholen v. g. 1 o. de gymnastiek, het teekenen en de nuttige handwerken voor meisjes; op de le Burgerschool voor meisjes dezelfde vakken en beginselen der Fransche taal en der algemeene geschiedenis; op de le Burgerschool voor jongens, dezelfde vakken als op de le Burgerschool voor meisjes, behalve nuttige handwerken, doch bovendien de beginselen der wiskunde; op de 2e Burgerschool voor meisjes, dezelfde vakken als op de le Burgerschool voor meisjes, doch daarenboven de beginselen der Duitsche en der Engelsche taal en der fraaie handwerken en op de 2e Burgerschool voor jongens,dezelfde vakken als op de le Burgerschool voor jongens en daarenboven de beginselen der Duitsche en der Engelsche taal. OPENBARE SCHOLEN. School v. g. 1. o. No. 1. (Patersteeg). A. van Kersen hoofd der school, L. C. J. de Groot, E. van Dantzig, H. C. German, P. de Vos. G. van Spengen, C. van Dalfsen en D. Houtkamp onderwijzers, C. M. van 't Hof, C. A. Brinkman en A. H. I. Niermans onderwijzeressen en in vrouwelijke handwerken, H. W. Veenenbos en G. Boer onderwijzeressen. School v. g. 1. o. No. 2. (Nieuwehaven 332). G. D. Heij hoofd der school, M. den Oudsten onderwijzer en in het teekenen, A. Willers, A. M. Emeis, J. Scheij grond, P. S. Dauvellier, P. W. Bos, P. A. Begeer en J. F. Janse onderwijzers, J. C. Hoogendijk, M. C. van der Kleijn, T. W. de Bock en G. N. N. Kruisheer onderwijzeressen en in vrouwelijke handwerken, M. W. Kruisheer, N. A. Both en A. J. de Bock onderwijzeressen in de vrouwelijke handwerken. School v. g. I. o. No. 3. (Keizerstraat 41). J. J. Hogendoorn hoofd der school, W. de Ven, E. R. C. Peletier, C. H. Breedijk, J. A. Broere, H. Boon, A. van Es, G. Rensink en A. Bot onderwijzers, M. B. Burgersdijk, H. Vetter en G. P. Lafeber onderwijzeressen en in vrouwelijke handwerken, H. J. Heij onderwijzeres, M. W.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 47