Verjaardap van hat Koninklijke Hois. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnuinmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. fllfabethischE Lijst der Straatnamen met de Hamen der Bewoners. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. HENDRIK 1878 30 April. EVEN NUMMERS. 1909 12 1859 31 Augustus. H. 1880 70 72 Augustus. H. M. en Pyrmont, FIBMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stofieerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. 7 8 10 l 8 16 18 22 29 31 33 G. Tempelman, mandenmaker A. Vergeer, melkventer J. J. van Duin, tuinman 60 62 64 68 15 17 19 21 23 23 7 9 11 13 74 76 78 80 82 I 84 26 28 32 34 36 38 42 44 46 48 52 54 56 58 1 3 2 7 9 10 14 28 32 34 JULIANA Louise Emma Marie Wilhelmina, Kroonprinses der Nederlanden, Prinses van Oranje, Hertogin van Mecklenburg M WILHELMINA HELEN! PAULINA Maria, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz., Dochter van wijlen Z. M. Koning WTllem III (geb. 19 Feb. 1817, overl. 3 Nov. 1890) en van Koningin-Moeder Emma N. J. de Jong, fabriekswerker A. van Geloven, koopman T. van den Heuvel, timmerman A. Koot, letterzetter J. van de Seüp Wed. T. v. d. End—Jongeneel R. Jorrltsma, sigarensorteerder H. de Jong, kleermaker J. de Looij, verver G. S. in ’t Veld, werkster L. Groenendaal H. F. C. Gerritsen, bosbode H. J. Verheö, bakker Wed. C. B. Biljeevan Werkhoven M. de Wit A. van Es, fabriekswerker J. Koppendraaier, koopman M. Vermeü, zeilmaker A Boer, bakkersknecht H. van Monnikendam, wasch- en sti ijk- inrichting A. van Hertum, letterzetter L. M. Boot, metselaar J. J. de jong, kellner J. van den Heuvel, schippersknecht J. Jongkind, schipper F. K. Urbanus, sigarenmaker A. van der Bijl, pakhuisknecht V. Berlijn, timmerman A. J. F. Essebaggers, pakhuisknecht J. J. Jaspers, schoenmaker J. T. Imholz, gabelgaarder A. Prinsenberg, verlakker J. van der Woensel, stucadoor W. den Hertog, smid D. C. M. den Adel, meubelmaker 19 April HENDRIK Wladimir Albert Ernest, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg-Schwerin, Gemaal van H. M. de Koningin Aaltje Baksteeg. 1 C. Groenewoud, reiziger 3 G. J. Kraaijeveld, brugwachter C. Groeneweg, winkelier W. van den Heuvel, koopman K. Hoogerdijk, veldarbeider G. J. Bol, nettenbreier C. van Oosterom. Wed. J. W. Vos J. M. Schrave, koopman in kaas Achter en Terzijde der St. Janskerk. H. J. Verroen, zilversmid St. Janskerk J. Koppendraaier, koekbakker D. Nieveld, kerkknecht G. Houtman, boomkweeker P. Revet J. H. van Duijvenbode Stadsapotheek H. Kleijweg, koster Achter de Visehniarkt. oneven nummers. J. Smits, letterzetter P. Abbema, sluisknecht 3a M. Scbriek, brievenbesteller 3b M. van Hofwegen, kantoorbediende 3c Wed. T. J. van Vuuren—van Schündel F. A. v. d. Hoofl, brievenbesteller J. de Jong, fabriekswerker C. L. Nobel, pakbuiskneebt W. C. Broer, koopman Centraal Telefoon-Bureau P. Hoevens Wed. H. Bouwer—de Jong P. van Reden, banketbakker E. van de Kamp, klompenmaker K. Anker, loodgieter W. den Os, blikslager Th. J. Zuijdveld, timmerman Adelheid EMMA Wilhelmina Theresia van Waldeck Koningin-Moeder der Nederlanden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 4