„Zuid=Holland” Plateelbakkerij GOUDA. Grootste fabrieken van Kunst aarde werk in Holland, zoowel van gebruiks- als siergoederen. KantoorRaam No. 32. Fabrieken 32 en 34 Raam Nos. 242 Nos. 244, en en TELEPHOON INTERC. No. 47. 7 BAHLMANN Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. g6 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. f-- Moordrecht, Gouderak, Moercapelle, Bleiswijk, Zevenhuizen en Nieuwerkerk a. d. IJsel. Bureau van Consultatie te ’s Gravenhage in het Gebouw van den Hoogen Raad der Nederlanden, eiken Maandag om 2 uur n.m. Bureau van Consultatie te Rotterdam in het gerechtsgebouw aan den Noordsingel, eiken Woensdag n. m. 2 uur (in Juli en Augustus den ren en gen Woensdag dier maanden). Kantonrechter: Mr. K. N. Hengeveld. Plaatsvervangers: Mr. M. M. Schim van der Loeff, J. Zeper en Mr. E. M. B. Kortenoever. Griffier: Mr. E. M. Driebeek. (De Griffie is in den regel dagelijks, Zondags en erkende Christelijke Feestdagen uitgezonderd, geopend van 9—en il/24 uur). Plaatsvervanger: J. van de Linde, Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr. Kneepkens. Het parket van den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie wordt gehouden te Rotterdam in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel, van ’s morgens 10 tot ’s namiddags 5 uur. Deurwaarders: B. H. van de Werve, bij de Arrondissements-Rechtbank en J.J. P. den Boer bij het Kantongerecht. RijksveldwachtDistricts-Commandant tevens inspecteur der Rijksveldwacht 4e district te ’s Gravenhage, Brigade-Commandant C. van ’t Hof, Brigadiers Titulair L. Korpel te Gouda en J. Miedema te Reeuwijk. De zittingen van het Kantongerecht worden gehouden en de Griffie is ge vestigd in het gebouw Arti-Legi aan de Markt. De zittingen zijn bepaald als volgt: Voor Strafzaken: Woensdag voormiddag te 11 uren; Voor Burgerlijke Zaken: Donderdag voormiddag te 11 uren; Voor Buitengerechtelijke Acten: Donderdag na afloop der zitting voor Burgerlijke Zaken. Geen zitting wordt gehouden op Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag of een der Kerstdagen. Voogdijraad. (Rotterdam II). G. H. Hintzen Rotterdam voorzitter, Mr. A. J. van Schelven Goudsche Singel 197a Rotterdam secretaris, Ds. J. van Walsem ver tegenwoordiger voor Gouda. Controleur van den Arbeid der 4e Inspectie. G. G. Heij, 's Gravenhage. KERKGENOOTSCHAPPEN. Nederlandsch Hervormde Kerk. Classicaal Bestuur van Gouda: Ds. L. ten Bosch te Gouda praeses, Ds. J. C. Bijl te Gouda secundus, Ds. J. W. Berkelbach van der Sprenkel te Gouda scriba, secundus Ds. L. ten Bosch te Gouda, Ds. P. van Willenswaard, Krimpen a/d IJsel assessor, secundus Ds. F. G. Berghauser Pont te Meerkerk, Ds. C. Verhagen te Gouderak, secundus Ds. J. Hoek te Oude- water, Ds. I. Magendans, Ds. J. van der Spek te Schoonhoven, secundus Ds. Tj. Tak te Zijderveld, Ds. J. F. Wachter te Vianen, Ds. J. van der Spek te Schoonhoven. G. de Vor ouderling te Vianen, secundus Ds. Tj. J. Wielinga te Nieuwland, H. A. Montijn ouderling te Oudewater, secundus H. J. Post ouderling te Heukelum, G. de Vor te Vianen, secundusj. de Jong oud-ouderling Gouda, W. van Riet ouder ling te Vianen secundus R. U. Jongenburger ouderling Gouda, Ds.J. W.Berckelbach van der Sprenkel Gouda quaestor, secundus Ds.J. van der Spek Schoonhoven, De Ring Gouda, Ds. J. W. Berkelbach van der Sprenkel praetor, Ds. H. O. Roskam Abbing te Nieuwerkerk aan den IJsel scriba, Ds. S. van Doorn te Sluipwijk quaestor, Ds. L. ten Bosch bibliothecaris. De Nederlandsche Hervormde Gemeente te Gouda. Kerkvoogden: Aftreding 1913. A. Dortland, J. A. P. Montijn. 1915. P. W. Kamp huizen. H. J. Nederhorst Sr., N. F. Cambier van Nooten. 1917. R. L. Martens, Dr. A. Montagne. Notabelen: Aftreding 1913. J. G. C. Kamphuizen, D. Hoogendijk, G. N. Kruisheer, C. G. Langeraar, H. J. de Voogt 1915. W. Kromhout, C. van Veen Az., H. J.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 50