BAIILMAW Co., M ARKT 9, GOUDA Teleplioonnummer 210. BAIILMANA Co., MARKT 9, GOUDA. Teleplioonnummer 210. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. M 6 7 NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. 90 100 1 51 8 1 Bleekerskade. P. M. van der Griend, koetsier 92 94 96 98 39 40 41 41 1 3 5 7 9 11 13 2 3 4 5 7 9 11 13 15 31 35 45 76 77 78 79 80 81 83 86 34 35 40 27 28 29 30 31 32 33 34 35 43 44 45 46 2 4 6 8 10 24 26 28 30 32 34 38 40 42 44 46 48 53 55 56 57 36 37 38 1 3 1 3 5 7 9 11 13 13 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 58 59 60 61 64 66 67 68 69 71 72 73 74 75 2 4 6 10 12 20 22 2 5 7 47 48 49 50 51 52 6 7 14 15 16 18 19 20 21 22 23 32 9 10 12 13 15 16 17 19 15 17 19 21 1 2 3 4 5 6 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 1 3 5 7 9 Bloisstraaf (zie Graaf van). Boekenbergstraat. Wed. Th Boshof!—Tier Wed. S. Snel—Boot Wed. A G. van der Horst—Bekkers L. van Erkel, werkman Wed. F. B. Scholten—de Vroom W. de Vroom, fabriekswerker Tb. J. van der Pool, arbeider Wed. J. Verhurg—Snel M. van Draanen, koopman P. J. C. Ernst, heier C. Kortenoeven, sjouwerman C. de Bruijn, dijkwerker G. C. Veriaan, schipper Baksteeg (Zie Aaltje). Van Bergen IJzendoorn Park. A. J. IJsselstijn, koopman P. J. Maitland, directeur eener Verz. Mjj. Van Beverniiighlaan. W. J. Dercksen, fabrikant W. J Dercksen Jr., fabrikant M. A. Cats, boekdrukker S. E de Jongh. uilgever-drukker Wed Weebers—van den Braak H. S. H. van Pelt, directeur ,,de Hanze” A. van der Marei G. Olie, boomkweeker J. Gonda, opzichter gasfabriek P. Broer, suikerballenfabrikant W. A. Piets, leeraar H. B. S. P. J Kolijn, kleermaker J. van Beveren S. Vingerling, koopman Th. van Straalen, hoofd der Chr. school I. A. van Rfjn van Alkemade Anthoniestraat (Zie Sint). Baanstraat. ONEVEN NUMMERS. H. Walthie, borstelwerker N. Walthie, los werkman A. Verbruggen, verver L. A. Wiltenburg, werkman D. van der Sloot, smid H. Knnst. pijpmaker N. J. Seijn, fabriekswerker J. Jongkoen, pakhuisknecht H. Hooimeijer. smidsknecht V. de Keizer, fabriekswerker C. P. Broer, pijpmaker Wed. J. C Verkerk—Snaterse A. van der Zaan, kuiper C. A. Brem, blikslager G. van Hoorn, schilder P. Boef, fabriekswerker J. H. Wiezer, pijpmaker W. Hoegee, opperman D. C. Brem, fabriekswerker EVEN NUMMERS. P. den Haag, timmerman M. A. Holthuijsen, orgeldraaier P. Bunschoten, koedrjjver H. Mikkers, verversknecht A. Krynberg, sjouwerman G. G. van Welzenis, scheepmaker D. P. Boot, los werkman W. H. Knapen, bleekersknecht F. van Waas, verver N. W. van Loon, sigarenmaker Wed. J. C. de Bruin—Anker T. de Hoog, schipper P. Berlijn, los werkman S. Rapis, sigarenmaker Wed. G. P. J. van Weesel—de Vos A. Bongaards, portier J. van Vliet, arbeider Kon. Stearine Kaarsenfabriek Gouda C. van Ejjk, scheepstimmerman Wed. G. Roosbeek—Spieringshoek D. M. Overhand, arbeider G. J. Vermeulen, loopknecht H. N. van Vliet, werkman A. Toen, schipper Mej. A. Klerk J van Rijswijk, opzichter kaarsenfabr Scheikundig Laboratorium 47 en 49 Kantoor Kon. Stear. Kaarsenfabr. J. C. Menge, concierge Bleekerssingel. E. Overbosch. rjjks-veearts K. Schouten, metselaar J. G. van Hofwegen, verlakker A. J. C. van Oorschot, vischhandel T. de Graaf, koopman D. Kaptijn, smid J. M. van den Berg, metselaar M. Verdouw, naaister H. Gjjzenjj, kantoorbediende G. P. A. van flest, fabriekswerker. J. van der Burg, touwslager M. J. Middelweerd, pakhuisknecht Wed. G. Kielliger—van Wateringen P. B. Streetland, stukadoor Dr. R. K. Boekmejjer, Leeraar Gymn. R. M. H. van Haeren, koopman W. Wernink, fabrikant C. J. M. Wernink P. Beüers, arts Wed. J. v. d. Breggen—Molenaar Dr. D. W. IJssel de Schepper, schei kundige Dr. K. Bilehli, veearts Wed. C. Kooijmanvan Krimpen H. C- Edauw, uitgever, drukker P. Offenberg, boomkweeker Mej. M. M. C. van Werkhooven M. v. Westrienen, leeraar H. B. S. A. Bertheux, commissaris van politie P. J. Bellaart Jr., importeur van sponsen J. B. Hendrikman, fabriekswerker J. L. Kusters, gep. rijksveldwachter Wed. H. van der Berg—Bruikman Gebr. Binnendijk, stadsreiniging M. de Gans, kaasknecht Mej. J W. van Hooff Mej. Lakerveld, strijkster J. Janmaat, bakkersknecht J Massaar, bakker Adriana van Eysden, naaister B. J. van Dam, reiziger E. van Leeuwen, bleeker M. J. Binnendijk, ambt. S.S. W. J. N. Rozenstraten, stucadoor W. J. J. Oosterling, sigarenfabrikant Wed. J. D. Maasland—Kloot D. de Mol, los werkman C. Jansen C. de Bruijn, arbeider Wed. H. de Vries—v. Leeuwen K. Lissendorp, baanspinner J. M C. Boonekamp, handel in naaima chines J. Vos, ambt. S. S. A. van Galen, bloemist G. C. van Ejjk, kaashandelaar Wed. v. Kranenburg—Wakkee J. van Kranenburg, candidaat-notaris Wed. J. T. Jaspers—Zwanenburg Dr A. C. A. Hoffman, arts L. G. C. W. Bruns, koopman L. J. Jaspers, bleeker L. P. A. van Oorschot, yischhandelaar T. de Vries, onderwijzer J. Visser, godsdienstonderwijzer J. Schejigrond, onderwijzer J. H. van Straalen, bleeker I J. Bonneur Wed. Kooijman—Weurman F. Maslink, boekhouder Wed. BoumansMelkert Wed. J D. Emeis—Hornes A. M. Emeis, onderwijzer Wed. H. Schravev. d. Hoven J. van Walsem, emer. predikant C. J. M. Kroon, gemeente ontvanger H. Knuttel, uitgever-drukker R. U. Jongenburger, steenfabrikant G. van Breukelen, bleeker J. J. Verkleij, caféhouder W. Bruijne, kofBehuishouder Adriaan Vlackstraat. ONEVEN NUMMERS. N. de Hoop, winkelbediende C. J. Willemse, tabakskerver S. Slot, fabrieksopzichter N. Broekhuisen, touwslager T. L. Gibbon, arbeider EVEN NUMMERS. L. A. P. Lafeber, timmerman N. Broekhuisen, pakhuisknecht A. van Vliet, touwslager P. van Zonneveld, drukkerijchef N. Verdouw, timmerman ONEVEN NUMMERS. A. G. de Jong, letterzetter C. J. Streng, korenmolenaar J. M Schouten, pottenbakker A. Grootendorst, arbeider A. P. J. de Jong, fabrieksarbeider J. Hortensius, brievenbesteller P. J. B. van Hensen van Üningen, win kelknecht J P. van Hensen van üningen,bediende J. van der Zeeuw, sagomaker T. A. Leeflang, touwslager M. de Wit, kantoorbediende FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Blau wstraat. J. H. van de Werken, tapper Wed. J W. M Botterop—Prins N. V. v/h G IJsselstijn, in kramerijen S. van der Burg Wed. B. L. van Veen—van der Pijl, aardappelen C. Beukeiman, kantoorbediende P. Mut, aardappelenschipper H. Haverkamp Jr., boekbinder B. L- van Veen Jr., schipper H. Hoogendoorn, melkboer J. van Leeuwen, schoenmaker N. van Leeuwen, Goudsche dtenstverr. Wed C. D. van Willigen—Koster W. Koster, bode

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 5