Firma Pieter Broer, Prima kwaliteit Suikerballen, Rookspieren. Rund- en Kalfsvleesch, J. W. BRA.KEL, Suikeru/ErkfabriEk Buuda. Turfmarkt 1. PRIMA ROLPENS, i Turfmarkt 1. SPECIALITEIT IH V Heldere en zuivere kleuren, zeer fijne smaak en beslist droogblijvend. Beveelt zich aan voor de levering van voorhanden van October tot en met Maart. BAHLMAXA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Hall. Pepermunt, wit en gekleurd, Bruidsuikers, Daminaklantjes, finijstahletten, enz. enz. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij. VLEESCHHOUWER, GOUWE io6. Zwarte, Witte en Ronde, Citroen-, Frambozen-, Chocolade-, Gestreepte en Boterballen, enz. 124 I van de Vennootschap .Nederland", Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam op gericht 1858. J. P. ARTS. Agent der Levensverzekering Maatschappij «Piëtas” te Utrecht. J. J. BIK. Agent der Utrechtsche Maatschappij voor geldelüke uitkeering na overlijden en Utrechtsche Levensverzekering Maatschappij .Maliehuis 2”. -Hoofdagent der Maatschappij tegen brand en ontploffing en Inslaan van den bliksem «La Belgique” te Brussel. A. BOOGAERDT, Agent van de Verzekering Maatschappij tegen Inbraak met of zonder diefstal „Hermandad” te Amsterdam. Mr. D. N. BROUWER, Agent der levensverzekering „de Vennootschap Nederland,” te Amsterdam en Correspondent der Algemeene Brandwaarborg Maatschappij te Rotterdam. A. C. COSIJN, Hoofdagent der Brandverzekering Sociëteit „de Amstel" te Amsterdam, Hoofdagent der Noord- en Zuid-Hollandsche Trausport-Verzekering Maatschappij te Amsterdam, Agent der Levensverzekering Maatschappij „Dordrecht” te Dordrecht en Agent van de Verzekeringsbank „De Nieuwe Eerste Nederlandscbe" te ’s Gravenhage. J. van EIJK, Agent der Levensverzekering Maatschappij .Utrecht” te Utrecht, Agent der Brandverzekering Maatschappij .Holland” te Dordrecht, Agent der Eerste Neder- landsche Maatschappij tot verzekering van Risico in Loterijen te ’s Gravenhage en Agent der Brandverzekering Maatschappij .Vesta" te Amsterdam. J. J. van GALEN, Agent der Nationale Levensverzekering Bank te Rotterdam, Agent der Brandverzekering Maatschappij .Holland” te Dordrecht en Agent der Utrechtsche Algemeene Brandwaarborg-Maatschappij te Utrecht. L W. C. G. Van deb GARDEN, Agent der Levensverzekering Maatschappij .Holda” te Amsterdam. T. GOEDEWAAGEN ZONEN, Agenten der Oranje Nassau Levens-Verzekering te Amsterdam. F. HERMAN Fzn., Hoofdagent voor Gouda der Maatschappij tot uitkeering bij overlijden „Genot door Voorzorg” te ’s-Gravenhage. Opgericht in 1863. D. HOOGENDIJK, Agent der Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering te Tlel. J. P. KASTELEIJN, Hoofdagent der Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleening der Stad Rotterdam te Rotterdam. Hoofdagent der Zuid-Hollandsche Maatschappij van Verzekering op het Leven en bjj Ziekte te ’s Gravenhage. Hoofdagent der Provinciale Transportverzekering te Amsterdam. Agent der Groningsche Brandwaarborg Maatschappij te Groningen. Agent van the Ocean Accident Guarantee corporation, Limited at London. Wed. KNOK DORTLAND, Correspondenten der Arnhemsche Brandwaarborg Maatschappij. Directie ANDRÉ DE LA PORTE. C. C. KROM, Agent der Nederlandsche Spiegelglas-Verzekering Maatschappij te Rotterdam. C. J. M. KROON, Correspondent der Brandwaarborg Maatschappij „de Jong &Co” te Amsterdam en Agent der Holl. Sociëteit van Levensverzekeringen, opgericht in 1807 te Amsterdam, Agent der Landbouwbank te Utrecht. G. H. LAKERVELD, Agent der Verzekering Maatschappij „Piëtas” te Utrecht. J. A. J. MASTINK, Agent der Zuid-Hollandsche Maatschappij van verzekering ophel leven en bij ziekte te ’s-Gravenhage, Agent van het Nederi. Brandwaarborg-genoot- schap, opgericht te Amsterdam anno 1821 en Agent der Nederlandsche Neringverzekering Maatschappij te Amsterdam. J. A. P. MONTIJN, mede Directeur der Nederlandsche Brandwaarborg Maatschappij voor Roerende Goederen enkel voor Landbouwers en Veehouders onderling, opgericht te Oudewater en Hoofdagent der Brandverzekering Maatschappij te ’s Hertogenbosch. Agent der Brandverzekering Maatschappij „Holland” te Dordrecht. J. J. A. MONTIJN, Agent der Assurantie Compagnie onder directie van van deb Vies &Bijleveld te Amsterdam, Hoofdagent van „de Compagnie d’Assurances Générales

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 64