BAHI.’JAXN Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnnmmer 210,.. Mantels, Ju ponstoffen, Tapijten. BAHLMAX5 Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 127 I2Ó Gouwe 190. 'l Publieke Lokalen. Kunstmin, Boelekade 67, Concert- en Schouwburgzaal. Nut en Vermaak, Oostliaven 18, Concertzaal. Concordia, Westhaven 28, Concert- en Schouwburgzaal. Gebouw R. K. Volksbond, Westhaven 47. Het Schaakbord (Bovenzaal), Kleiweg 13. De Harmonie, Markt 32. Vrede Best, Wjjdstraat 39. Lunchroom •Hollandia" Markt 40. De Unie, Groenendaal 28. Oranje en Nederland, Turfmarkt 35 (middelste deur). Morgenrood, Vest 5. Gebouw Nat. Chr. Geheel-Onthouders, Westhaven 6. Publieke Verkoopingen van roerende goederen gehouden wordende Nieuw - steeg 13 b(j den Kleiweg door Notaris J. J. A. Montijn. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIBMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Groenendaal 75. Nieuwehaven 92. Turfmarkt 105. No. 2 No. 3 No. 4 Bijzondere Lokalen. Armkamer (De), Jerusalemstraat 12 Arti-Legi. Markt 27. Bank van Leening, St. Anlhoniestraat 4. Belasting (Kantoor Rijks), sur la vie, Algemeene Levensverzekering Maatschappij opgericht in 1819 gevestigd te Parijs Agent der Assurantie Maatschappij „de Nederlanden” tegen Brandschade te’sGravenhage van 1845. MONTIJN ZOON Generaal-agenten voor Nederland der Engelsche Levensverzekering Maatschappij „the Eagle”. J. P. MUL, Agent en bode der Amsterdamsche Algemeene Verzekering Maatschappij voor uitkeering bij overlijden. Th. J. W. PEETERS, Agent der Brandverzekering Maatschappij te ’s Hertogenbosch. J. SIMON1S, Agent der Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij „Neerlandia” te Leeuwarden. J. VERMEIJ, Agent der Maagdenburger Brandwaarborg-Maatschappij. B. H. van de WERVE, Agent der Assurantie Maatscb. tegen Brandschade de Neder landen te’sGravenhage en der Levensverzekering de Vennootsch. «Nederland” te Amsterdam P. J. van der WOLF, Agent der Verzekering Maatschappij en Burgerlijk Begrafenisfonds te ’sGravenhage. H. van ZANEN MULLER, Correspondent der Brandassur. Maatsch, de Jong Co. Amsterdam. Nieuwehaven 332. Keizerstraat 41. Prins Hendrikstraat 131. Electrische Centrale (Kantoor), Rotterdamsche Veer 6. Gasfabriek Gasthuis (St. Catharina), Oostliaven 10. Gemeente ontvanger (Kantoor), Markt 73. Gend en Loos (Kantoor van) Wjjdstraat 28. Gezondheidscommissie (Vergaderlokaal), Spieringstraat 113. Gymnasium, Westhaven 52. Heil des Volks (Lokalen), Peperstraat 108, Wilhelminastraat en Heerenstraat 5. Hoffman’s Gesticht (Dames-Gesticht), Oosthaven 52. Hollman’s Stichting (Volksgaarkeuken), Keizerstraat 8. Ilerson Ziekenhuis (Van) Krugerlaan 130. Jéruel (Lokaal), Wilhelminastraat 76. Kantongerecht (Het) in Arti Legi Markt 27. Kazerne (De). Varkenmarkt 33 Keurmeester van Vleesch en Visch, Bureau Nieuwe Markt. Kinderbewaarplaats, Groenendaal 118. Kwartiermeester (Bureau Luitenant), Jeruzalemstraat 9. Leger des Heils, St. Anthoniestraat 6. Librye en Archief, Oosthaven 9. Lichtfabrieken (Gemeentelijke), Rotterdamsche Veer 6. Militair Tehuis, Peperstraat 54. (R.K.), Westhaven 34. Museum van Oudheden in Arti-Legi, Markt 27. Oude Mannenhuis, hoek Molenwerf en Spieringstraat 2. Oude Mannen- en Vrouwenhuis (Israëlitisch), Oosthaven 33. Oude Vrouwenhuis, Kleiweg 26. Politiebureau, Markt 72. Politiepost, Prins-Hendrikstraat 129. Post- en Telegraafkantoor, Westhaven 38. Registratie (Kantoor der), Zeugstraat 40. Schilderijen Museum „d’Aumery” boven „de Waag” Markt 35 (tot Juni gesloten). School (de Ambachts-), hoek Houtmansgracht 3 en Paradijs. (Avond- voor Ambachtslieden), Houtmansgracht 3. (Rijks Hoogere Burger-), Lange Tiendeweg 79. No. 1 (Openbare), Jeruzalemstraat 10. voor Jongens (le Burgerschool), Groeneweg 27 (2e Meisjes (le (2e (Jongens Herhalings-) in openbare School No. 1. (Meisjes 2. buitengemeenten), Inspecteur Rijks), Gemeente), Markt 73. Bestedelinghuis, Oosthaven 10. Bouw- en Woningtoezicht (Bureau), Spieringstraat 113. Blokkenhuis, Rozendaal 22.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 65