De Coöperatieve Melkinrichting ONS IDEAAL” Volle Zoete melk, Roomkarnemelk, Taptemelk, Gepasteuriseerde melk (in 1/2 en 1/1 flesschen) Roomboter (onder rijkscontröle). FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. BAHLMAAN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. HET BESTUUR. M. BAAS, Kattensingel 72. H. DEN BOON, Heerenstraat 151. P. BORST, Korte Tiendeweg. R. DE BRUIN, Groeneweg. W. DE BRU1JN, Zeugstraat 54. PH. DIJKMAN, Graaf Florisweg 24 A. VAN ECK, Keizerstraat 61. J. VAN ERKEL, Achterwillens. J. DE GRAAF, Goejanverwellendijk 11. J. GRAAFLAND, Ridder van Catsweg 38. L. DE HEIJ, Nieuwehaven 186. F. VAN DER HEIDEN, Peperstraat 110. H. HOOGENDOORN, Blauwstraat 15. G. HOOGENDOORN, Raam 356 G. KASBERGEN, Prins Hendrikstraat 54. C. LEXMOND. Bogen 43. C. VAN RUITEN, Karnemelksloot 44. J. W. SCHOUTEN, Westhaven 71. I. VAN DER VELDEN, Heerenstraat 48. N. B. De lokaliteiten van bovengenoemde in richting zijn eiken dag voor belangstellenden ter bezichtiging opengesteld. Karnemelksloot, Gouda. stelt bij onderstaande adressen verkrijgbaar hare prima kwaliteit: 128 Kleiweg 97, achter. 9 (Christel.) voor M. U. L. O., Gouwe 107 voor Chr. Nat. Onderwijs, Groenendaal 48. (Vrije) op Geref. Grondslag, Keizerstraat 69. van de R.K. Liefdadigheid, Westhaven 25 en Gouwe 60. voor Jongens (R K Spieringstraat. en Meisjes (R-K.), Lethmaetstraat. (Ie Openbare Bewaar-), Jeruzalemstraat 10. (2e Nieuwehaven 334. (Muziek-), Westhaven 13. (van Mej. Weurman), Gouwe 72. «S-r IWI.I «lil. School voor Volwassenen in Openbare School No. 3. Scbutterskamer (De), in Arti-Legl, Markt 27. Sociëteit -Ons Genoegen», Boelekade 67. »De Reunie», Oosthaven 18. (R.K. Leesvereeniging), Westhaven 28. »Vredebesl», Markt 30. Spaar- en Hulpbank (De), Oosthaven 12. Spaarbank van het Burg. Armbestuur in de Armkamer, Jeruzalemstraat 12. Sportterrein, Graaf Florisweg 6ö. Stadhuis (Het), Markt 1. Stads Erf, Turfmarkt 46 en Nieuwehaven. Vermogensbelasting (Kantoor), Zeugstraat 40. Volksgaarkeuken, Keizerstraat 8. Vlschmarkt (De Overdekte) Gouwe over de Vischsteeg Waag (De,) Markt 35 Waterleiding (Kantoor), Lange Tiendeweg 7. Watertoren, Rotterdamsche Dijk 17. Waterstaat (Provinciale) Bureau, Fluweelensingel 34. (Rijks) Weeshuis, Spieringstraat 1. (R.K.), Gouwe 31. Werkinrichting (De), Groeneweg 25. Wijkverpleging Ned. Herv. Gemeente, Westhaven 12. Ijker, (Kantoor van den), Groeneweg 25. Zweminrichting, Houtmansgracht 31.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 66