Firma C. VAN VEEN Az. VAN DE GARDE VRIJLANDT VLEESCHHOÜWERIJ KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE TABAK- EN SIGARENFABRIEK GOUDA. JAVA-KOFFIE, CHINA-THEE, CACAO i n (L. J. ERBERVELD). GOUWE 67. GOUDA. BAIILMIW Co., HARKT 9, GOUDA. Teleplioonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. SIGAREN, CIGARILLOS, SIGARETTEN, VARINAS, PORTORICO, MARYLAND, FRIESCHE HEEREN- BAAI, SHAG, CAVENDISH, MENTHOLINSNUIF, ZWARTE EN WITTE SNUIF, PIJPEN. „IN DEN AREND FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 8 NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. Bodegraafsche Straatweg. 1 3 Boelekade. ONEVEN NUMMERS. EVEN NUMMERS. C=9O TELEFOON 48, U J i 3 25 27 2 C. van den Brink, verver 4 J. A. Harmsen, smid 6 P. Janknecht, kuiper 8 C. de Jong, fabriekswerker 10 J. J. van Loon, machinist 12 C. P. Blom, smid 14 A. Cabout, colporteur 16 C. de Koster, agent van politie 18 J. Reurings, conducteur stoomboot 20 F. L. van de Koolwijk, fitter gasfabriek 22 P. Janknegt, machinist 24 A. J. Blanken, kapt, sleepboot 26 J. P. den Hertog 28 M. van Essen, brievenbesteller 30 C. J. van der Steen, wafelbakker 32 A. de Wjjs, fabriekswerker 34 J. Anders Jr., fabriekswerker 36 P. C. Groenendijk, steenzetter 38 A. Roodbol, steenhouwer 40 R. van Kraanen, steenhouwer 42 J. Boon, kuiper 44 J. P. J. Laproi, pakhuisknecht 46 C. M. Snel, smid 48 F. Flux, schoenmaker 52 W. Boon, stoker 54 A. Harreman, arbeider H. van der Starre, koopman 2 G. Blonk, tolgaarder R. Scheringa, rijwielhersteller 23 J. Sluüter, fabriekswerker 25 C. de Korte, magazijnknecht 27 C. Vetklep, houtzagersknecht 31 H. van Vliet, pakhuisknecht 33 C. Heerkens, bleekersknecht 35 L. Nleveld, reiziger 37 B. J. van der Velden, schipper 39 E. van Hemert, arbeider 41 J. Flux, besteller S. S. 43 B. Lakerveld, sluiswachter B. J. Scholten, commissionnair in granen 5 Wed. C. A. Sevenhoven—de Lange 7 L. Boegheim, gep. militair 9 J. P. J. Boegheim, winkelbediende 11 C. den Ouden, pakhuisknecht H. J. Vergeer, sigarenmaker 21 Th. Binnendijk, in verhuizingen A. A. van der Pool, los werkman G. de Bruyn, touwspinner 29 Wed. B, Boere—van Twigt 31 Wed. N. Nabbe—van Ingen 33 D. Snelleman, pottendraaier 35 Wed. A. v. Wijk—de Grupl 37 L. Hofstede, vlsscher 39 Wed. G. L. Hammer—Hollander 41 C. Klerks, sjouwerman 43 A. den Ouden, arbeider 45 A. G. Schouten, schipper 47 G. de Jong, opperman 49 J Wildschut, touwslager 51 H. W. van Schooneveld, pakhuisknecht 53 D. Steenbeek, touwspinner 55 M. A. H. Schouten, arbeider 57 H. Verboom, touwspinner 59 A. van Reede, koopman 61 H. Hofstede, visscher 67 Sociëteit ,Ons Genoegen” 69 H. Vrugtman restaurateur 73 A. C. Vergeer, pakhuisknecht 75 D. L. Broer, los werkman 77 P. Ravesteln, fabriekswerker 79 J. de Jong, sigarenmaker 81 H. van Dort, verver 83 J. Versluis, arbeider 85 L. de Jong, los werkman 87 J. G. Reurings, fabriekswerker 89 J. Broekhuijzen, bleekersknecht E. van Hemert, arbeider J. Flux, 'uesieiicï 3. 3. W. G. Boekkamp, fabriekswerker 45 P. Ejjkhof, vrachtrijder 47 C. van Kempen, sjouwerman 49 H. Jansen 51 K. Slootweg, fabriekswerker 53 H. de Jong, schippersknecht 55 A. Boer, werkman 57 A. van der Velden, fabriekswerker 59 C. Zapped, fabriekswerker 61 P. van Wijngaarden, touwspinner 63 J. T. Snoeij, timmerman 65 J. Loendersloot, timmerman 67 J. van Mourik, timmerman 69 R. van Veen, timmerman 71 J. Wassing, timmerman 73 M. A. de Graaff, timmerman 75 F. A. Donk, opzichter garenspinnerij 77 D. v. d. Voeren, timmerman 79 F. de Jong, fabriekswerker 83 G. de Jong, scheepstimmerman 56 H. M. Vos, pakhuisknecht 58 H. van Hofwegen, schepenjager 60 J. J. Lakerveld, fabriekswerker 62 C. Jansen, blikslager 64 L. W. P. van Kersbergen,fabriekswerker 74 J. Baas, timmerman 76 H. Kloos, bofmeestersbediende 78 M. J. Blanke Wed. G. Reparon

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 6