Lijst van Bedrijven en Beroepen. o BAIILMAAA’ Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japon stollen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BAHLMA A'A’ Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 138 139 Barbiers. J. P. Arts, Lange Tiendeweg 38 D. van den Berg, Groenendaal 26 G. van den Berg, Kleiwegstraat 4 J. H. Donnai, Gouwe 211 D. Furrer, Groeneweg 69 M. M. Heerkens, Lange Tiendeweg 69 B. A. de Jong, Oosthaven 31 J. de Jong, Turfmarkt 16 W. Melkert, Kuiperstraat 47 M. W. van Rossum, Spoorstraat 19 W. W. van Schooten, Stoofsteeg 8 Aannemers. J. Amesz, Turfmarkt 15 P. Bokhoven Wz„ Kattensingel 41 W. Bokhoven, Jaagpad 19 Gebr. Dessing, Karnemeiksloot 140 J. J. Dugm, Peperstraat 40 C. W. den Hoed, Lange Tiendeweg 71 C. J. C. Hoogendök, Wachtelstraat 62 J. de Jong, Kattensingel 6 A. P. J. Leusen, St. Anthoniestraat 12 H. J. Nederhorst Jr., Turfmarkt 12 W. A. Verbruggen, Crabethstraat 39 J. H. de Wilde, Kattensingel 85 Aardewerkfabrieken. P. Goedewaagen Zoon, Jaagpad 8 Corn. Jonker Zoon, Turfslngel 79 en 80 G. Prince Zonen, Turfmarkt 114 F. S. Sparnaaü Zonen, Gouwe 192 Zwartjes Co., Drapiersteeg 15 D. Sibbes Zonen, Nieuwehaven 27 Voornaamste bepalingen met betrekking tot het telegraphisch verkeer binnen Nederland. Algemeene Bepalingen. De telegrammen moeten duidelijk en leesbaar geschreven worden; doorhalingen, bij- eii tusscbenvoegingen mogen daarin niet voorkomen, tenzij behoorlijk gewaarmerkt. Bij het samenstellen moet deze volgorde worden in acht genomen: 1. De aanwijzing voor voorrang, betaald antwoord, collationneering, kennisgeving van ontvangst, naseining, bezorging buiten de Hjn enz.; 2. het adres; 3. de inhoud; 4. de onderteekenlng. Telegrammen die niet aan de vereischten voldoen, worden ter verbetering leruggegeven. Bü de berekening der woorden wordt het adres medegerekend. Vijf cijfers en 15 letters worden voor één woord gerekend. Zinteekens welke tusschen cijfers staan, tellen voor één cijfer. Tusschen haakjes telt voor één woord en aanhalingsteekens ook voor één woord, ook onderstreeping van een woord. Tariefs-Bepalingcn. Zie tarief. Antwoorden kunnen voor een willekeurig aantal woorden vooruit betaald worden wordt b. v. verlangd een antwoord van 10 woorden vooruit te betalen, dan is de aanwijzing „antwoord betaald 10’’ (verkort Rp. 10) en bü vooruitbetaling van meer of minder woorden voor bet antwoord, moet dit aantal woorden eveneens achter de aanwgzing „antwoord betaald” of Rp. vermeld worden. De bezorging per post geschiedt kosteloos. Bü betaling der bodekosten door den afzender Is ƒ0,50 verschuldigd; moeten die kosten van den geadresseerde geheven worden, dan betaalt deze de werkelüke kosten. Voor bezorging der estafette, (bestelling te paard) moet borg gesteld worden. Elk afschrift van een telegram kost 0,15 per 100 woorden. Dringende telegrammen hebben voorrang en kosten het dubbele van het telegram binnenland, buitenland driemaal den prüs van hetzelfde aantal woorden. Accountants. A. de Goederen, Fluweelensingel 60 Tj. de Vries, Bleekerssingel 66 E. A. Zwaaneveld, Fluweelensingel 40 Advocaten. Mr. M. M. Schim van der Loeff, Westhaven 19, (Kantoor Peperstraat) Mr. E. M. B. Kortenoever, Turfmarkt 138 Mr. F. H. Kranenburg, Gouwe 101 Apothekers. F. A. Dee Jr., Westhaven 15 E. Grendel. Lange Tiendeweg 9 Firma H. G. Hóefhamer, Turfmarkt 24 A. Latenstein, Westhaven 31 C. Luger, Markt 53 A. H. Teepe, Gouwe 130 P. Weüer, 135 Artsen. (Zie Geneeskundigen.) Azgnfabriek. P. M. Eünwachter, Spieringstraat 128 Banketbakkers. E. Arends, Gouwe 208 G. van Ardenne, Turfmarkt 86 L. van Beekum, Oosthaven 6 W. B. Blommendaal, Turfmarkt 18 L. Boogaerdt, Lange Tiendeweg 43 J. C. Bijl, Markt 5 S. van Creveld, Wüdstraat 7 Gebr. Dercksen, Karnemeiksloot 49 D. C. de Goederen, Lange Tiendeweg 21 J. Hombrink. Markt 66 H. J. M. Kabel, Oosthaven 15 M. C. F. Kabel, Lange Tiendeweg 33 Gebr. Kamphuizen, Gouwe 19 J. Punselle, Zeugstraat 32 K. L. Reekers, Gouwe 153 J. J. van der Sanden, Markt 15 J. A. Smit. Kattensingel 97 G. Th. Steenland, Kleiweg 81 J. A. Verhoetf, Hoogstraat 23 P. C. Verhoef, Markt 76 T. Vermeü, Oosthaven 36 H. van der Wouden, Kleiweg 6 T. Zaal Az., Markt 32 en Turfmarkt 65

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 71