Werkmansgoederen Bedrijfskleeding 9 Gouda. Korte Tiendeweg 18, en voor ieder vak voor ieder bedrijf i Alles wordt op ons eigen atelier vervaardigd. Soliede goederen. Lage prijzen. Prima afwerking. Vaste prijzen. Verkoop uitsluitend a contant. BAHLMAW Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. leder stuk wordt op verlangen zonder prijs- verhooging op maat gemaakt. FIRMA. B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Speciale inrichting tot het vervaardigen van voor iedere inrichting. 140 Bioscoopondernemers. Boekdrukkersen. J. van Bentum Zoon, Markt 70 J. H. Bos, Naaijerstraat 22 A. Brinkman Zoon, Markt 33 M. A. Cats, Keizerstraat 7 Edauw Johannissen, Gouwe 75 N. V. Drukkerij v. h. Koch Knuttel, Turf markt 102 M. Mallon, Nieuwehaven 116 Job. Mulder, Oosthaven 30 E. J. Nijkamp, Turfmarkt 36 P. A. Schouten, Kleiweg 63 W. K. Schuling, Groenendaal 30 M. Timmermans, Dubbelebuurt 8 A. Verkaaik, Nieuwehaven 120 P. Verkaaik, Wachtelstraat 6 J. van Weelde, Turfmarkt 136 J. M. de Weger, Nieuwe Markt 12 J. F. Wildenburg, Doelestraat 10 H. P. van Wijngaarden, Kleiweg 77 A. J. F. Zoet, St. Anthoniestraat 18 G. H. van Zutphen, Lange Tiendeweg 32 Bedrijfskleedins- ,De Kleine Winst”, Korte Tiendeweg 8 Begrafenisondernemers. L. Binnendijk, Gouwe 216 L. A.A. van der Sanden, Lange Tiendeweg 29 A. Schoonderwoerd, Nieuwehaven 33 L. van der Wolf, Crabethstraat 48 Bierbottelaars. M. M. Bejonje Jr., Keizerstraat 83 H. C. van Bunde, Doelestraat 7 Firma A. Dam, Kleiweg 15 H. Dujjnstee, Markt 49 S. Groenendijk, Lange Tiendeweg 56 N. van der Meer, Gouwe 83 D. A. Mulder, Groenendaal 53 J. H. van de Werken, Blauwstraat 2 Wed. H. van Wijngaarden, KorteTiendew. 12 Bierbrouwerijen. ,,’t Haantje”, Depót Molenwerf 6 A. von Lom, Molenwerf 26 Biljartinakers. J. Boer, Wachtelstraat 45 firma H. A. Diestelhorst, Kleiweg 37 Bleekergen. Q. A. Barendse, Van Strjjenstraat 44 H. Boumans, Kattensingel 21 P. P. Boumans, Kattensingel 75 G. van Breukelen, Bleekerssingel 81 Daalmans Co., Fluweelensingel 23—26 A. A. M. Groos, Fluweelensingel 103 Wed. G. Jaspers, Fluweelensingel 45 H. A. Jaspers, Karnemelksloot 110 J. T. Jaspers, Van Strijenstraat 5 L. Jaspers Zoon, Kattensingel 2 L. J. Jaspers, Bleekerssingel 61 J. C. Leerintveld, Fluweelensingel 68 E. van Leeuwen, Bleekerssingel 43 F. H. Peeters Zoon, Fluweelensingel 99 H. Schrave Zoon, Boelekade 173 E. van Straaten Zoon, Fluweelensingel 53 J. H. van Straaten, Bleekerssingel 69 J. Verbarense Zoon, Karnemelksloot 87 Blikwerkenfabrieken. P. den Hertog Zonen, Turfmarkt 47 N. A. van der Ree, Kuiperstraat 31 J. F. T. Wulff, Peperstraat 16 Bloemkweekers. A- van Galen, Bleekerssingel 35 S. den Hertog, Fluweelensingel 51 W. L. Immink, Prins Hendrikstiaat 99. G. Moleman, Graaf Florisweg 53 H. en P. Schoemaker, Ridder van Catsweg 43 en 47 Gebrs. Steensma (Snijgroen)GraafFlorisweg 6a Boekbinders. H. Haverkamp Jr., Blauwstraat 12 S. H. van der Kraats, Zeugstraat 30 D. Verbiest, Lange Noodgodsteeg 33 K. Wessels, Groenendaal 24 „De Kleine Winst” Behangers en Stoffeerders. C- J. Bakker, Boelekade 54 P. H. A. Berlijn, Korte Noodgotsteeg 10 J. J. Bik, Spieringstraat 83 Wed. G. Gravesteijn, Gouwe 40 D. van Hensbergen, 139 Firma B. de Jong, 91 J. Manschot, Naaierstraat 9 Firma B.W. van dePavoordt, Lange Tiende weg 10, 12 G. de Raadt. Peperstraat 12—16 H. J. Vonk, Kleiweg 27 H. W. A. Vosvelt, Gouwe 10 H. J. van Schalen, Wijdstraat 21 Beschuitfabrieken. Gebr. Dercksen, Karnemelksloot 49 G. J. Goedewaagen, Gouwe 56 Bioscoop „Gouda Vooruit”, Hoogstraat 16 .Internationaal”, Kleiweg 43

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 72