FIRMA 1. JONKER ZONEN. SLAP- EN BIGGELZAND. SCHELPEN, GRIND, SCHERP-, J. IJSSELSTIJN Cz., Nieuwe Park 2. J.flv C. IJSSELSTIJN Cz voorhanden bij Gebr. IJSSELSTIJN. BOUWMATERIALEN. 10 Handel in HR AM )ST( >FI"EN. Kachelkolen.—Machinekolen.—Haardkolen.—Belgische, Engelsche, Schotsche en Limburgsche Anthracietnootjes. Engelsche Vlamkolen. Smeenootjes. Engelsche Cokes. Bruinkolenbriketten. Houtskoolbriketten. Eierbriketten. Steenkolenbriketten. Houtskool en Friesche Turf. Eenige vertegenwoordigers voor Gouda en Omstreken der JOSSON-CEMENT. BAIILMAAA Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210, Mantels, Japonstoffeu, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Kantoor; Vest 12, GOUDA. TELEFOON No. 2. aW* Bestellingen worden ook aan huis aangenomen. Kattensingel 33. 144 Wz. Huisschilders. Jalousiemakers. A. Fokkers, Kuiperstraat 43 B. Punselie, Korte Noodgodsteeg 9 Grutterjjen. D. L. Dijkshoorn, Kleiweg 63 P. G. Overeijnder, Peperstraat 86 A. J. Vos Zoon, Turfmarkt 106 Huidenzouterij. N. MogendorfT, Karnemelksloot 53 G. P. de Jong, Wijdslraat 13 A. F. van de Pavoordt, Zeugstraat 32 F. J. van de Pavoordt, Groenendaal 11 G. C. de Vooys, Markt 8 Horlogemakers. C. van den Berg, Groenendaal 16 D. van den Berg, Kleiwegstraat 32 F. X. Daudt, Zeugstraat 64 G. N. P. van Hooft, Wüdstraat 10 A. F. van de Pavoordt, Zeugstraat 52 F. J. van de Pavoordt, Groenendaal 11 F. Peerenboom, Wijdstraat 33 S. H, Polak, Markt 2a Wed. A. Uittenbogaard, Oosthaven 4 J. Uittenbogaard, Lange Tiendeweg 19 J. D. Vetter, Hoogstraat 3 Kaarsenfabriek. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda. Kantoor Bleekerskade 41 en 49. 1.1Jssel de Schepper en Dr. A. C. Geitel directeuren, W. Rufjs te Rotterdam; J. Pb.Schultz.van Haegen te ’s Gravenbage, A. J. P. Suermondt te Ubbergen, C. Kolft AQz. te Rotterdam en I. A. van Rijn van Alkemade te Gouda commissarissen. P. H. Jonker, Gouwe 20 J. P. Lugthart, Kleiweg 58 A. Nieuwveld, Nieuwehaven 167 B. A. Reebeen, Keizerstraat 33 C. J- Revet, Oosthaven 65 K. J. Revet, Wacbtelstraat 18 W. van Soest, Zeugstraat 50 J. M. Sparnaaij, Varkenmarkt 84 H. C. van Staveren, Nonnenwater 7 H. Tamse, Nieuwehaven 161 J. Vergeer, Peperstraat 80 I J. Vos, Korte Tiendeweg 25 Kaashandelaars. H. P. Biezenaar Jr., Gouwe 48 G. G. Bik, Keizerstraat 34 van Blankensteen Co., Groenendaal 40 W. den Boer, Groenendaal 70 C. de Borst, Vest 3 D. de Bruün, Kattensingel 66 Dekhuizen de Moor, Turfsingel 49 F. Egeter Co., Nieuwehaven 229 Firma C. van E(jk, Kattensingel 66 H. Eyssen, Gouwe 123 Adr. Fijn, Naajjerstraat 25 A. H. van Gelder, Hoefsteeg 3 W. Goedewaagen, Walesteeg 14 L. W. Heil Zonen, Peperstraat 126 M. Houdijk, Groeneweg 10 P. Hulleman Jr., Gouwe 122 K. de Jong Jz., Groenendaal 124 Kaashandel Maatsch. „Gouda" (N.V.) Kattensingel 66 Keus Co., Nieuwehaven 181 Knoors Co., Groenendaal 83 Koeman Egeter, Gouwe 98 J. van der Laan, Peperstraat 66 J. Laming Zoon, Minderbroedersteeg 1 J. M. van Leeuwen, Punt 11 J. W. F. S. Middelbeek, Groenendaal 7 J. M. Moons, Kattensingel 82 Gebr. Oskam, Nonnenwater Gebr. Reintjes, Nieuwehaven 235 A. Rietveld, Vrouwesteeg 1 Houtzagerijen. N. V. Houthandel v/h W. Hoogendijk Onder de Boompjes 15 Jan de Jong Zoon, Kattensingel 11 N. V. „de Woelgeest”, Kattensingel 91 A. Vingerling Zonen, Turfsingel J. H. de Wilde, Kattensingel 85 Hotels (tevens Restaurants). Hotel „De Romein", Kattensingel 96 Hotel „la Station”, Crabethstraat 66 Hotel „Welgelegen" Spoorstraat 2 Hotel „de Zalm”, Markt 34 Houtdraaiers. A. Boot, Groenendaal 63 A. van Erk, Kattensingel 89 D. van Erk, Stejjnkade 25 A. M. Ardon, Groenendaal 52 P. J. Bertels, Kleiweg 61 T. J. M. Binnendijk, Zeugstraat 6 Th. Binnendijk, Kuiperstraat 49 J. H. Boekamp, Nieuwehaven 231 E. Estié. Graaf Florisweg 15 A. Hollander, Boelekade 36 J. Hooimeijer, Turfmarkt 79 A. Jansen, Doelesteeg 28 Firma W. F. de Jong, Groenendaal 120

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 74