BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoflcn, Tapijten. I FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47 Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. 146 147 f Klompmakers Lampekatoen en Kaarsenpittenfabr. Textiel Industrie „Gouda”. Lazaruskade 1 Lakken- en V'ernisfabriek. C. C. Krom, Markt 2 Makelaars (Art. 64 W. v. K.). Dortland Co., Westhaven 22 Ljjnkoekenfabriek. H. Braat, Onder de Boompjes li C. de Jong, St. Anthoniestraat 54 P. van Leeuwen, Nieuwehaven 236 W. J. M. van Leeuwen, Gouwe 191 H. J. Rabouw, Raam 58 Firma P. P. Soos. Lange Tiendeweg 66 P. J. Spec, Keizerstraat 65 J. van der Valk, Doelestraat 21 T. A'erkaaik, Oostbaven 8 Koekfabrieken. E. Arends, Gouwe 208 Gebrs. Dercksen, Karnemelksloot 49 G J. Goedewaagen, Gouwe 56 L. P. Hoogendijk, Hoogstraat 24 C. J. Matse, Ridder van Catsweg 26 C. van Mourik, Karnemelksloot 107 C. van Mourik, Lazaruskade 20 C. van Mourik, Prins Hendrikstraat 86 J. S. van der Sloot, Oostbaven 23 W. L. van der Steen, Kleiwegstraat 17 J. G. Versnel, Jan v. d. Hetjdenstraat 21 W. de Wijs, Lange Groenendaal 29 Makelaars in Effecten, Assurantiën en Wissels. Wed. Knox Dortland, Turfmarkt 28 Makelaars in Roerende Goederen. 1. van Dantzig, Wijdstraat 2 S. P. van den Hoek, Keizerstraat 49 Meiksalons. J. A. Aldenhuüsen, Markt 30 H Hoogendoorn, Zeugstraat 106 W. Kranendonk. Korte Tiendeweg 17 W. F. Kujjken, Wijdstraat 16 A. Verboom. Markt 40 P. Verdoold, Markt 46 J. G. Hupkes Cz., Van Strjjenslraat l H. J. Maree, Turfmarkt 44 P. Maree, Drapiersteeg 2 en 4 P. D. Muvlwjjk, Turfsingel 9 Mandenmakers. I. . Belonje, Gouwe 140 P. Benschop, Kuiperstraat 17 M. Dortland, Tuinstraat 79 A. Mighout, Jaagpad 28 J. Nleuwveld, Spieringstraat 149 H. Tempelman, Doelestraat 25 Matrassenmakers. Kistenmakers. Jan de Jong Zoon, Kattensingel H J. Vergeer, Kattensingel 91 Kleermakers. Logementen. B. Boelens, Kuiperstraat 14 W Erberveld, Lange Tiendeweg 88 F. van den Heuvel, Keizerstraat 64 J. Buurman, Groenendaal 18 Loodgieters en Zinkwerkers. T. A. van Berkel, Kleiweg 9 T. Binnendijk, Keizerstraat 51 N. D. Gravestejjn, Spieringstraat 127 W. J. Gijzenij, Kleiwegstraat 6 Lijstenmakers. Firma Joh. Bajjer, Kleiweg 83 Firma H. A. Diestelhorst. Kleiweg 37 Machinefabrieken. A. J. Schilt, Krugerlaan 79 J. W. Schouten, Peperstraat 124 P. G. Teekens, Gouwe 53 A. Vingerling Az. Kuiperstraat 21 C. W. Westerman, Achter de kerk 30 P. J. van Wichen. Gouwe 62 P. Wildschut, Molenwerf 22 A. J. van Kanten, Raam 4 Kaaskleursel- en Kaasstremsel fabriek. J. Coster en Zonen, Gouwe 196 Kappers. J. de Jong, Turfmarkt 16 M. Timmermans, Dubbelebuurt 8 H. P. van Wijngaarden, Kleiweg 77 G. H. van Zutphen, Lange Tiendeweg 32 Kassiers. Dortland Co. Westbaven 22 Van Gend Loos Wijdstraat 26 T. Goedewaagen Zonen, Achter de Waag 37 Hoffman Co., Minderbroedersteeg 6 W ed. Knox Dortland, Turfmarkt 28 Jhr. H. J. A. Pompe van Meerdervoort Crahetbstraat 8 M. J. Ogier Co., Oostbaven 53 G. J. Bik, Lange Tiendeweg 52 Gebrs. Bisplng, Markt 61 A. van Bochove, Westhaven 23 K. M. de Brujjn, Zeugstraat 42 G. van Dam, Groenendaal 89 G. Dernee, Kleiweg 76 G. II Forsthöfel, Kleiweg 114 C. de Geus, Lange Dwarsstraat 29 J. Grendel, Walesteeg 10 J. de Groot, Waaierstraat 20 C. J. van Ham, Doelestraat 6 G. Jue, Westhaven 66 „De Kleine Winst”, Korte Tiendeweg 18 H. L. Klingen. Groenendaal 100 P. J. Kolijn, van Beverninghlaan 32 P. G. Kooijman, Nieuwehaven 49 B. Lens, Spieringstraat 57 J. Moerman, Fluweelensingel 77 J. de Mol Zoon, Turfmarkt 69 Petit Co Wijdstraat 37 Firma Wed. A. Pino, Markt 10 L. A. A. van der Sanden, Lange Tiendeweg 29 A. Schoonderwoerd, Nieuwehaven 35 Kunstaardewerkfabrieken. C. E. Antheunis, Prins Hendrikstraat 30 i C. J. Lanooy, Wachtelstraat 47 Kurkenfabriek. C. Riehl, Kattensingel 53 Koffiebranderijen. J. C. Dorias, Westhaven 4 Firma M. J. Kamphuizen, Gouwe 14 Meubelfabrieken. Van den Arend, Nieuwe Gouwe J. M. Borsje, Vest J. A. Heidendahl, Fluweelensingel 97 C. P. van der Loo, Crahetbstraat 20 W. J. Steenland, Kleiweg 98 H. Stravers, Fluweelensingel 92 Meubelmakers. J. Boer. Wachtelstraat 21 F. C. Bik Jr., Lange Tiendeweg 2 H. J. Bik, Oostbaven 13 D. L. Cats, Gouwe 12 Firma H. A. Diestelborst, Kleiweg 37 N. Hessing. Peperstraat 24 Firma B. W. van de Pavoordt, Lange Tien deweg 12 G. de Raadt, Peperstraat 14 Mineraalwaterfabrikanten. Firma A. Dam, Kleiweg 15 Firma L. J. Florijn, Gouwe 147 S. Groenendijk, Lange Tiendeweg 56 Firma Herman Zoon, Lange Tiendeweg 60 N. van der Meer, Gouwe 83 D. A. Mulder, Groenendaal 53 J. H. van de Werken, Blauwstraat 2 Wed. H. van Wijngaarden,KorteTiendew. 12 Mode-Ateliers. Bahlmann Co., Markt 9 Gez. van Dantzig, Hoogstraat 11 Mej. J. var. Eijk—Jongerheid, Gouwe 138 Melkinrichting, Goudscbe Coöperatieve „Ons Ideaal,” Karnemelksloot 50 A. N. Metselaars. J. P. de Groot, Wachtelstraat 42 H. Kulik, Nieuwehaven 39 van Leeuwen, Lange Tiendeweg 4 C. J. van der Linden, Karnemelksloot 155 E. Radix, Nieuwehaven 240 M. W. Schouten, Lange Dwarsstraat 21 H. Smit, Turfmarkt 37 M. van Vliet, Groenendaal 1 C. van Wingerden, Keizerstraat 56 J. H. de Wilde, Kattensingel 86 F. J. van Wjjk, Jan v. d. Hetjdenstraat 10 F. C. Bik. Jr., Lange Tiendeweg 2 J. de Mol, Doelestraat 15 J. G. Polbarst. Kleiweg 94 G. de Raadt, Peperstraat 14 Melkproducten fabrieken. Krjjtmalerjj. A. Vingerling Zonen, Turfsingel Kuipers. C. van Leeuwen, Vjjverstraat 14 A. D. van der Pool, Gouwe 74 C. Schouten, Peperstraat 136 J. Vergeer, Kattensingel 91 Naaml. Vennootschap „de Goudscbe Melk inrichting,” Turfsingel 33. H. N. Valckenier de Greeve, directeur; C. van Berkel te Gouda en J. van Bergen te Waddingsveen, commissarissen. Nutricia, Kleiweg 8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adres_Gouda | 1913 | | pagina 75