IJAHLMAAX Co., M VRKT 9, GOUDA. Telephoonnummer S1O. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAVN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephooniinmnier 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 143 149 Smeden. R. Zandvoort, Nieuwehaven 23i Sponsen fabriek. 53 P. J. Bellaart Jr., Wilhelminastraat 39 *'ez. Michael, Kleiweg 91 D. Samson, Markt 26 Pateritoliefabriek. Firma J. van der Linden Gz., Turfmarkt 13* Pettenmakers, Hoedenmagazijn „Transvaiia” A. F. van der Steen, Kleiwegstraat 30 Pianomakers Firma Gabrv Zoon, Westhaven 45 Ferd. Schnepper, Markt 7 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Schoorsteenveger. L. Veerman, Korte Tiendeweg tl Plateelbakkerij. Plateelbakkerij „Zuid-Holland”, Raam 32—34 Pjjp en fabrieken. P. Goedewaagen Zoon, Jaagpad 8 H. van Rijst Jz.. Nieuwetiaven 7 F. S. Sparnaajj Zonen, Gouwe 198 B. Wagenaar, Kuiperstraat 41 Firma P. van der Want Gz., Kuiperstraat 26 Firma P. J. van der Want, Az.. Keizerstraat Vt FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met éigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. J. van Maaren. Turfsingel 16 P. K. van Maaren, Vjjverstraat 10 C. Michaelis, Boelckade 132 G. G. van der Peijl, Spoorstraat 21 G. J. van der Peijl, Kleiweg 73 .1. A. Roepers, Groeneweg 7 J. W. de Roon, Kattensingel 39 H. J. Scboonderwoerd, Prins Hendrikstraat 85 JU. J. Slenters, Wilhelminastraat 78 M. Smits, Lange Tiendeweg 53 C. Smits, Kleiweg 48 C. J. H. van der Tol, Kleiweg 1 B. van Tongerloo, Markt 75 P. P. Verhoef, Korte Tiendeweg 8 J. 11. van der Vegt, Groenendaal 85 .1. H. Verkerk, Klelwegstraat 12 M. Verkerk, Turfmarkt 66 Vierguldensbazar, Kleiweg 19 Goudsche Glucosefabrieken Kantoor Kotterd. Veer 9 De Goudsche Siroopfabriek, voorheen Schone- veld Westerbaan. L. C. Becking, direc teur, Dr. A. C. Geitel en I. Ussel de Schepper te Goudacommissarissen. Kantoor Gouwe 61. Parapluieinakers. L. Martinet Co., Kleiw'eg 20 p. J. Rjjnaarls, St. Anthoniestraat 60 Veerman, Korte Tiendeweg 11 Rjjwielreparateiirs. C. B. Broer, Kleiweg 16 F. Öortland, Turfmarkt 96 P. Hulleman, Lange Tiendeweg 14 W F. C. Lambert, Nieuwe Markt 2 B. J. van Maaren, Oosthaven 61 Van Maaren Vergunst, Korte Tiendeweg 7 Gebr. van Rhjjn, St. Anthoniestraat 58 A. Rietkerk, Markt 11 Jan Rond, Hoogstraat 10 W. 1 D. van Rijmenam, Veerstal 8 J. F. W. Turion, Lange Tiendew'eg 24 L. van Zevenhoven, Spoorstraat 2a Scheepmakerjj. H. van Vlaardingen, Rotterdamsche Dijk 7 Schoenmakers. B. Belonje, Turfmarkt 126 H. Blok, Komijnsteeg 49 P. J. de Bont, Wijdstraat 18 W. C. Bosman, Walesteeg 10 E. Bout, Nieuwehaven 330 J. van Dam, Keizerstraat 62 H. Engelhard, Gouwe 214 G. H Flut, Spieringstraat 11 J. P. Flux, Wijdstraat 19 A. Groenendijk, Kleiweg 31 P. H. Jansen, Peperstraat 28 F. Keiler, Waaierstraat 2 C. H. Koemans, Lange Tiendeweg 11 G 11. Kroeders, Spieringstraat 105 N. Kunsei, Waaierstraat 19 A. van Maaren, Peperstraat 44 Sleepbootdiensten. Van der Garden Co., Veerstal 42 P. Pannevis, Turfsingel 61 Molenaars. P. J. Fijn, Vest 32 C. K. Galama, Gouwe 157 N. H. van Schelven, Punt 17 Kaaimachinefabrieken. A. Lewensteijn (filiaal), Kleiweg 92 Singer-Maatschappjj (filiaal), Kleiweg 5 Wettenfabriek. J. Kortenoever Zoon, Lazaruskade 1 Notarissen. N. F. Cambier van Nooten, kantoor Hout- mansplantsoen J. J. A. Monfijn, kantoor Wleuwsteeg 18 R. W. H. Pitlo, kantoor Korte Woodgolsteeg 4 Olieslagerij. H. Braat, onder de Boompjes 14 Opticiens. S. H. Polak, Markt 25 Wed. A. Uittenbogaard, Oosthaven 4 Orgelmakers. Gabry Zoon, Westhaven 45 J. T. Kerper, Karnemelksloot 126 Ferd. Schnepper, Markt 7 Papierfabriek. A. J. J. Vos, Tuifmarkt 124 Schopmakers. A. Groenevelt, Jaagpad 47 J. Groenevelt, Wachtelstraat 27 W. Bruijniks, Groenendaal 93 Wed. A. van Duin (tevens Hoefsmid) Klei weg 112 M. van Hesse, Groenendaal 93 J. G. Hupkes Cz, van Slrijenstraat 1 J. Jungerius, (tevens Hoefsmid; Vlamingstr. 2 Firma J. H. Kok, Zeugstraat 84 H. J. Marree. Turfmarkt 42 P. Marree, Raam 280 H. W. B. Migchelsen (tevens Hoefsmid) Groe nendaal 124 M. Mullaart, Zeugstraat 72 P. D. Muylwjjk, Turfsingel 44 Jan Rond, Hoogstraat 10 P. Rond Pz., Zeugstraat 96 W. 1. D. van Rijmenam, Veerstal 8 A. J. Sas, Wachtelstraat 5 R. Slangen (tevens Hoefsmid) Lange Tiende weg 82 J. H. Spruijt, Spieringstraat 93 J. C. Verweij, Kleiweg 86 J. A. P. van Vliet, Kleiweg 59 A. de Weger. Bogen 28 F. X. van Werkhooven, Keizerstraat 4.6 L. van Zevenhoven, Spoorstraat 2a Sodexfabriek. Sigarenfabrikanten. J. C. Binnendijk, Wieuwehaven P. Bisschop, Gouwe 145 J. W. Brakel Jr., Wonnenwater 7 J. A. Donker, Graaf Florisweg 2a S. Exalto, Rosendaal 6 M. M. J. Goorissen, Kleiweg H. P. Herfst. Gouwe 123 H. M. G. de Moree, Lange Tiendeweg 72 W. J. J. Oosterling, Vrouwesteeg 37 J. W. Peelers, Spieringstraat 131 Firma C G. van der Post, Hoogstraat 15 C. A. Schotten, Buurtje 3 A. A. van Setter), Nieuwehaven 36 W. Souffree, Turfmarkt 78 W. V. Borneo v/h C. A. Spruijt,Geuzenstraat 37 J. M. Steenwinkel, Spoorwegstraat 39 D. G. van Vreumingen, Groenendaal 49 Siroopfabrieken. Spekslagers. C. J. Brufinel, Gouwe 23 G. C. Bruijnel, Markt 57 C. van Eijk, Bogen 65 J. Faay, Keizerstraat 17 W. Faay, Vlamingstraat 28 P. M. Hornes, Westhaven 64 C. Jansen, Spoorstraat 59 C. Kaars, Westbaven 37 J. A. Kaars, Lange Tiendeweg 67 W. A. Kaars, Groenendaal 59 B. van der Kist, Heerenstraat 42 H. Liepelt, Korte Tiendeweg 14 J. van der Post, Groenendaal 99 B. B. van der Sprong. Karnemelksloot 16 W. van der Steen, Gouwe 184 C. Teekens Oz., Lange Tiendeweg 49 H. H. Verhoef, Lange Tiendeweg 28 C. A. Verzijl, Spieringstraat 87 T. van Vliet, Zeugstraat 78 P. de Wit, Nieuwehaven 258 H. H. van der Wolf, Kleiweg 54 Modisten. Mej. G. J. Berlijn—Nieuwerkerk, Gouwe 1 Gez. van Dantzig, Hoogstraat 11 Mej. S. G. Hageman, Keizerstraat 72 Mej. O. C. W. de Jong, Gouwe 139 Wed. M. L. Kint—van Dam, Wijdstraat 6 Gez. Michael, Kleiweg 91 Mej. L. J. Muller—Blok, Lange Tiendeweg 74 Gez. Schmied, Dubbele Buurt 7 Mej. J. C. Spruijt, Lange Noodgodsteeg 5 A. D. Veening, Wijdstraat 12 Mej. M. C. van Werkhoven, Groenendaal 12 Mej. J. van Weezel, Achter de Vlschmarkt 100 J. Zeegers, Dubbeiehnurt 10

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 76