Nering- of H.H. Rookers! onschadelijk edrijfsverzekering Sigaretten met kurkmond- stuk zijn voor de gezondheid. Nederlandsche Nering- Verzekering-Maatschappij, J. A. J. Mastink, W“ Sluit Uwe Raam 169. Gouda. Vertegenwoordiger der FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47 Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonuununer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. I5° bij Telefoonnummer 348. i» Heerengracht 141—145 te Amsterdam. Telefoondienst. Timmerfabriek. J. H. de Wilde Kattensingel 83 Stoffeerders (zie ook bij Behangers). M. G. Begeer, Turfmarkt 94. J. M. de Jong, Kleiwegstraat 13 A. van Maaren, Peperstraat "0 W. Vermü, Kees Faessens Rolwagen 1 Stoonibootdiensten. R. Rozenstraten. Spieringstraat 63 A. van Veen, Vrouwesleeg 11 Suikerwerkfabrieken. E. Arends, Gouwe 208 Firma Pieter Broer, Turfmarkt 1 Gebr. Dercksen, Karnemelksioot 31 27 t 17 Suikerballenfabrieken Firma Pieter Broer, Turfmarkt 1 Gebr. Dercksen, Karnemelksioot 31 G. J. Goedewaagen. Gouwe 36 L. P. Hoogendijk, Hoogstraat 21 Gebr. Kamphuizen, Gouwe 19 C. van Tongerloo, Groenendaal 4 M. van Velzen, Turfmarkt 39 Stoomvaartlijnen. L. W. C. G. van der Garden, Crabethstraat 4 Kantoor Nieuwe Veerstal 3. Agent der Stoomvaart-Maatschappij „Nederland” van Amsterdam op Nederl. tndie en der Batavier- lijn van Rotterdam op Londen Stueadoors. H. van der Draav, Gouwe 212 W. Idenburg, Kleiwegstraat 26 L. Leetlang, Lange Noodgotsteeg 29 Tandartsen. J. J. Cramer. Westhaven 43 J. Haddérus Oostlngh, Westhaven 58 Technische Bureaux F. H. Weurman Jr., Peperstraat 58 J. H. de Wilde, Kattensingel 83 Goudsclie Telefoon-Maatscbappü, Dr. H. F. R. Hubrecht, directeur, Mr. M. M. Schim van der Loeft, pres.-commissaris, H. J. Neder- horst Jr., secretaris, I. Ussel de Schepper, commissaris. Centraal Bureau Achter de Vischmarkt. Onafgebroken dag- en nacht dienst. Publieke Stations zijn gevestigd-. Telefoon-Bureau Achter de Vischmarkt 13 en Station der Staatsspoorwegen. Gesprek a 10 cent. Spiegel- en Lgstenfabriek. Job. Bayer, Kleiweg 83 Stalhouders. W. Bruijne, Bleekerssingel 86 J. A. C. de Goeü, Kleiweg 97 H. Langerak, Crabetbstraat 62 F. H. Weurman, Peperstraat 60 Steenfabrikanten. R. U. Jongenburger. Bleekerssingel 80 W van Vliet, Oosthaven 33 Steenhouwers. J. M. van Buuren, V(i verstraal 12 G. Polet, Jan van der HeUdenstraat 14 Rotterdamsche Steenhouwerij. Spoorstraat 11 W. B. Streetland, Kattensingel 52 Stoelenmatters. F. Sloof, Keizerstraat 106 G. Sloof, Heerenstraat 153 J. Sloof, Snoystraat 11 N. V. Reederü „de IJsel”, Nieuwe Veerstal 3, van Gouda op Rotterdam en Utrecht Stoombootdienst J. Pot CoGouwe 104, van Gouda op Rotterdam Firma T. Stigter, Gouwe 177, van Gouda op ’s-Gravenhage Stoombootdienst „de Volharding”, Bolwerk, van Gouda op Leiden en Amsterdam Stoombootdienst „Vooruitgang”, Kattensingel 49, van Gouda op Waddingsveen en Boskoop T. C. van Kanten, Gouwe 131. van Gouda op Rotterdam, Schiedam eu Deift Timmerlieden (zie ook Aannemers’. J. E. van Dongen Bolding, Vest 47 J. M. Endenburg, Veerstal 26 D. Hoogendoorn, Raam 296 B. Hoogerwaard, Groenendaal 66 C. A. Jaspers, Zeugstraat 44 P. de Jong Jz., Kuiperstraat 27 P. van Mensch. Karnemelksioot Wed. G. M. Peelers, Markt 20 J. Slegt, Boelekade 111 E. Sliedrecht, Gouwe 77 C. Th. Tholens Gouwe 13 W. Vonk, Peperstraat 46 C. H. Wildenburg, Turfmarkt 57

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 77