J BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 210. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. i52 153 i T Vervener. P. Kersbergen, Graal Florisweg 4 Vroedvrouwen. E. P. BenschopWoerlee, Keizerstraat 84 S. A. Gorter, Westhaven 7 Vuurvaste Steenfabriek. Gebr. Nagtegaa), Goudkade 16 Wafelbakker. F. W. van der Steen, Prins Hendrikstraat 28 Wagen verhuurders. C. Laurier, Wilhelminastraat 74 L. N. Poldervaart, Waaierstraat 13 Ijsfabriek. Coöperatieve Ijsfabriek, Vest 52 Werkmansgoederen. „De Kleine Winst Korte Tiendeweg 18 Wagenmakers. J. Gravesteijn, Karnemelksloot 11 C. Verkroost, Groenendaal 81 J. P. van der Voorden, Nieuwehaven 13 A. van der Weijden, Nieuwsteeg 7 L. van Zevenhoven, Spoorwegstraat 2a C. A. van Ejjck, Rotterdam president-com- missaris, A. Dortland Gouda en J. Schotel Rotterdam commissarissen, R. L. Martens comm, voor de gem. Gouda Veehandelaars. A. D. Horneman Fluweelensingel 58 J. Horneman, Groenendaal 71 Verfmalerjj, Eleetrisehe. C. C. Krom, Markt 2 Verhuizingen A. Gravesteijn, Houtmansgracht 13 Firma B. de Jong, Gouwe 91 E. Laleber, Houtmansgracht 25 L. N. Poldervaart, Waaierstraat 13 H. J. van Schalen, Groenenaal 61 J. A. Verklei), Vest 4 H. J. Vonk, Kleiweg 27 Vleesehhouwers. W. van Bokkum, Groenendaal 103 J. W. Brakel, Gouwe 106 G. C. BruiJnel, Markt 37 I. S. Cats, Kleiweg 14 Zadelmakers. D. Binee, Geuzenstraat 16 G. N. van Hooll, Kleiweg 88 P. Hulleman, Lange Tiendeweg 14 D. Köring, Lange Tiendeweg 86 N. Verkerk, Kleiwegstraat 8 Veeartsen. Dr. K. Buchli, Bleekerssingel 26 G. Hupkes, Kleiweg 3 E. Overbosch, Bleekerssingel 1 H. W. Overbosch, Bleekerssingel 1 Tuiniers. N. Boer, Winterdijk 7 W. Boekesteijn, Derde Kade 18 .1 van Elk, Boomgaardstraat 95 A. van Galen, Bleekerssingel 55 S. den Hertog, Fluweelensingel 51 W. L. Immink, Prins Hendrikstraat 99 J. Moerman, Groenendaal 74 T. v. der Neut, Graat Florisweg 46 Uitgevers. G. B. van Goor Zonen’s Uitg.Mjj.,Kleiweg25 N. V. Drukkerij v/h Koch Knuttel, Turf markt 102 J. T. Swartsenburg, Kleiweg 39 Uitspanningen. W. Bruijne, Bleekerssingel 86 Firma A. Dam, Kleiweg 15 J. van Dijk, Ridder van Catsweg 9 W. Erberveld, Lange Tiendeweg 88 J. A. C de Goelj, Kleiweg 97 Hotel „de Zalm”. J. van Vliet, Karnemelksloot 8 S. van Creveld, Groenendaal 38 A. J. Dongelmans, Raam 338 P. J. Fijn (Paarden) Lange Tiendeweg 78 J. de Jong, Wilhelminastraat 48 J. A. Kaars, Lange Tiendeweg 67 Wed. S. P. van der Kleijn, Gouwe 45 A. G de Leeuw', Groenendaal 20 J. P van Leeuwen, Keizerstraat 58 B. Liepelt (Paarden), Korte Tiendeweg 17 H. Liepelt, Korte Tiendeweg 14 J. Liepelt (Paarden), Gouwe 81 G. J Lugthart, Spieringstraat 97 N. Nibbering (Paarden), Keizerstraat 86 B. Rietveld, Wachtelstraat 46 J. Schinkel, Westhaven 39 B. B. van der Sprong, Karnemelksloot 16 C. Teekens OzLange Tiendeweg 49 J. J. Teeuwen, Gouwe 169 Firma C. van Veen Az., Gouw'e 69 H. H. Verhoef, Lange Tiendeweg 28 M. J. Verzijl, Kleiweg 36 M. van Vliet (Paarden), Nieuwe Markt 4 T. van Vliet, Zeugstraat 78 E. C. van Willigen (Paarden), Raam 274 P. de Wit, Nieuwehaven 258 A. H. van der Wolf, Kleiweg 78 Vrachtrijders. K. Annaars, Kattensingel 48 P. K. van der Burg, Raam 202 E. Lafeber, Houtmansgracht 25 Waterleiding. Goudsche Waterleiding-Maatschappij, Kantoor Lange Tiendweg 7. M C. Braat Jr., directeur, Zeepfabriek. Stoomzeepfabriek „de Hamer”, T. P. Viruly Co-, Buurtje 4 Zeeppoederfabriek. Stoomzeepfabriek „de Hamer”, T. P. Viruly Co., Buurtje 4 Zeilmakers. Firma P. J. Endenburg, Veerstal 16 Q. J. M. Heins, Turfsingel 15 I. Visser, Wachtelstraat 21 Zilversmid. J. H. van den Berg, Zeugstraat 66 Zweepen- en Baleiufabriek. J. P. Wernink Co., Boelekade 34

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 78