Haamlijst der Ingezetenen. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAIILMAA’A Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 154 I5S ft t FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoff eerder ij Alblas (N.) Crabethstraat 31 Aldenhuysen (A. J.) melksalon, Markt 30 Aidenhujjsen (J. A.) Markt 30 Alfenaar (A.) IJssellaan 73 Aljes (J.) portier, Krugerlaan 130 Alphenaar (B.) koopman, Groenendaal 69 Alvenaar (P. J.) koopman, Looierspoort 5 Amerom (Dames van) Turfmarkt 30 Amesz (J.) sigarenmaker, Gouwe 168 Amesz. (J.) timmerman, Turfmarkt 15 Amesz (W.) timmerman, Raam 151 Ammerlaan (L. G.) houtdraaier, Derde Kade 26 Amsingh (M. H. G.) kantoorbediende, Markt 76 Anders (wed. A.) geb. J. Hellebrand Nieuwehaven Ito Anders (J.) kleermaker, Kruideniersteeg 15 Anders Jr. (J.) fabriekswerker, Bockenbergstraat 3i Anders (T.) borstelmaker, Kleiwegstraat 15 Andrufs (wed. H.) geb. Tijsterman Lemdulsteeg 22 Anker (A.) sleeper, Derde Kade 11 Anker (F.) fabriekswerker, Lethmaetstraat 14 Anker (H.) fabriekswerker, Boelekade 112 Anker Wzn. (J.) arbeider, Derde Kade 67 Anker (K.) geb. van Dam Jaagpad 13 Anker (K.) loodgieter, Achter de Vischmarkt 21 Annaars (K.) vrachtrijder, Kattensingel 48 Annaars (L. W.) schepenjager, Jaagpad 33 Annaars (P.) vrachtrijder, Heerenstraat 45 Ansems (F. A.) sigarenmaker, P. C. Bothstraat 61 Antonisse (H. J.) serg. int., IJssellaan 88 Appel (A.) kistenmaker, Groeneweg 21 Appel (A.) kistenmaker, Varkenmarkt 10 Appel (P.) bakkersknecht, Boeiekade 154 Ardenne (C. van) fabriekswerker, Tuinstraat 30 Ardenne (G. van) broodbakker. Turfmarkt 86 Ardon (A. M.) huisschilder, Groenendaal 52 Arend (Arie van der) meubelfabrikant, Nieuwe Gouwe 1 Arends (E.) fabrikant, Kleiweg 10 jgg 194. Fabriek Gouwe 319 Arentz (J. G.) muziekonderwijzer, Fluweelensingel 57 Aret (G.) mandenmaker, Boomgaardstraat 61 Arts (J. P.) barbier, Lange Tiendeweg 40 As (C. E. A. van) kantoorbediende, Turfsingel 86 As (E. A. van) opzichter, Scheltemastraat 10 Aseb (firma A. A. C. van) Aardappelen en Fruit Kleiweg 12 239 Asperen (H. van) sluisknecht, Ridder van Catsweg 2 Assendelft (H. van) pred. Rem. Gem. Kattensingel 62 Telephoon. Aaldijk (M.) wisselwachter S. S., Zwarteweg 3 Aalst (B. van) wegwerker S. S., Lange Dwarsstraat 25 Aalst (M. van) koopman, Wjjdstraat 3 Abbema (A.) kleermaker, Graaf van Bloistraat 5 Abbema (F.) letterzetter, Jan van der Hejjdenstraat 15 Abbema (J.) fabriekswerker, Prins Hendrikstraat 43 Abbema (P.) sluisknecht, Achter de Vischmarkt 3 Aberson (G. W.) winkelbediende, Zeugstraat 96 Ackoojj (E. van) kantoorbediende, Gouwe 199 Adams (wed.) geb. Goorissen Gouwe 37 Adel (D. C. M. den) meubelmaker, Bockenbergstraat 50 Adel (P. van den) kapitein sleepboot, Prins Hendrikstraat 10 Adriaansz (A. R J.) stoffeerder, IJssellaan 100 Aelst (A. C. van) kruidenier, Markt 51 Agentschap Rotterdamsche-Brand waarborg Maatsch.,Gouwe 66 Agten (C.) pakhuisknecht, Boomgaardstraat 8 Agten (H.) sigarenmaker, P. C. Bothstraat 31 Agten (H.) bleekersknecht, Boelekade 139 Agten (H.) stoker, Muilepoort 14 Agten (J. E.) touwspinner, Heerenstraat 99 Agten (J. E. A.) smid, Ridder van Catsweg 114 Agten (K. C.) touwslager, Wilhelminastraat 6 Ahsman (J P. J.) hoofd R. K. School, Kattensingel 15 Akker (G. v. d.) bakkersknecht, Prins Hendrikstraat 94 Akker (P. v. d.) bakkersknecht, Heerenstraat 13 Akkerman (H.) agent van politie, P. C. Bothstraat 78 Akkerman (K.) concierge, Westhaven 13 Akkerman (R boekdrukker, IJssellaan 139 Alberts (J. A.) winkelier, Lange Tiendeweg 1 Alblas (D. P.) kaarsenfabriekwerker, Bogen 56 Alblas (H. J. M.) fabriekswerker, Groeneweg 8 Alblas (J. C.) fabriekswerker, Vorstmanstraat 34

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 79