BAHLMANN Co., MARKT 9. GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAXA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. II IO No. NAMEN EN BEROEPEN No. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. U iü 1 41 96 98 100 102 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 125 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 175 177 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 207 209 211 213 215 217 219 63 65 67 71 29 31 35 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 54 56 31 33 37 39 41 43 45 47 49 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 1 3 5 7 9 11 13 23 27 53 57 59 61 91 93 95 97 99 101 103 105 109 111 115 117 119 121 123 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 28 34 36 38 42 44 48 50 52 J. Blaazer, knecht brouwerij P. J. Spijkerman, smid P. van Vliet, loodgieter C. van den Oever, schoenmaker A. M. van Vliet, loodgieter C. Borst, timmerman J. P. F Reiniger, naaister M G. Bax, kleermaker A. E. van der Sluis, sergeant infanterie H. Anker, fabriekswerker J. B Westerhuis, kleermaker B. Weeldenburg, letterzetter C. de Korte, timmerman H. A. Zuidam, broodbakker M. J H. van den Boseb, smid B. Terlouw, metselaar C. Verhart, pakhuisknecht C. Michaélis, schoenmaker L. Kabout, fabriekswerker S. van Leeuwen, kuiper A. van Leeuwen, timmerman Wed. C. Rabouw—Scheepbouwer P. Verboom—Leeflang N. Groenendijk, bediende J. Wannet, fabriekswerker J! Jansen, brievenbesteller B. J. Petzchen, plateelvormer J. Looyaard, fabrieksarbeider P. Appel, broodbakker G. Straver, tabakskerver G. de Gruül, fabriekswerker Cornelia Verkerk N. van der Wolf, grondwerker M. Blanker, touwslager Bogen. ONEVEN NUMMERS. A. Degenkamp, smid W. Stolk, schipper D. van Zuilen, fabriekswerker Wed. J. Koppendraaier—van Rheden A. Burghoorn, püpmaker Wed. Goudriaan—Heerkens M. Flux C. Binnendijk, groentehandelaar Wed. N. Korevaar—Kwakernaat Wed. P. C. TuinmanLens J. J. van der Zwaluw, schoenmaker Wed. J. de KosterEükhotT A. de Moojj, pakhuisknecht G. Veenendaal, besteller G K. Nieuwland, sigarenmaker D. L. Jongerheld, koopman C. Lexmond, bouwknecht J. de Vrind, fabriekswerker G. van den Ham, arbeider C. A Jansen, rjjksslulsmeester H. de Gruül, winkelbediende J. Boere, stukadoor P. van der Hout, pakhuisknecht J. M. de Jong, heier G. de Grauw, fabriekswerker J. P. Waltz, letterzetter L. van den Heuvel, tuinman Wed. W. Verbij—van der Vlist, tapster H. Planken, koekbakker J. Slegt, timmerman C. Loendersloot, metselaar A. Burger, timmerman J. de Koning, timmerman P. van der Klis, touwspinner H. Hoogendoorn, timmerman J. Blauw—van Steynvoort C. Hoogendoorn. metselaar D. Hofstede, visscher Wed. G. Streng—de Keijzer C. de Gruil, bleekersknecht H. de Gruil, bleekersknecht D. Hoogervorst, sjouwerman W. van Oosten, touwspinner J van Leeuwen, smid A. Nonner, baleinmaker J. Dernee, püpmaker A. Koot, timmerman Wed. A. de Brujjn—de Leeuw Wed. P. I. Nükiel—Mikkers A. B. J. Leeflang, fabriekswerker C. van der Pouw, borstelmaker J. van der Pool, touwslager W. van Hesse, touwslager J. J. Kotster, behanger G. Heerkens, bleekersknecht J. N. Verzaal. püpmaker C. van der Klis, touwslager A. J. Schrave, bleeker I. Stoppelenburg, bleeker J. H. Brink timmerman Wed. A. de Jong—Goedraad H. A. Toen J. van der Zaan, smid M. Kapteiin—Aentjes J. H. de Jong, timmerman Wed. J. A. Janknegt—Raapis J. Pouw, heler A. J. van den Berg, blikslager H. M. D. Thesingb,gep. brievenbesteller H. M. D. Thesingh, winkelbediende W. I. de Weger, brievenbesteller Wed. M. Baars—van Rhyn C. Baars, stoker C. van Vliet, stoker W. J. Tuinman, fabriekswerker B. van Asten, sigarenmaker P. van Hesse, fabriekswerker J. Verhoef 19 21 23 G. H. Spükennan, fabriekswerker 25 J. Piket, verver 27 W. Broer, los werkman H. Vergeer, arbeider D. Schinkel, koopman in lompen P. Schoonderwoerd, fabriekswerker 37 J. Versluis, tuinman C. A. van der Kils, bleekersknecht 43 G. Knoppers, vrachtrijder FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. L. Melkert, fabriekswerker J. W. de Brujjn, kuiper W. J. Zeltenrych, winkelier S. de Jong, koopman B. H. Gerbrands, borstelmaker L. Verstoep, arbeider C. van Eük, spekslager M. J. Jonkheid—Nieuwenhuizen A. J. Vermeulen, commies 's Rijks bel, EVEN NUMMERS. Wed. C. van Eyk—v. d. Sloot N. Stoppelenburg Boudestün D. J. van Greunlngen, tuinier H. Koolman, koopman P. de Busschere, fabriekswerker E. Hejj, sleeper M. Moes, bleekerknecht A. Cathel pakhuisknecht Wed. P. Happelvan Dillen F. de Graaf—van den Boogaerd A. de Weger, smid J. W. van der Valk, broodslijter C. J. P. van Veen, timmerman A. Versluis, metselaar H. Prins, sigarenmaker G. Hejj, sleeper G. Gibbon, gep. militair W. J. Zeltenrjjch, koopman H. Kooi, varensgezel W. Bojawal, fabriekswerker J. F. Prang, fabriekswerker D. P. Alblas, fabriekswerker Bolwerk. 2 C. J. Janssen, brugwachter Wed. J. van den Heuvel—van Rysdam C. H. Hensbroek, bleekersknecht M. de Jong A. de Weger, besteller A. Tennissen, goudsmid T. Rook, metselaar D. Vergeer, arbeider J. Kok, bakkersknecht L. C. de Knoop, timmerman K. van Eyk J. A, Nieuwenbuizen, fabriekswerker G. Verhart, pakhuisknecht C. de Koning, concierge handelscursus F. H. van Leeuwen, koekbakker T. P. Bos, fabriekswerker E. S. H. van Straaten, bleeker EVEN NUMMERS. Wed. W. de Kramer—van Leeuwen L. de Graait, pakhuisknecht J. Th. van [Klaveren, suikerballenmaker W. van der Hoeven, pakhuisknecht J. van Schaik, koetsier M. de Jong, fabriekswerker J. de Jong, suikerbakker J. Overkamp, smid A. H. Huisman, sjouwerman C. de Gruil, werkman P. A. Boegheim, koopman in groenten G. Schouten H. N. Labey, huidenzouter N. van Veen A. Hollander, verver J. C. den Edel, kastelein W. M. van der Pool, fabrieksarbeider J. W. H. van Tongeren, stoker D. Groeneveld, tabakskerver C. Burgert S. van den Eng, los werkman C. J. Bakker, behanger J. van Vliet, sigarenmaker M. Peeters, kuiper C. Vis Wed. C. Stolwük—van Kuyk H. Toen, besteller S S. C. van der Kleün, fabriekswerker Wed. K. Hoogenboom—v. Wyngaarden J. Botterop, timmerman S. Rapis, sigarenmaker Th. van Harten, spoorwacbter A. W. .1. Steenland, gasfitter J. van Mensch P. J. van Wük, bleekersknecht C. Bakker, pakhuisknecht A. Cattel, pakhuisknecht A H. Janssen—Vergoed Wed. N. Oudük—Vergunst W. Rietveld, koopman Boomgaardstraat. ONEVEN NUMMERS. J. de Groot, scheepmaker 3 J. M. Hejj, los werkman 5 J. M. Smits, koopman 9 K. G Boeren, verver 11 G. Bekker, houtzager 13 P.J. Hornes, fabriekswerker 15 Th. Laurier, fabriekswerker K. F. Hammer, machinist P. Verkerk, fabriekswerker

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 7