BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Ja pons tollen, Tapijten. BAHLMAO Co., MABKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Ja ponstoffen, Tapijten. 156 157 en Bedden- FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Bakker (P.) fabriekswerker, Prins Hendrikstraat 41 Bakker (P.) fabriekswerker, Jan van der Heydenstr. 2 Bakker (P.) smid-bankwerker, Heerenstraat 67 Bakker (W.) fabriekswerker, Heerenstraat 73 Bakker (W.) fabriekswerker, Lange Dwarsstraat 19 Bakker (W.) kaaspakhuisknecbt, Kleiwegstraat 10 Bakker (W. F.) melkventer, Komjjnsteeg 8 Baks (P.) werkman, Tuinstraat 4 Balen (G. van) touwspinner, Nieuwebaven öl Balgoij (J. W. van) melkboer, Groenendaal 51 Balk (T.) broodbakker, Nieuwebaven 201 Bantzinger (C. A. B.) in beerenmodeartikelen, corsetten, witgoederen, enz., Markt 18 en 19 Bardelmeijer (C. H.) spoorarbeider, Voorwillens 16 Bardelmeijer (G. H.) timmerman, Cornelis Ketelstraat 1 Bardelmeijer (W.) bouwteekenaar, Karnemelksloot 199 Barendse (Q. A.) bleeker, Van Stryenstraat 44 Bargedienst Gouda—Amsterdam. Kantoor Rotterd. Veer 4. 128 Ballingen (G. van) tabakskerver, Nieuwebaven 221 Barneveld (Wed. G. P.) Gouwe 58 Barneveld (Wed. P. P.) Boomgaardstraat 88 Barreveld (L.) klerk P. en T., Wachtelstraat 55 Basie (J. C.) Depóthoudster, Kleiweg 20 Bastinck (G.) letterzetter, Komjjnsteeg 59 Bastinck (F.) spoorwegarbeider, Derde Kade 38 Batenburg (P.) hofmeester, Prins Hendrikstraat 102 Bats (F. C.) agent sleepdienst, Minderbroedersteeg 8 Bax (A.) sergeant majoor infanterie, Fluweelensingel 9 Bajjer (J.) spiegel- en lijstenhandel, Kleiweg 83 Beaumont (A. M. J. M.) kleermaker, Stoofsteeg 23 Beaumont (J. A. F J.) kleermaker, Jan v. d. Heydenstr. 16 Beausar (A.) huismeesteres, Oude Vrouwenhuis Kleiweg 26 Becking (L. C.) directeur slroopfabriek, Gouwe 73 311 Beek (A. ter) fabriekswerker, Kleiweg 66 Beek (H. van) smid, Nieuwsteeg 3 Beek (H. C. van der) explicateur, Blauwstraat 17 Beek (J. van) bouwman, Willens 45 Beek (L. van der) winkelier, Lange Tiendeweg 45 238 Beek (Wed. L. van der) geb. van Loon, Lange Tiendeweg 45 Beek (W. F. van) proc. Kon. Stear. Kaarsenfabriek, Karnemelksloot 138 161 Beekenkamp (J. A.) reiziger, Kattensingel 92 Beekum (L. van) banketbakker, Oostbaven 6 r<jüa42 Beer (H. J. de) schilder, Keizerstraat 47 Beer (W. M.) koopman, Kuiperstraat 36 Beerthuijzen (C.) gruttersknecht, Kattensingel 17 Begeer (J. K.) klerk bij de belastingen, Nieuwebaven 47 Asten (A. van) arbeider, Ridder van Catsweg 198 Asten (B. van) sigarenmaker, Boelekade 215 Asten (J J. van) fabriekswerker, Boschweg 3 Asten (P. W. van) Boschweg 14 Asten (W. L. van) zeilmaker, Raam 40 Augustijn (M. J.) rijksambtenaar, Gr. van Bloisstr. 27 Baaien (G. J. van) pijpenmaker, Spieringstraat 9 Baaien (H. van) kleermaker, Heerenstraat 129 Baan (A.) arbeider, Heerenstraat 130 Baars (C.) stoker, Boelekade 209 Baars (G.) arbeider, Boomgaardstraat 3 Baart (J. A. W.) leeraar H. B, S., Krugerlaan 39 Baas (A.) meubelmaker, Bleekerssingel 13 Baas (J.) timmerman, Bockenbergstraat 74 Baas (J.) schipper, Prins Hendrikstraat 81 Baas (J.) telegraaflijn werker, Graaf Florisweg 10 Baas (J.) pijpmaker, Varkenmarkt 19 Baas (L.) winkelier, Draplersteeg 11 Baas (M.) melkboer, Kattensingel 72 Baas (W.) telegraaflijriwerker, Willens 20 Backer (Mej. E. C. de) Gouwe 144 Backers (C.) sigarenmaker, Varkenmarkt 8 Backers (C. P.) koffiehuishouder Wijdstraat 39 Baggert (C.) fabriekswerker, Heerenstraat 157 Baghuis (W. H.) boekhouder, Houtmansgracht 1 BAHLMANN Co Manufacturen-, Tapijt- magazijn, Markt 9, rtfijffl 210. Bakhuizen (P.) visscher, Vrouwesteeg 6 Bakker (A.) fabriekswerker, Achter de Vischmarkt 19 Bakker (C.) hekelaar, Slapperdel 2 Bakker (C.) societeitsknecht, Boelekade 86 Bakker (C.) koekbakker, Prins Hendrikstraat 110 Bakker (C. J.) behanger, Boelekade 54 Bakker (Wed. G.) Corn. Ketelstraat 20 Bakker (Gkellner, Kleiwegstraat 11 Bakker (H.) fabriekswerker, Speldemakerssteeg 26 Bakker (H. F.) in neurenburgerwaren, Oostbaven 17 Bakker (J.) sigarenmaker, Boomgaardstraat 90 Bakner (J. C.) letterzetter, Tuinstraat 9 Bakker (J. M.) inspecteur bouw- en woningtoezicht, Regentesseplantsoen 10 Bakker (J. P.) scheepstimmerman, Prins Hendrikstraat 21 Bakker (M.) fabriekswerker, Groeneweg 40 Bakker (M. J.) sigarensorteerder, Raam 51 Bakker (P.) timmerman, Groeneweg 52 Bakker (P.) arbeider, Prins Hendrikstraat 23

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 80