BAIILMAX.V Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnuminer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLHANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnuminer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 158 !59 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Begeer (L.) winkelier, Groenendaal 122 Begeer (M. G.) Turfmarkt 91 Begeer (P.) kantoorbediende, Fluweelenslngel 11 Begeer (P. A.) onderwijzer, Turfmarkt 108 Begeer (P. C. W.) Turfmarkt 108 Begeer (W.) aanzegger, Gouwe 179 Begeer (W.) opzicbter garenspinnerij, Letbmaetstraat it Begeer (W.) sigarenmaker, IJssellaan 90 Beij (D. de) koekbakker, Derde kade 36 Beü (L. de) pakhuisknecht, Singelstraat 3 Beüers (P.) arts, Bleekerssingel S3 197 Bejjl (B. Z.) magazijnknecbt, Varkenmarkt 27 Bejjleveld (G. P.) kolïlehuishouder, Dubbelebuurt 1 Bekkum (W. van) agent van politie, Cornells Ketelstraat 39 Bekker (B. V.) Adjudant Landweer, Stejjnkade 7 Bekker (G.) houtzager, Boomgaardstraat 11 Bekkers (J. H.) bleekersknecht, Turfmarkt 93 Belgraver (H.) klerktelegraflst S. S., Ridder van Catsweg 37 Bellaart Jr. (P. J.) fabrikant, Bleekerssingel 33 Bellaart (W. Htouwfabrikant, Varkenmarkt -29 Belonje (B.) schoenmaker, Turfmarkt 126 Belonje (B.) timmerman, Gouwe 164 Belonje (J. E.) schoenmaker, Turfmarkt 128 Belonje (L.) mandenmaker, Gouwe 140 Belonje (M. M.) bruggaarder, Keizerstraat 80 Belonje Jr. (M. M.) bierhandelaar, Keizerstraat 83 "ja® 148 Belt (Gbakkersknecht, Turtsingel 63 Bemmel (J. J. van) in huishoudelijke artikelen, Markt 6 Ben (H. van der) reiziger, Houtmansplantsoen 1 Bender (mej. M. L. .1.) hoofd der 2e burgerschool voor meisjes, Turfmarkt 105 Bennis (H.) heler, Prins Hendrikstraat 68 Bennis (J.) smid, Vrouwesteeg 18 Benschop (E. Pgeb. Woerlee, vroedvrouw, Kuiperstraat 17 Benschop (L.) winkelier, Raam 298 Benschop (P.) mandenmaker, Kuiperstraat 17 Benschop (P.) melkslijter, Wilbelminastraat 54 Bentum Zoon (J. van) boekdrukkers, Markt 70 144 Berendsen (A.) spoorbeambte, Ridder van Catsweg 68 Berg (A. van der) smid, Prins Hendrikstraat 13 Berg (A. A. van den) heibaas, Prins Hendrikstraat 12a Berg (A. C. van den) timmerman, Geuzenstraat 46 Berg (A. J. van den) loopknecht, Boelekade 197 Berg (B. van den) molenaar, Zwarteweg 9 Berg (B. van den) Nieuwe Gouwe W. Z. 2 Berg (C. van den) horlogemaker, Groenendaal 16 Berg (C. van den) los werkman, Messenmakeressteeg 2 Berg (D. van den) barbier, Groenendaal 26 Berg (D. van den) horlogemaker, Kleiwegstraat 32 Berg (D. C. van den) meubelmaker, Kleiwegstraat 23 Berg (F. van den) zaagscherper, Prins Hendrikstraat 17 Berg (G. van den) spoorarbeider, Ridder van Catsweg 18 Berg (G. van den) barbier, Kleiwegstraat 16 Berg (G. van den) arbeider, Ridder van Catsweg 8 Berg (H. van den) kruidenier, Westhaven 67 Berg (Wed. J. van den) geb. Schiiller, Gouwe 114 Berg (J. van den) fabriekswerker, Raam 31 Berg (J. van den) schipper, IJssellaan 61 Berg (J. van den) fabriekswerker, Vorstmanstraat 54 Berg (J. van den) bleekersknecht, Heerenstraat 14 Berg (J. M. van den) metselaar, Bleekerssingel 9 Berg (L. van den) bouwman, Willens 9 Berg (P. van den) sigarenmaker, Cornelis Ketelstraat 3 Berg (P. van den) pijpmaker, Cappenersteeg 12 Berg (R. van den) molenaar, Vest 18 Berg (R. H. van den) werkman, Raam 70 Berg (S. van den) timmerman, Turfsingel 18 Berg (W. van den) beschuitbakker, Karnemelksloot 61 Berg (W. van den) touwslager, Turfsingel 28 Berg (W. L. M. van den) timmerman, IJssellaan 33 Berg (W. N. van den) koopman, Boomgaardstraat 20 Berge (J. van den) sigarenmaker, Cornelis Ketelstraat 37 Bergen (W. van) winkelier, Onder de Boompjes 2 Bergh (C. G. van den) z. M. Lange Tlendeweg 48 Bergh (J. H. van den) zilversmid, Zeugstraat 66 Bergman (J.) blikslager, Ridder van Catsweg 174 Berkel (C. A. van) Kleiweg 89 Berkel (Wed. G. H. van) geb. Driesen, Spoorstraat 1 Berkel (T. A. van) koperslager, Kleiweg 9 227 Berkelbach van der Sprenkel (J. W.) predikant, Regentesse Plantsoen 13 Berkhout (F. J L.) timmerman, Boomgaardstraat 108 Berkhout (K.) dekknecht, Buurtje 11 Berlijn (Wed. G.) geb Nieuwland, St. Anthoniestraat 14 Berljjn—Nieuwerkerk (G. J.) in dameshoeden, Gouwe 1 Berlijn (H.) kantoorbediende, Gouwe 1 Berlijn (J.) sigarenmaker, Cornelis Ketelstraat 16 Berlijn (K.) sigarenmaker, St. Anthoniestraat 16 Beiljjn (P.) werkman. Achter de Vischmarkt 98 Berlijn (P. H. A.) stoffeerder, Korte Noodgodsteeg 10 Berljjn (V.) timmerman, Achter de Vischmarkt 72 Bernsen (J firma Knoors Co. kaashandelaar, Markt 48

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 81