50 REMINGTON 5Q SCHRIJFMACHINES GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE Remington Typewriter Company Ltd in gebruik bij de en wel bij de navolgende takken van dienst: BAIILMAVV Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 2300. ii Zoo Ge tot aanschaffing eener schrijfmachine overgaat, vraag altijd EERST de Remington op proef; wat voor de Gemeente Den Haag GOED is, is zeker ook goed voor U en Ge gooit Uw geld niet weg aan SPEELGOED! 14 Handels Cursus. 5 Telephoondienst. 4 Duinwaterleiding. 3 Belastingen. 1 Dienst der Plantsoenen. 1 Openbare Reiniging, 1 Gezondheids Commissie. 1 Bank van Leening. 1 Burgerlijk Armbestuur. 1 Openbaar Slachthuis. 1 Bouw- en Woningtoezicht. 1 Geneeskundige Dienst. 1 School-arts. 1 School voor Zwakzinnigen. 1 Afd. 1 1 1 1 Papestraat 22. Den Haag. Telefoon „Archief en Expeditie”. „Financiën”. „Pensioenen”. „Openbare Werken II”. „Verificatie”. „Bevolkingsregister”. „Algemeene Zaken”. 50 Remingtons totaal. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderjj. BERTELS (P. J.) Huis- en Decoratieschilder, Kleiweg 61 BERTELS Jz. (W M.) Nieuwe Goudsche Melkinrichting, Kleiweg 8, Nieuwsteeg 2. BIEZENAAR Jz. (J. Beommissionnair in effecten en assu rantiën, agent assurantie DE JONG Co., Gouwe 48. i6o 1 1 1 1 „Onderwijs”. „Reiniging en Arbeid”. Bertheux (A.) commissaris van politie, Bleekerssingel 31 259 Bes (J. J.) reiziger, Prinses Julianastraat 28 Besten (A. G. den) veehouder, Spieringstraat 121 Beszelzen (B Gouwe 172 Beszelzen (L. E.) broodbakker, Gouwe 170 Betzold (Ehoutzager, Onder de Boompjes 11. Beudeker (J. M. F.) fruit en comestibles, Hoogstraat 3 221 Beukelman (C.) kantoorbediende, Blauwstraat 9 Beun (J. C. de) bediende, Karnemelksloot 134 Beun Jr. (J. C. de) reiziger, Gouwe 136 Beun (K. J. de) touwspinner, Kattenslngel 10 Beusekamp (A. H.) muziekonderwijzer, Fluweelensingel 30 Beusekom (J. P van) schoenmaker, Karnemelksloot 169 Beusekom (M. van) winkelier, Nieuwehaven 29 Bezem (A.) smid, Heerenstraat 8i Bezem (A. A.) fabriekswerker, Kuiperstraat 6 Bezem (F.) touwslager, Raam 175 Bezem (M. A.) fabriekswerker, Verlorenkost 7 Bezemer (C koffiehuishouder, Veerstal 12 Bezemer (C. J.) sigarenwinkelier, Gouwe 5 Biewenga (T.) kruidenier, Kattensingel 87 Bij (J. van der) ladingweger S. S. Zeugstraat 50 Bijl (A.) bode, Graaf van Bloisstraat 26 Bijl (A. van der) pakhuisknecht, Achter de Vischmarkt 70 Bijl (wed. van der) geb. van der Sanden, Gouwe 152 Bjjl (J. C.) banketbakker en kok, Markt 5 tja® 18 B(jl (J. E.) predikant, Crabethstraat 10 Bijl (P.) reiziger, P. C. Bothstraat 43 Bijl (L. van der) scheepmaker, Vrouwevestesteeg 11 Bijlsma (D. F.) hoofd der chr. school voor M. U. L. O. Gouwe 105 Bik (F. C.) Westhaven 14 Bik Jr. (F. C.) meubelbandel. Lange Tiendeweg 2 Bik (G. G.) koopman, Keizerstraat 54 Bik (G. J.) kleermaker, Lange Tiendeweg 52 Bik (H. J.) meubelmaker, Oosthaven 13 Bik Jr. (I.) kruidenier, Kuiperstraat 54 Bik (J.) timmerman, Fluweelensingel 69 Bik (J. G.) winkelbediende, IJssellaan 141 Bik (J. J.) behanger, Spieringstraat 83 ijü® 199 Binee (A.) winkelbediende. Geuzenstraat 44

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 82