BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BIOSCOOP SALON „Gouda Vooruit”, Hoogstraat 18 293 IÓ2 163 Blok (6.) sjouwerman, Slapperdel 8 Blok (H.) schoenmaker, Komijnsteeg 49 Blok (H.) touwslager, Lazaruskade 12 Blok (H. J.fabriekswerker, Nieuwehaven 219 Blok (H. L.) fabrieksarbeider, Lethmaetstraat 16 Blok (J.) sjouwerman, Vest 101 Blok (J.) groenteboer, Kleiwegstraat 28 Blok (J.) grafmaker, Prins Hendrikstraat 7 Blok (J. C.) magazjjnknecht, Snoystraat 97 Blok (L. J.) timmerman, Karnemelksloot 94 Blok (M. B.) metselaar, Nieuwehaven 164 Blok (P.) stoker, Prins Hendrikstraat 38 Blok (T.) fabriekswerker, Raam 142 Blok (W.) besteller, Keizerstraat 43 Blok (W. F.) fabriekswerker, Boschweg 8 Blok (W. F.) stoker, Boomgaardstraat 110 Blokland (J. van) schippersknecht, Wachtelstraat 14 Blokland (L. van) timmerman, Peperstraat 2 Blokland (Wed. N. L. van) Raam 8 Blom (A. J. van der) 2e luit. inf. Fluweelensingel 27 Blom (B. J.) metselaar, Jan Kottensteeg 26 Blom (C.) stoker, Vrouwensteeg 23 Blom (C. P.) smid, Bockenbergstraat 12 Blom (G.) pakhuisknecht, Karnemelksloot 201 Blom (J. A.) broodbakker, Turfmarkt 32 Blom (J. H pottenbakker, Vierde Kade 17 Blom (J. J.) fabriekswerker, Vorstmanstraat 48 Blom (P. J.) smid, Prins Hendrikstraat 88 Blommendaal (B.) klerk P. en T., Fluweelensingel 91 Blommendaal (D.) Fluweelensingel 9t Blommendaal (W. B.) koekbakker, Turfmarkt 18 Blommestein (C.) bouwknecht, Winterdijk 6 Bloos (A.) arbeider, Karnemelksloot 40 Bloot (A.) pottenbakker, Paradijs 3 Bloot (A.) bakkersknecht, Robaarsteeg 33 Bloot (B.) baanspinner, Slapperdel 1 Bloot (D.) baanspinner, Ridder van Catsweg 128 Bloot (F.) pakhuisknecht, Van Strjjenstraat 34 Bloot (G.) broodbakker, Van Strjjenstraat 18 Bloot (H.) suikerwerker, Lethmaetstraat 8 Bloot (L.) touwspinner, Van Strijenstraat 38 Blotkamp (J. C. L.) kantoorbediende, Prins Hendrikstraat 92 Bochove (A. van) kleermaker, Westhaven 23 Bochove (Wed. C. van) geb. Teepe, directrice der crèche, Groenendaal 118 Bochove (L. van) broodbakker, Westhaven 57 Binee (A.) smid, Kleiwegstraat, 31 Blnee (D.) zadelmaker, Geuzenstraat 16 Binee (D.) metselaar, Nieuwehaven 225 Binee (J.) metselaar, Nieuwehaven 217 Binee (J.) schippersknecht, Jaagpad 39 Bink (J.) serg. inf., P. G. Bothstraat 15 Binnendijk (G.) winkelier, Bogen 23 Binnendijk (J. K.) koopman, Kuiperstraat 48 Binnendijk (J. W.) sigarenhandel, Spierlngstraat S Binnendijk (K.) timmerman, Gouwe 216 Binnendijk (L.) begrafenisondernemer, Gouwe 216 Binnendijk (L.) sigarenhandelaar, Kleiweg 87 Binnendijk (L.) broodbakker, Nieuwehaven 171 Binnendijk (M.) verver, Lange Tiendeweg 31 Binnendijk (M. J.) ambtenaar S. S., Bleekerssingel 44 Binnendijk (T.) koperslager, Keizerstraat 51 Binnendijk (T.) verver, Kuiperstraat 49 Binnendijk (T.) sigarenmaker, Kuiperstraat 13 Binnendijk (T.) In verhuizingen, Boelekade 21 Binnendijk (T. J. M.) verver, Zeugstraat 6 Bisping (C. J. H.) firma Gebr. Bisping, Markt 62 Bisping (Gebr.) Heerenkleeding- en Modemagazijnen, Markt 58—62 oo 56 Bisschep (A. A.) manufacturier, Hoogstraat 19 Bisschep (L.) sigarenhandelaar, Dubbelebuurt 2 Bisschep Jr. (P.) sigarenfabrikant, Kleiweg 65 Bitter (Wed.) winkelierster. Crabethstraat 17 Bitter (H. J.) onderwijzer, Kattensingel 25 Bizot (G.) bleekersknecht, Derde Kade 5 Blaazer (H. J.) kleedingmagazijn, Lange Tiendeweg 73 Blaazer (J.) reiziger in Naaimachines, Boelekade 96 Blanken (A.) bouwman, Graaf Florisweg 21 Blanken (A. J.) schipper, Bockenbergstraat 24 Blanker (H.) letterzetter, van Strjjenstraat 10 Blanker (M.) touwslager, Booomgaardstraat 70 Blauw (G. G. de) boekhouder, Stejjnkade 25 Blazer (P.) sigarenmaker, Groenendaal 94 Blijker (K. den) schippersknecht, Spierlngstraat 39 Bljjker (K. den) schippersknecht, Boelekade 150 Bloemendaal (G. H.) agent van politie, Graaf van Bloisstraat 24 Bloemzaad (H.) agent van politie, P. C. Bothstraat 26 Blok (A.) fabriekswerker, Vierde kade 5 Blok (C.) touwspinner, Lazaruskade t8 Blok (C. W.) fabriekswerker, Komjjnsteeg 28

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 83