BAHLMAO Co., MARKT 9, fiOUDA Telrphooiiiiuinmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAIILMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47 Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. BRAKEL (J. W.) vleeschhouwer, Gouwe 106 68 i68 169 A 1 Borst (A.) bouwman, Willens 16 Borst (C-) £^3 B. M. bleekersknecbt, Raam 216 Borst (C.) timmerman, Boeiekade 104 Borst (C. de) kaashandelaar, Gouwe f222 Borst (G. H.) scheepmakersknecht, Heerenstraat 68 Borst (H.) kapitein sleepboot, Lange Dwarsstraat 16 Borst (J.) arbeider, Karnemelksloot 16'i Borst (P.) bleekersknecbt, Heerenstraat 65 Borst (P.) melkverkooper, Lange Tlendeweg 6 Borst (P.) schippersknecht, Spleringstraat 85 Borst (P. J.) scheepstimmerman, Heerenstraat 158 Borst (W. J.) behanger, Westhaven 34 Bos (A.) fabriekswerker, Boschweg 35 Bos (A. J.) schoenmaker, Nieuwe Haven 214 Bos (H.) zeepziedersknecbt, Gouwe 232 Bos (J.) machinist, Erasmusstraat 18 Bos (J.) koopman, Tiendeweg 3 Bos (J. B. van den) sigarenmaker, Ridder van Catsweg 6 Bos (P. W.) onderwijzer, Stejjnkade 9 Bos (T.) arbeider, Boschweg 41 Bos (T.) sluisknecht, Peperstraat 118 Bos (wed. T.) geb. de Jong, Vlamingstraat 41 Bos (T. P.) fabriekswerker, Boeiekade 249 Bos (J. van den) stoker, Goejanverwelledijk 1 Bosch (A. van den) werkman, Nieuwehaven 186 Bosch (C. van den) sigarenmaker, Drapiersteeg 12 Bosch (C.) bediende, Nieuwe Markt 16 Bosch (H. W. van den) kleermaker, Peperstraat 36 Bosch (J. H. van den) fabrlekschef, Oosthaven 64 Bosch (J. H. van den) leeraar H. B. S. en gymnasium Krugerlaan 51 Bosch (J. P. van den) onderwijzer, Turfmarkt 66 Bosch (Wed. L. ten) Crabethstraat 2 Bosch (M. J. H. van den) smid, Boeiekade 122 Bosch (W. G. van den) Wijdstraat 31 Bosman (H.) meubelmaker, Vrouwevestesteeg 6 Bosman (J.) bode, Groenendaal 28 Bosman (J.) schipper, Groeneweg 58 Bosman (W. C.) schoenmaker, Walesteeg 10 Both (H.) winkelier, Corn. Ketelstraat 15 Both (M. S.) onderwijzer, Krugerlaan 61 Both (N.) koopman, Karnemelksloot 34 Both (N.) tuinman, Ridder van Catsweg 49 Both (N. J.) veehouder, Graaf Florisweg 19 Both (P. M.) onderwijzer, Ridder van Catsweg 28 Both (W.) bouwman, IJssellaan 119 Both (W.) koopman IJssellaan 23 Botterop (J.) timmerman, Boeiekade 74 Botterop (wed. J. W. MBlauwstraat 5 Botterop (J. W. M.) sigarenmaker, P.C. Bothstraat 63 Bouman (wed. M. J.) geb. Hulstkamp muziekhandel, Dubbele Buurt 13 Boumans (wed. C.) geb. Melkert, Bleekerslngel 74 Boumans (H.) bleeker. Kattensingel 21 Boumans (P.) bleeker, Fluweelensingel 15 Boumans (P. P.) bleeker, Kattensingel 75 Bourguignon (P. W.) machinist, Goejanverwellendjjk 2 Bout (E.) schoenmaker, Nieuwehaven 330 Bouters (G.) in effecten, Oosthaven 53 11 Bouwer (D.) winkelier, Markt 54 254 Bouwer (wed. Ph. J.) Karnemelksloot 68 Bouwer (W.) brievenbesteller, IJssellaan 59 Bouwman (E. L. H.) adj. stationschef, Ridder van Catsweg 30 Bouwman (G.) landbouwer, Ridder van Catsweg 61 Bouwman (G. J.) arbeider, Tuinstraat 12 Bouwman (L) veekoopman, Willens 35 Bouwmeester (H. L) winkelier, Zeugstraat 76 Boven (E. van) bloemist, Graaf Florisweg 6a Bovene (J. van) pakhuisknecht, Vierde kade 10 Boxhoorn (R.) smid, P. C. Bothstraat 147 Braak (D. J.) kantoorbediende, Krugerlaan 93a Braam (M. J.) kastelein, Turfsingel 25 Braat (Mej. D.) Kleiweg 10 Braat (H.) fabrikant, Onder de Boompjes 14 Braat (M. G.) dir. waterleiding, Fluweelensingel 90 <$ÜO 280 Braber (A. den) arbeider, Goudkade 13 Brakel Jr. (J. W.) sigarenfabrikant, Gouwe 106 Brake! (P.) Spleringstraat 2 Brandse (L. D.) meubelmaker, van Persijnstraat 7 Brandse (S.) werkman, Vorstmanstraat 29 Brauns (G.) bleekersknecbt, Prins Hendrikstraat 73 Bredie (J. F.) houtzager, Ridder van Catsweg 54 Bree (B. J. van der) lampenist, Groeneweg 64 Breebaart (J.) directeur Goudsche Glucosetabriek, Regentesseplantsoen 11 124 Breedjjk (C. H.) onderwijzer, Steünkade 16 Breedjjk (G. J.) fabriekswerker, Graaf Florisweg 28 Breedjjk (J.) arbeider, Vierde Kade 14 Breedjjk (W.) Lange Tlendeweg 60 Breeje (P. den) leeraar, Krugerlaan 103 Breggen (Wed. J. van der) geb. Molenaar, Crabethstraat 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 86