BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310, Mantels, Japonstoffen, Tapyten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BROER (Firma PIETER) Suikerwerkenfabriek, Turfmarkt 1. 170 171 Broer (D. L.) arbeider, Boelekade 73 Broer (J. J.) koopman, Raam 43 Broer (P.) fabrikant, Van Beverninghlaan 22 Broer (wed. Tb.) IJssellaan 97 Broer (W.) pakhuisknecht, Spieringstraat 119 Boer (W. C.) koopman, Achter de Vischmarkt 11 Broere (C.) schipper, Prins Hendrikstraat 71 Broere (C.) timmerman, Goudkade 3 Broere (J. A.) onderwijzer, Goudkade 3 Brokaar (wed. I.) geb. Dercksen, Houtmansgracht 5 Bron (C) stoker Raam 246 Bron (H. A. J.) bleekersknecht, Nieuwehaven 32 Bron (J. A.) veerman, Vrouwesteeg 28 Bron (T.) touwslager, Vrouwevestesteeg 17 Brons (C.) koopman in groenten, Derde Kade 17 Brons Middel (G. W.) leeraar H. B. S. Krugerlaan 29 Broodbakkerij (Coöperatieve) Raam 116 Brouwer (B.) schilder, Spoorstraat 63 Brouwer (Mr. D. N.) 4 correspondent Rotterdamsche Brandverzekering-Maatschappü Gouwe 66 Brouwer (G.) pottenbakker, Heerenstraat 133 Brouwer (H.) sjouwerman, Muilenpoort 17 Brouw'er de Koning (H.) broodbakker, Spieringstraat 147 Brouwers (G. P.) broodbakker, Gouwe 197 Brouwers (H.) polderwerker, Goudkade 12 Brouwers (H.) letterzetter, P. C. Bothstraat 36 Brouwers (J.) behanger P. C. Bothstraat 34 Brouwers (P.) metselaar, Korte Dwarsstraat 12 Brouwers (P.) sigarenmaker P. C. Bothstraat 33 Brug (R. v. d.) letterzetter, Cornells Ketelstraat 9 Bruggen (J. J. van der) fabriekswerker, P. C. Bothstraat 4 Bruggen (M. van der) machinist, Goudkade 1 Bruin (A. de) broodbakker, Nieuwehaven 156 Bruin (A. de) touwslager, Boomgaardstraat 72 Bruin (A. B. de) wisselwachter, P. C. Bothstraat 58 Bruin (C. L. de) timmerman, Groeneweg 56 Bruin (G. de) koopman, Jan Kottensteeg 7 Brujjn (G. de) touwspinner, Boelekade 27 Bruijn (G. J. de) winkelier, Karnemelksloot 84 Bruijn (G. S. de) touwslager. Raam 224 Bruijn (H. de) fabriekswerker, Vierde Kade 43 Bruijn (J. W. de) kuiper, Nobelstraat 71 Bruijn (J. W. de) kuiper, Bogen 55 Brujjn (J. W. de) kuiper, Groenendaal 3 Brem (C. A.) blikslager, Baanstraat 27 Bremmert (J. P.) schoenmaker, Lombardsteeg 6 Brenkman (D.) broodbakker, Wachtelstraat 11 Brenkman (E.) grossier in manufacturen, Gouwe 97 305 Brenkman (G.) sjouwerman, Heerenstraat 161 Brenkman (G.) fabriekswerker, Wijde poort, 14 Brenkman (J. A.) colporteur, Nieuwehaven 34 Brenkman (W. C.) winkelier, Westhaven 10 Breukelen (Wed. A. van) melkverkoopster, Turfsingel 73 Breukelen (G. van) bleeker, Bleekerssingel 81 Breukelen (J. van) botermaker, Prins Hendrikstraat 25 Breuker (G. J.) meubelmaker, Willens 15d Brewel (A.) arbeider, Karnemelksloot 102 Brjjbag (F. E. J.) sigarenmaker, Ridder van Catsweg 74 Brink (C. van den) verver, Bockenbergstraat 2 Brink (C. S. A.) banketbakker, Graaf van Bloisstraat 13 Brink (H. van den) timmerman, Varkenmarkt 21 Brink (J. E H.) timmerman, Graaf van Bloisstraat 6 Brink (J. HJ timmerman, Boelekade 181 Brink (M.) gasfitter, Graaf van Bloisstraat 1 Brinkman (C. A.) onderwijzeres, Lange Tiendeweg 64 Brinkman (H. A. C.) uitgever, Lange Tiendeweg 64 82 Brinkman Zoon (A.) boekdrukkers, uitgevers Goudsche Courant, Markt 31 82 Brinkman (H. G.) Wilhelmlnastraat 45 Brinkmann (T. A. E.) koopman, Gouwe 87 Broeder (A. den) koopman, Korte Groenendaal 23 Broeder (Wed. P. G. den) Gouwe 72 Broede r (P. G. den) in Geldersche waren, Zeugstraat 60 Broek (Wed. C. A. van den) Ridder van Catsweg 140 Broek (D. van den) sluisknecht, Lemdulsteeg 38 Broek (1. van den) fabriekswerker, Karnemelksloot 19 Broek (P. van den) koopman, Derde Kade 60 Broek (P. B. van den) pijpmaker, Van Strjjenstraat 3 Broekhuizen (Dr. B. J.) arts, Crabetbstraat 1 Broekhuizen (J.) aschman, Tuinstraat 40 Broekhujjzen (J.) bleekersknecht, Boelekade 89 Broekhuisen (A.) varensgezel, Lange Dwarsstraat 51 Broekhuisen (N.) touwslager, Adriaan Vlackstraat 7 Broekhuizen (N.) photograaf, Kattensingel 19 Broekhuizen (P.) postbode, P. C, Bothstraat 22 Broekhuizen (P.) los werkman, Komjnsteeg 1 Broekhuizen (S.) sluisknecht, Buurtje 5 Broer (A.) fabrikant, Gouwe 163 Broer (C. B.) rijwielhersteller, Kleiweg 16 Broer (D.) koopman, Erasmusstraat 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 87