BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 21® Mantels, Ja ponstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapjjten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. CATS (S. L.) eigengemaakte goederen, Korte Tiendeweg 18 175 174 Bruns (J. L.) Gouwe 188 Bruns (L. G. C. W.) koopman, Bleekerssingel 60 (jaag 206 Brunt (A.) schilder, Cornells Ketelstraat 83 Brussé (A.) schoenmaker, Keizerstraat 22 Brussé (Wed. A.) Turfmarkt 93 Buchli (Dr. K.) veearts, Beekersslngel 26 Bueren (Wed. J. van) Wachtelstraat 33 Buijense (J.) koopman, Goudkade 3 Buijense (P.) winkelier. Willens 37 Buijtelaar (L) fabriekswerker, Heerenstraat 22 Buitenhuis (J.) witwerker, Spieringstraat 31 Bulk (J.) bouwman, Hooge Schielandsche Zeedijk 4 Bulk (J.) bouwman, Krugerlaan 27 Bunde (H. C. van) bierhandelaar, Doelestraat 7 Bunnink (M.) schipper, Vest 51 Bunschoten (J.) fabriekswerker, Boschweg 39 Bureau Bouw- en Woningtoezicht, Spieringstraat 113 -jig»} 13 Burg (C. C. van der) koetsier, Lange Willemsteeg 5 Burg (J. van der) touwslager, Bleekerssingel 14 Burg (M. van der) Gouwe 18 Burg (P. K. van der) vrachtrijder, Raam 202 Burg (W. L. v. d.) 2e luit. inf. Hoogstraat 1 Burger (A.) timmerman, Boelekade 117 Burger (B. A.) agent rijksverzekeringsbank, Turfmarkt 118 Burger (K.) winkelier, Molenwerf 6 Burger (K. M.) Vischhandelaar, Jan van der Heidenstraat 9 Burger (N. G.) leerlooier, Nieuwe Markt 4 Burger (P.) sigarenmaker, Spoorstraat 17 Burger (W. M.) koopman, Ridder van Catsweg 15 Burgersdjjk (Wed. L.) geb. Nicolai, Veerstal 1 Burgersdijk (M. B.) onderwijzeres, Veerstal 1 Burgert (G.) Bierbottelaar, Boelekade 50 Burgert (J. J.) kleermaker, Groenendaal 62 Burggraaf (A.) agent van politie, Graaf van Bloisstraat 19 Burghoorn (A.) fabriekswerker, Houtmansplantsoen 6 Burghoorn (A.) pijpmaker, Bogen 9 Burghout (Mej. M. E.) Fluweelensingel 32 Burik (P. van) timmerman, Lange Tiendeweg 20 Busch (F. J.) manufacturier, Markt 12 Busch (J. C. L.) manufacturier, Markt 13 Busschere (A. de) fabriekswerker, Zwaansgat 9 Busschere (P. de) fabriekswerker. Bogen 10 Buuren (A. van) zaagmolenaar, Goudkade 7 Buuren (J. D. van) sergeant-majoor inf. Naaierstraat 10 Buuren (J. M. van) steenhouwer, Vijverstraat 12 Buuren (K. G. van) koopman, lange Tiendeweg 62 Buurman (J.) logementhouder, Groenendaal 18 Buurman (L.) boekdrukker, Vrouwevestesteeg 1 Buursma (H. J.) agent van politie, P. C. Bothstraat 7 Buurt (H. P. van) handelsreiziger, Ridder van Catsweg 35 Cabout (A.) loopknecht, Bockenbergstraat 14 Cabout (C.) arbeider, Wilhelminastraaat 41 Cabout (J.) koopman, Kleiwegstraat 4 Cabout (Mej. F.) Gouwe 220 Cabout (J. W.) sigarenmaker, Varkenmarkt 20 Cabout (P.) Spieringstraat 2 Calkoen (Mej. J. C.) Oosthaven 70a Calkoen (L. L. P.) Ie luit, der infanterie, Blauwstraat 1 Cambier van Nooten (N. F.) notaris, Oosthaven 68 24 Campen (L. W. T. van) concierge plateelbakkerij, Raam 34 Campier (A.) arbeider, Spoorstraat 14 Caquelein (E. J.) winkelbediende, Turfmarkt 7 Castelein (D.) houtdraaier, Derde Kade 541 Castelein (Wed. J.) geb. Kervel, Karnemelksloot 111 Casteljjn (W.) schippersknecht, IJssellaan 11 Cathel (A.) sjouwerman, Bogen 16 Cathel (D. H.) smid, Heerenstraat 161 Cats (A. L.) koopman, Wilhelminastraat 58 Cats (D. L.) schrijnwerker, Gouwe 12 Cats Zonen (E. S.) groothandel in manufacturen, tapijten enz. Jeruzalemstraat 3£^ 187 Cats (I S.) vleeschhouwer, Kleiweg 14 Cats (M.) koopman, Kleiweg 4 Cats (M. A.) koopman, Van Beverningblaan 14 83 Cats (P.) koopman, Oost Haven 66 Cats (S. E.) koopman. Kattensingel 30 Cattel (A.) pakhuisknecht, Boelekade 88 Cattel (J.) pakhuisknecht, Keizerstraat 68 Catz (J. B. van) fabrikant, Kattensingel 56 Catz Zoon (J. B. van) fabrikanten, Kattensingel 55 142 Chatenier (A. W. C. du) Keizerstraat 66 Chatenier (mej. A. G. J. du) opzichteres kaarsenfabriek, Keizerstraat 66 Chemische Wasscherij en Stoomververij „de Rijzende Zon” Fluweelensingel 22 en 23 196. Filiaal Markt 41 Christ (P.) fabriekswerker, Heerenstraat 103 Cittert (B. P. van) hoofd le burgerschool voor meisjes, Regentesseplantsoen 12 Cohen (A.) koopman, Walesteeg 24 Comfurius (W.) gep. maj. O.-I. leger, Crabethstraat 13 Commissariaat van Politie, Markt 72 116 Cools (R. H winkelbediende, Krugerlaan 65

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 89