3 3 a w w Q Z S c E o> ÖD u l/l 3 ra z c IO ra cj ra. ra o <0 o c ra s» a a N a a H a o o s s o O c ra ra u 1/1 ra ra E :S Ö1 ra DJ ra DJ s ra d <0 u a o o m x o co c Q cj I o o X t DJ BAHLMAO Co., MARKT 0, GOUDA. Telepboonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapyten. II C 'id CJ ai C DJ t- DJ 0 0) (1) H 04 a c ra b. DJ DJ fc- DJ a <u V) un c 0 C O <n 0 k. L. o O o DJ DJ x u I o X ffl (0 r z O O o a a a X ui 176 0 12 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 3 0> O 0 x u 1/1 CC aS in en x 0 60 a o 0 s 3 o O I M Coomans (A.) muzikant, St. Antboniestraat 9 COOPS (ANTON) Drogist, Wijdstraat 29 328 Cornelisse (J. B.) timmerman, P. C. Bothstraat 73 Cornelissen (Wed. Z. B. A.) geb. van der Voorst, Houtmansplantsoen 2 Cornelissen (W. F.) slagersknecht, P. C. Bothstraat 5 Cosijn (A. C collecteur staatsloterij, Turfmarkt 64 81 Coster (J.) fabrikant, Fluweelensingel 29 Coster en Zonen (J.) fabrikanten van kaas- en boterkleursel, Gouwe 196 i^b0 177 Cozak (F.) fabriekswerker, Varkenmarkt 13 Cramer (B. J. A.) meubelmaker, Vrouwesteeg 5 Cramer (J. J.) tandarts, Westhaven 43 Crebas (T.) in kruidenierswaren, Wijdstraat 17 40 Cremer (A. F.) leeraar H. B. S. en gymnasium, Crabethstraat 69 Creveld (S. van) broodbakker, Wijdstraat 7 rlnata 267 Cusveller (L.) stadsbaas, Raam 85 tjfeg 192 Daalmans Co. bleekerij „de Rijzende Zon” Fluweelensingel 26 95 Daalmans (Dames) Fluweelensingel 24 Daems (Wed. H. J.) geb. van Embden, IJssellaan 9 Dam (firma A.) café-restaurant „Het Schaakbord” Kleiweg 13 80 Dam (A. van) touwslager, Vest 99 Dam (A. van) arbeider, Vierde Kade 56 Dam (A. van) arbeider, Heerenstraat 33 Dam (A. J. van) koopman, Snoystraat 45 Dam (A. P. J. van) kastelein, Zeugstraat 94 Dam (B. J. van) reiziger, Bleekerssingel 42 Dam (C. van) banketbakker, Groeneweg 16 Dam (C. J. van) fruithandelaar, Jeruzalemstraat 4 Dam (C. J. van) fruithandelaar, Stoofsteeg 6 Dam (D. van) schoenmaker, Doelesteeg 14 Dam (D. van) pakhuisknecht, Nieuwehaven 129 Dam (F. C. van) koetsier, Peperstraat 74 Dam (G. van) kleermaker, Lange Groenendaal 89 Dam (G. van) metselaar, Spoorstraat 6 Dam (G. C. van) godsdienstonderwijzer, Karnemelksloot 50a Dam (J. van) verlakker, Heerenstraat 102 Dam (J. van) koopman, Boschweg 18 Dam (J. van) bleekersknecbt, Looierspoort 6 Dam (J. van) pakhuisknecht, Vest 105 Dam (J. van) timmerman, Willens 15g DAM (J. van) Schoenmaker, Keizerstraat 62 Dam (P. van) timmerman, Nieuwehaven 324 Danens (M.) blikslager, Lange Dwarsstraat 32 Danens (P.) fabriekswerker, Prins Hendrikstraat 123 Dansdorp (W. C.) ambt. S S Crabethstraat 40 Dantzig van Aalst (van) confectie- en manufacturen-magazün, Wijdstraat 2—3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 90