BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 810. Mantels, Japonstofien, Tapgten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Japonstofïen, Tapijten. DUIJNSTEE (H. A. M.) Cafe Restaurant „de Zon”, American Lunchroom, Grossierderij in Gedistilleerd, Markt 49. 220 i8o i8i Dogterom (J.) landbouwer, Kattensingel 42 Dokkum (J. W. van) boekhouder, Karnemelksloot 197 Dongelmans (A. J.) vleeschhouwer Raam 338 63 Dongelmans (J.) touwspinner, Houtmansplantsoen 15 Dongen (A. H. van) sigarenmaker, Lange Dwarsstraat 1 Dongen Bolding (Gez. van) naaisters, Vest 45 Dongen Bolding (Wed. J. van) Gouwe 150 Dongen Bolding (J. E. van) timmerman, Vest 47 Donk (G.) kuiper, Van Strijenstraat 17 Donk (J.) fabriekswerken, Wilhelminastraat 11 Donk (M.) sigarenmaker, Doelestraat 26 Donk (T. A.) opzichter garenspinnerij, Bockenbergstraat 75 Donker (J. A.) sigarenfabrikant, Graaf Florisweg 2b 184, fabriek Graaf Florisweg cjjaQ 183 Donker (L. J.) fabriekswerken, Robaarsteeg 22 Donnai (J. H.) barbier, Gouwe 211 Doop (H. J. den) timmerman, Graaf van Bloisstraat 35 Dorelejjers (L. F. M.) sigarensorteerder, P. C. Bothstraat 35 Doorn (T. C. van) arbeider tel. S. S. Ridder van Catsweg 204 Doorn (W. van) fabriekswerken, Zwaansgat 7 Doornik (Wed. A. H.) geb. Schouten, Nleuwehaven 213 Dorias (J. C.) groothandel in koffie, thee en tabak, Westhaven 4 Dorp (Wed. P. van) winkelierster, Gouwe 207 Dorst (firma A. van) in visschersgaren enz. Varkenmarkt 29 Dorst (L. L. van) koffiehuishouder, Markt 42 Dort (Wed. G. van) winkelierster, Turfmarkt 80 Dort (Gez. van) in modes, Turfmarkt 80 Dort (H. van) verver, Boelekade 81 Dort (W. van) in garen en band, Groenendaal 34 Dortland (A van Reedt) kassier, Westhaven 21 Dortland (A.) firma wed Knox Dortland, Turfmarkt 20 Dortland (Wed. A.) geb. den Haan, Turfmarkt 26 Dortland (Mej. A. J. van Reedt) Westhaven 55a Dortland (F.) rijwielhandelaar, Turfmarkt 96 Dortland (G.) sleeper, Hoefsteeg 7 Dortland (G.) los werkman, Paradijs 20 Dortland (J. van Reedt) in tabak en sigaren, Westhaven 30 Dortland (1.) werkman, Hoefsteeg 14 Dortland (J A.) firma wed. Knox Dortland, Turfmarkt 100 Dortland (M.) mandenmaker, Tuinstraat 79 Dortland Co. kassiers en commissionnairs in effecten, Westbaven 22 275 Douwes Dekker (P. J. C. E.) leeraar H.B S. Crabethstraat 51 Draai (A. van der) sjouwerman, Lange Dwarsstraat 20 Draa(j (A. van der) koopman, Waaierstraat 6 Draajj (H. van der) stukadoor Gouwe 212 Draanen (G. N. van) varensgezel, Lange Dwarsstraat 46 Draanen (M. van) koopman, Baanstraat 42 Driebeek (E. M.) griffier kantongerecht, Markt 34 Driel (S. van) arbeider, Lazaruskade 11 Drielen (H. van) winkelier, Robaarsteeg 10 Drielen (J. van) loopknecht, Komjjnsteeg 3 Driem (G. A. van) inspecteur levensverzekering mij., Crabethstraat 50 Driesten (G. W. van) kantoorbediende, Turfmarkt 52 Driesten (W. G. van) kantoorbediende, Turfmarkt 60 Droste (T. J.) boekhouder, Raam 118 Duchateau (J. C.) banketbakker, Corn. Ketelstraat 15 Duhr (J. A.) fabriekswerker, Tuinstraat 13 Duijm (J. J.) aannemer, Peperstraat 40 136 Dujjn (M. N. van) pijpenfabriek, Peperstraat 132 Duijs (1.) winkelier, Groenendaal 15 Duijs (J. G. A.) banketbakker, Vest 41 Duijvendijk (R. van) scheepmaker, Bockenbergstraat 50 Duin (wed. A. van) smederij, Kleiweg 112 Duin (J. van) bankwerker, Vorstmanstraat 11 Duin (J. J. van) timmerman, Achter de Vischmarkt 33 Duin (S. van) timmerman, Kleiweg 108 Duivendjjk (J. van) scheepmaker, Snoystraat 93 Duivendijk (N. van) scheepmaker, Snoystraat 89 Dumernit (E. W.) caféhouder, Kleiweg 22 Dungen (G. van den) concierge, Markt 27 Dungen (P. W. M. van den) kantoorbediende, Kuiperstraat 21 Duuren (D. van) leeraar gymnastiek, Gouwe 127 Duuren (J. J. van) sigarenmaker, Varkenmarkt 16 Duuren (L. van) fabriekswerker, Fluweelensingel 81 Eek (A. van) melkboer, Keizerstraat 61 Edauw Johannlssen boekdrukkers, Gouwe 75 cjÜQ 26 Edauw (H. C.) uitgever-drukker, Bleekerssingel 28 Edauw (firma) boekhandel, Dubbelebuurt 3 Edel (A. den) fabriekswerker, Snoystraat 5 Edel (A. F. den) scheepmaker, Boomgaardstraat 64 Edel (C. den) pakhuisknecht, Jan Kottensteeg 14 Edel (C. H. den) fabriekswerker, Nobelstraat 51 Edel (I. C. den) fabriekswerker, Heerenstraat 162 Edel (J C. den) Ussellaan 96 Edel (J. C. den) koopman, Rozendaal 20 Edel (S. J. den) koopman, Karnemelksloot 118 Edel (S. J. den) blikslager, Geertje den Bultsteeg 6 Edel (W. den) hekelaar, Rolwagen 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 92