PakkistenfahriEk Stoomhoutza gerij. P JflH DE JDHG ZODH, D in VAN DE VELDE HALEWIJN, WIJNKOOPERS, GOUDA. Wed. H. VAN WIJNGAARDEN, i Banda. Kattensingel Flo. 11 en 1Z, Telefoonnummer 105. EH Q BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstofien, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Kantoor: PEPERSTRAAT96, geopend 9—1 en2.30-6uur. Telefoon Intercommunaal 125. KORTE T1ENDEWEG 12. Fabriek van Limonades en Spuitwater. Bottelarij van diverse Bieren, Wijnen en Gedistilleerd. JDÜ 'IDC 182 Mandei in Bordeaux-, Rijn-, Moezel-, Bourgogne-, Ma^on-, Champagne-, Port-, Sherry- en Madeira Wijnen. Binnen- en Buitenlandsch gedistilleerd. Edelkoort (L.) ambt. S. S. Mij., Ridder van Catsweg 182 Ee (A. van) pakhuisknecht, Snoystraat 51 Eekelen (F. van) commies Rjjksbel., Groenendaal 96. Eerland (G.) timmerman, Komjjnsteeg 43 Egeter (F.) kaashandelaar, Crabethstraat 54 Ehlert (E. M. A.) kok, Bockenbergstraat 88 Ejjck (P. van) metselaar, Cappenersteeg 19 Ejjck (P. J. van) metselaar, Wilhelminastraat 1 Ejjk (A. van) metselaar, Vorstmanstraat 17 Ejjk (A. van) koopman, Ridder van Catsweg 100 Eijk (A. van) metselaar, Tuinstraat 81 Eijk (C. van) banketbakker, Turfmarkt 101 Ejjk (C. van) fabriekswerker, Heerenstraat 124 Ejjk (C. van) spekslager, Bogen 65 Ejjk (C. van) timmerman, Raam 324 Eijk (C. van) scheepstimmerman, Bleekerskade 5 Ejjk (Dames van) Kleiweg 21 Ejjk (C. L. van) pakhuisknecht, Prins Hendrikstraat 31 Eijk (G. van) bouwman, Broekweg 5 Eijk (G. C. van) kaashandelaar, Kattensingel 65 Ejjk (G. van) koopman, Kleiweg 12 Eijk (G. van) arbeider, Broekweg 7 Ejjk (H. van) metselaar, Doelesteeg 11 Eijk (J. van) geb. Jongerheld in modes, Gouwe 138 Ejjk (J. van) commies ter secretarie, Gouwe 138 Eijk (J. van) metselaar, Korte Dwarsstraat 3 Eijk (J. L. van) kaashandelaar, Kattensingel 54 Eijk (K. van) bleeker, Boelekade 239 E(jk (K. van) pakhuisknecht, Spoorstraat 8 Ejjk (L. van) arbeider, Lazaruskade 9 Eijk (L. C. van) suikerwerker, Karnemelksloot 73 Ejjk (M. van) metselaar, Tuinstraat 71 Eijk (N. van) melkboer, Walesteeg 26 Ejjk (N. van) smid, Vrouwesteeg 31 Ejjk (N. van) arbeider, Karnemelksloot 149 Eijk (P. van) onderwijzer, Graaf van Bloisstraat 33 Eijk (wed. P. van) Barneveld, Nieuwehaven 38 Ejjk (P. van) stalknecht, Peperstraat 68 Eijk (Mej. S. J. van) Gouwe 90 Ejjk (T. van) koopman in sigaren, Gouwe 113 Eijk (T. A. van) groenboer, Lange Tiendeweg 42 Ejjk (W. van) winkelier, Korte Tiendeweg 4 Ejjk (W. van) smid, Tuinstraat 71 Ejjk (W. J. van) arbeider, Broekweg 6 Eijkhoiï (Jvarensgezel, Jaagpad 24

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 93