I BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Japon stoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. ERBERVELD (L. J.) Vleeschhouwer, Gouwe 69 tgijQ 48 185 184 I Erberveld (wed. W.) Gouwe 69 Erk Jr. (A. van) timmerman, Kattensingel 89 Erk (D. van) houtdraaier, Stejjnkade 26 Erk (j. van) arbeider, Spoorstraat 31 Erkel (L. van) los werkman, Baanstraat 30 Erkeiens (J. H. van) postambtenaar, Krugerlaan 57 Ernst (A. F.) arbeider, Wjjdepoort 7 Ernst (P. J. C.) beier, Baanstraat 4 Es (A. van) onderwijzer, Lange Tiendeweg 77 Es (A. van) machinist, Houtmansplantsoen 22 Es (A. van) fabriekswerker, Achter de Vischmarkt 48 Es (A. van) arbeider, Vrouwevestesteeg 19 Es (A. P. van) fabriekswerker, Heerenstraat 24 Es (J. van) grondwerker, Vorstmanstraat 2 Es (J. van) visscher P. C. Bothstraat 37 Es (N. van) stoker, Snoystraat 63 Essebaggers (A. J. F.) bediende, Achter de Vischmarkt 72. Essebaggers (N.) sigarenhandel, Lange Tiendeweg 35 Essen (C. van) onderwijzer, Oosthaven 29 Essen (M. van) brievenbesteller, Bockenbergstraat 28 Esser (M.) kantoorbediende, Zeugstraat 82 Estié Jz. (E.) huisschilder, Graaf Florisweg 15 Etman (Gez.) bleekerjj, Fluweelensingel 67 Ettinger (C. F. A. van) schoenmaker, Heerenstraat 7 Evers (B. G. J.) arts, Oosthaven 11 Ewjjk (A. van) houtzager, Onder de Boompjes 4 Ewijk (J. van) houtzager, Ridder van Catsweg 192 Exalto (J. S.) sigarenfabrikant, Wachtelstraat 50 Exalto (S. J.) sigarenfabrikant, Turfmarkt 76 Exalto (wed. W. M. van Zee) geb. Borkus, Wachtelstraat 55 Faaij (A. B.) commissionnair in kaas, Gouwe 43 Faajj (J.) slager, Keizerstraat 17 Faajj (wed. J. H.) geb. van Leeuwen, Raam 326 Faaij (N.) spekslager, Vlamingstraat 28 Fabri (H. G.) Krugerlaan 69 317 Feijt Zoet (A. J.), barbier, St. Anthoniestraat 18 Fennet (A.) fabriekswerker, Minnebroedersteeg 14 Fennet (J. A.) sigarenbandel, Doelesteeg 29 Fennet (P.) schoenmaker, Minnebroedersteeg 16 Ferwerda (J.) sjouwerman, Keizerstraat 13 Ferwerda (J.) fabriekswerker, Bockenbergstraat 84 Fetter (W.) leeraar teekenen, Ridder van Catsweg 59 Fün (Gebrs.) graanhandel, Vest 32 209 Fijn (P. J.) molenaar, Lange Tiendweg 78 Eijkhoif (P.) vrachtrijder, Bockenbergstraat 45 Eijnwachter (P. M.) azijnfabrikant, Stejjnkade 10 Eijsden (C van) kleermaker, Keizerstraat 75 Eijsden (Gezusters van) modenaaisters, Bleekerssingel 41 Eijssen (H.) kaashandelaar Kattensingel 46 27, kantoor Gouwe 132 £Ü0 106. Eilers (J.) stukadoor, Komjjnsteeg 7 Eilers (J. C.) meubelmaker, Kleiweg 69 Eisen (A.) meesterknecht glucosefabriek, Raam 2 Electrische Centrale (Kantoor der) Rotterdamsche Veer 6 255 Eldlk Thieme (B. W. van) technoloog, Regentesseplantsoen 14 Elk (A. van) sigarenfabrikant, Fluweelensingel 61 Elk (J. van) tuinman, Boomgaardstraat 95 Elk (J. A. van) boekhouder, Crabethstraat 23 Elk (W. N. van) tuinman, Fluweelensingel 6 Elshout (A.) kantoorbediende, St. Anthoniestraat 11 Elshout (M. J.) schipper, Raam 304 Elshout (wed. S.) in aardappelen, Groenendaal 87 Elshout (W. M.) schipper, Raam 53 Emeis (A. M.) onderwijzer, Bleekerssingel 75 Emeis (M. G.) onderwijzer, Rotterd. Veer 1 End (H. van den) koopman, Gouwe 218 43 End (P. van den) koopman, Turfmarkt 128 End (P. van den) schipper, Nieuwe Haven 205 End (P. T. van den) koopman, Wachtelstraat 10 End (T. van den) schipper, Van Strijenstraat 22 End (T. van den) koopman, Wachtelstraat 9 Ende (S. van den) kantoorbediende, Gouwe 80 Endenburg (J. M.) timmerman, Veerstal 26 Endenburg (M. J. A.) zeilmaker, Westhaven 65 Endenburg (firma P. J.) zeil- en vlaggenmakerij, Veerstal 18 165. Endenburg (wed. P. J.) geb. Flink, Veerstal 16 Endenburg (W. J.) onderwijzer, Veerstal 16 Eng (E. H. van den) Walesteeg 16 Eng (G. van den) fabriekswerker, Vorstmanstraat 25 Eng (H. van den) pakhuisknecht, Graaf van Bloisstraat 12 Eng (J. H. van den) arbeider, Van Strijenstraat 9 Eng (S. van den) bediende, Boelekade 52 Engelbregt (A.) schrijnwerker, Ridder van Catsweg 108 Engelbregt (N. M.) broodbakker, Gouwe 161 Engelbregt Jr. (N. M.) kantoorbediende, Karnemelksloot 4 Engelhard (H.) schoenmaker, Gouwe 214 Engelhard (wed. J.) geb. Straver, Boelekade 68 Epping (J.) bakker, Ridder van Catsweg 120 Erberveld (J.) bouwman, Willens 27 Erberveld (L.) stalhouder, Lange Tiendeweg 88

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 94