i FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. GOOR ZONEN (G. B. VAN) uitgevers-maatschappij, kantoor Kleiweg 25 t^g 146 G^UDSCH ACCOUNTANTSKANTOOR, Fluweelensingel 40 BAHLMAAA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. igi 190 Graauw (G. de) timmerman, Houtmansplantsoen 20 Granpré Molière (Th. B.) Adj. Dir. v/d Llchtfabr. Regentesseplantsoen 10a MUl 266 Grand (J. la) Crabethstraat 65 Grauw (G. de) koetsier, Boelekade 99 Grauw (W. de) plateelbakkerij, Prins Hendrikstraat 50 Graveland (C.) arbeider, Lazaruskade 8 GRAVESTEIJN (Th. J.) behanger, Gouwe 40 Gravesteijn (A.) in verhuizingen, Houtmansgracht 13 Gravesteijn (wed. J.) koperslagerij, Spieringstraat 127 Gravesteijn (J.) timmerman, Willens 41 Gravesteijn (J.) wagenmaker, Karnemelksloot 11 Gravensteijn (J. Th.) behanger, Gouwe 24 Gravesteijn (P.) kantoorbediende, Kattensingel 35 Gravesteijn (W.) reiziger, Kleiweg 5 Grebe (wed.) geb. van der Borgh, Turfmarkt 14 Grebe (mej. A. M.) onderwijzeres, Turfmarkt 14 Grendel (C.) pottenbakker, Komijnsteeg 36 Grendel (E.) apotheker, Lange Tiendeweg 9 (^0 288 Grendel (G. J.) kantoorbediende, Kattensingel 50 Grendel (J.) kantoorbediende, Steijnkade 3 Grendel (Jkleermaker, Walesteeg 19 Grendel (mej. J.) Lange Tiendeweg 9 Gretser (J. M.) magazijnmeester, Moordrechtsche Verlaat 8 Greuningen (C. van) koetsier, Willens 3 Greuningen (D. J. van) tuinier, Bogen 6 Grevenstuk (W. B. F.) meesterknecht drukkerij Ridder van Catsweg 196 Grieken (G. van) arbeider, Goudkade 9 Griend (P. M. van der) koetsier, Bleekerskade 1 Griethuizen (P. R. H. van) graanhandelaar, Krugerlaan 43 Groef (C. van den) comm. stoomboot, Vest 40 96 Groen (B.) bakkersknecht, Nieuwe Markt 28 Groenendaal (A.) Gouwe 49 Groenendaal (C.) fabriekswerker, Vorstmanstraat 6 Groenendaal (J. H. L.) sigarenmaker, Ridder van Catsweg 228 Groenendaal (J. M.) sigarenmaker, Ridder van Catsweg 162 Groenendaal (L.) Achter de Vischmarkt 36 Groenendaal (L.) broodbakker, Gouwe 49 Groenendaal (M.) pijpmaker, Zeugstraat 74 Groenendal (B. H.) kantoorbediende, Peperstraat 38 Groenendal (J spoorbeambte, Spoorstraat 49 Groenendijk (A.) schoenmaker, Kleiweg 31 Groenendijk (C.) bierbottelaar, Rozendaal 17 Groenendijk (J touwslager, Scheltemastraat 16 Groenendijk (N.) bediende Boelekade 144 Goch (G. van) stukadoor, Nieuwehaven 212 Gol (W, G. T. C. M.) O. R. pastoor, Gouwe 117 Gompers (B.) in feestartikelen, Korte Tiendeweg 13 Gompers (L.koopman, Spieringstraat 65 Gonda Jr. (J.) opz. gasfabriek, Van Bevernlnghlaan 21 204 Gooijer (P. de) timmerman, Rozendaal 12 Goorissen (M. M. J.) tabaksfabrikant, Kleiweg 53 Goris (A.) fabriekswerker, Heerenstraat 57 Gorissen (G. H.) kantoorbediende, Peperstraat 102 Gorissen (G. H.) kantoorbediende, Peperstraat 102 Gorissen (L.) spoorarbeider, Ridder van Catsweg 172 Gorter (D.) arbeider, Ridder van Catsweg 164 Gorter (S. A.) verloskundige, Westhaven 70 Gosseling (J beeldhouwer, Lange Dwarsstraat 36 Götte (F. G.) chef sigarenfabriek, Turfmarkt 82 Goudkuil (J. J.) meubelmaker, Goudkade 10 Goudriaan (A. C.) arbeider, Blauwstraat 19 Goudriaan (D.) fabriekwerker, Nobelstraat 8 Goudswaard (J.) agent van politie, Cornells Ketelstraat 21 Gouka (J. H.) bakkersknecht, Lemdulsteeg 13 Gouka (S. A.) sigarenmaker, Nobelstraat 83 Gouverneur (F. P. J.) reiziger, Wijdstraat 37 Graaf (A. de) watermolenaar, Wachtelstraat 56 Graaf (Wed. A. de) geb. van der Sprong, Willens 13 Graaf (C. de) arbeider, Derde Kade 55 Graaf (C. de) stadswerker, IJssellaan 117 Graaf (H. J. de) zadelmaker, Groenendaal 122. Graaf (J. M. de) winkelknecht, Kuiperstraat 23 Graaf (J. P. de) bouwknecht, Goejanverwellendjjk 11 Graaf (wed. P. de) melkverkoopster, Lange Tiendeweg 100 Graat (R. van der) koetsier, Jan van der Heijdenstraat 24 Graaf (T. de) koopman, Bleekerssingel 5 Graaf (W. G. de) chauffeur, Kattensingel 87 Graaff (C. de) ambtenaar ter Secretarie, Turfsingel 64. Graaff (A. W. van der) broodsljjter, Turfsingel 51 Graaff (H. van der) assuradeur, Erasmusstraat 12 Graaff (L. de) pakhuisknecht, Boelekade 6 Graaff (M. A. de) timmerman, Bockenbergstraat 73 Graafland (J.) melksljjter, Ridder van Catsweg 38 Graafland (W.) stadswerkman, Boomgaardstraat 88 Graatsma (D.) kapper, Bogen 69

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 97