BOON Co. EXPEDITEURS TELEPHOON INTERC. 211 BAIILMAAA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BELASTEN ZICH MET HET IN ONT VANGST NEMEN VAN ALLERLEI GOEDEREN EN AF TE LEVEREN AAN DERDEN. VOOR DOORVOER TE GOUDA WORDT VOOR GE SCHIKTE REÈXPEDITIE GEZORGD 192 13 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij. Groenendijk (P. C.) steenzetter, Bockenbergstraat 36 Groenendijk (S.) bierbottelaar, Lange Tiendeweg 58 Groeneveld (A. J. J.) bleekersknecht, Nleuwehaven 6 Groeneveld (B.) pijpmaker, Nleuwehaven 14 Groeneveld (D.) tabakskerver, Boelekade 48 Groenevelt (A.) schopmaker, Jaagpad 47 Groenevelt (J.) schoppenmaker, Regentesseplantsoen 4 Groeneweg (C.) timmerman, Aaltje Baksteeg 7 Groeneweg (W.) koopman, Raam 142 Groeneweg (W.) fabriekswerker Raam 15 Groenewoud (C.) arbeider, Ridder van Catsweg 22 Groenewoud (C.) reiziger, Turfmarkt 31 Grom (Dr. J. W. Ie) leeraar gymnasium, Westhaven 51 Groningen (A. van) vlsscher, Vierde Kade 11 Groningen (K. van) visscher, Vierde Kade 26 Groningen (P. van) visscher, Vierde Kade 28 Groos (A. A. M.) bleeker, Fluweelensingel 101 Groos (mej. G. van) onderwijzeres, Goflwe 137 Groot (A. de) scheepstimmerman, IJssellaan 37 Groot (A. de) caféhouder, Gouwe 234 Groot (A. de) electricien, Kleiweg 79 Groot (A. de) stalknecht, Crabethstraat 24 Groot (A. H. de) Turfmarkt 33a Groot (B. de) behanger, Keizerstraat 70 Groot (B. A. A. de) bakker, Fluweelensingel 107 242 Groot (C. G. de) timmerman, Ridder van Catsweg 150 Groot (C. J. de) directeur bank van leening St. Anthoniestraat 2 Groot (G. de) ambt, ’s Rijks bel., Fluweelensingel 107 Groot (H. de) letterzetter, Fluweelensingel 5 Groot (H. de) verver, Wilhelmlnastraat 50 Groot (J. de) kleermaker, Naalerstraat 20 Groot (J. de) scheepmaker, Boomgaardstraat 1 Groot (J. de) bakkersknecht, Willens 12 Groot (J. N. de) blikslager, Naalerstraat 16 Groot (J. P. de) metselaar, Wachtelstraat 42 Groot (L. C. J. de) onderwijzer Steynkade 19 Groot (P. de) landbouwer, Goejanverwellendijk 15 Groot (P. J. de) reiziger, Markt 7 Groot (W. de) Karnemelksloot 6 Grootendorst (A.) arbeider Bockenbergstraat 7 Grootendorst (B. D.) koopman, Wijdstraat 22 Grootendorst (wed. J. J.) geb. Blommendaal Wijdstraat 22 Grootendorst Cocorsetten, handschoenen en kindergoed, Wijdstraat 22 Grootendorst (S.) cementwerker, Nieuwehaven 223 Grootveld (J. J.) sigarenmaker, IJssellaan 49

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 98