I BAHLMAXN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAIILMAO Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 310 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. X94 195 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Harten (C. van) pottenbakker, Varkenmarkt 5 Harten (H. van) sergt. infantie., Karnemelksloot 13 Harten (T. van) spoorwachter, Boelekade 78 Harting (H. J.) reiziger, Oosthaven l Hartgrlng (J. H.) plateelschilder, Veerstraat 7 Hartjesveld (J.) los werkman, Vrouwensteeg 19 Hartjesveld (P.) spoorwegwerker, Keizerstraat t04 Hartog (J.) arbeider, Speldemakerssteeg 33 Hartog (K. den) conducteur, IJssellaan 127 Hartog (L. J. den) onderwijzer, Krugerlaan 67 Hartog (wed. W. den) geb. van Soest, Groenendaal 33 Haspers (A.) bouwkundige, Kattensingel 43 Hattem (E. van) touwspinner, Lemdulsteeg 19 Hattem (H. van) schoenmaker, Robaarsteeg 17 Gruyi (A. de) fabriekswerker, Groeneweg 30 Gruyl (A. de) fabriekswerker, Nieuwehaven 24 Gruyi (A. de) fabriekswerker, Prins Hendrikstraat 33 Gruijl (C. de) fabriekswerker, Boelekade 158 Gruijl (F. de) fabriekswerker, Nieuwehaven 42 Grujjl (H. de) winkelbediende, Boelekade 91 Gruijl (J. de) verlakker, Derde Kade 54a Gruijl (J. A. de) verver, Molenwert 1 Grujjl (L. de) fabriekswerker, Speldemakerssteeg 31 Grujjl (P. de) biljartmaker, Ridder van Catsweg 110 Grujjl (wed. P. de) geb. v. Maaren, Scheltemastraat 18 Gruijl (W. de) schoenmaker, Nieuwehaven 195 Grujjl (W. de) touwspinner, Nieuwehaven 84 Grujjl (W. de) knecht apotheek, Lange Dwarsstraat 31 Grujjl (W. de) blikslager, Van Persijnstraat 6 Gruil (A. de) koopman, Wilhelminastraat 44 Gruil (C. de) bleekersknecht, Boelekade 24 Gruil (C. de) bleekersknecht, Kattensingel 79 Gruil (D. de) sjouwerman, Kees Faessens Rolwagensteeg 4 Gruil (H. de) bakkersknecht, Boelekade 135 Gruil (J. de) koopman, Wilhelminastraat 5 Griinder (W.) zwemmeester, Lemdulsteeg 10 Guérain (J. C.) plateelschilder, Nieuwehaven 322 Guijken (W. F. H.) adj. onderoff. infan., Varkenmarkt 26 Haag (A. den) fabaiekswerker, Vorstmanstraat 30 Haag (C. den) fabriekswerker. Varkenmarkt 14 Haag (D. den) touwslager, Keizerstraat 73 Haag (J. den) touwslager, Komijnsteeg 26 Haag (J. den) pjjpmaker, Heerenstraat 56 Haag (P. den) timmerman, Baanstraat 2 Haag (P. den) pjjpmaker, Moordrechtsche Verlaat 6 Haag (R. den) pjjpmaker, Vorstmanstraat 37 Haag (W. den) smid, Raam 26 Haagsman (G.) Westhaven 16 Haan (C. J. C. de) surnumerair Registratie en Domeinen, Wydstraat 31 Haan (N. F. de) sigarenmaker, Karnemelksloot 83 Haan (P. de) Westhaven 46 Haan (W. A. P. F. L. de) slagersknecht, Westhaven 46 Haansbergen (C. J. van) koopman, Crabetstraat 49 Haeren (W. P H. van) firma gebrs. Van Haeren, Wijdstraat 1 Haeren (R. M. H. van) firma gebrs. Van Haeren, Bieekerssingel 19 Haeren (Gebr. van) in manufacturen, Magazijn »de Zon« Wijdstraat 1 Hagedorn (G. H.) agent in naaimachines, Kleiweg 92 Hageman (B.) pakhuisknecht, Heerenstraat 32 Hageman (J.) pottenbakker, Scheltemastraat 7 Hageman (J. J.) brievenbesteller, Prins Hendrikstraat 78 Hageman (M. J.) fabriekswerker, Snoystraat 3 Hak (J. P.) pakhuisknecht, Spleringstraaat 135 Ham (C. J. van) kleermaker, Doelestraat 6 Ham (E. A. van) timmerman, Snoystraat 83 Ham (G. van) machinist, Bogen 47 Ham (A. P. van der) houtzager, van Stryenstraat 12 Ham (J. van) onderwyzer ambachtsschool, Fluweelensingel 54 Ham (M. van der) letterzetter, IJssellaan 71 Ham (W.) melkverkooper, Oosthaven 71 Hamerslag (D.) fabriekswerker, v. Stryenstraat 28 Hamerslag (H.) koopman, Groeneweg 19a Hammer (G. L.) pakhuisknecht, Jan Kottensteeg 16 Hammer (K F.) kistenmaker, Boomgaardstraat 40 Hammer (K. F machinist, Boomgaardstraat 19 Hammer (S. K.) heier, Rozendaal 19 Hamoen (M.) bouwman, Broekweg 4 Hanswyk (D. van) arbeider, Moordsche Tiendeweg 8 Hanswyk (D. van) arbeider, Willens 23 Happel (P. J.) schoenmaker, Raam 105 Happel (P. M.) pijpmaker, Jaagpad 15 Happel (W. H.) sigarenmaker, Vlamingstraat 19 Hardenberg (mej. M. E.) directrice Hoffman’s Gesticht, Oosthaven 52 Hardyzer (J.) bleeker, P. C. Bothstraat 24 Haren (J. van) sluisknecht, Moordrechtsche Verlaat 24 Harg (P. A. van der) beurtschipper, Gouwe 89 Harkink (D.) plateelschilder, Turfmarkt 70 Harmsen (J. A.) smid, Bockenbergstraat 4 Harmsma (J. E. W.) Ie commies ter secretarie, Peperstraat 134 Harreman (A.) arbeider, Bockenbergstraat 54 Harten (C. van) pottenbakker,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 99