BAHL3IAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. IS 14 NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. Crabethstraat. ONEVEN NUMMERS. Doelestraat. 11 EVEN NUMMERS. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 62 66 70 72 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 5 7 11 15 26 28 30 32 34 36 40 42 46 48 50 52 54 56 58 60 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 33 34 35 36 37 38 39 40 41 55 56 57 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 1 5 7 9 11 13 15 19 21 25 27 29 8 10 12 16 20 22 24 26 32 65 67 69 71 73 75 1 3 5 9 11 13 15 17 19 21 23 25 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 1 2 3 4 5 6 7 8 ONEVEN NUMMERS. Wed. W. Schouten—van Wensveen A. den Held, sigarenmaker H. C. van Bunde, bierbottelaar P. Schouten, strid H. van E(jk, werkman H. F. Wirtz, smid J de Mol, matrassenmaker J. van der Post, fabriekswerker J. A. van der Valk, loodgieter H. Tempelman, mandenmaker D. van Dijk, bakker J. A. Fennet, sigarenmaker 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54a J.M. G-van Gelder, arbeider telegrafist S S. 54b A. J. G. Verbeek, bloemist 54c H. de Leeuw spoorwegarbeider 54d W. van Wiersl, sigarenmaker 54e P. F. de Jong, fabriekswerker 541 C. F. Schouten, kuiper 54g J. de Bruin, spoorarbeider 54h J. J. Serton 54i D. Castelein, houtdraaier Ö4k P. de Feber, arbeider C. de Graaf, bleeker Tb. Verbree, los werkman J. de Hoop, tuinman P. van den Broek, koopman W. Boom, timmerman A. van der Pijl, koopman L. van den Heuvel, arbeider D. van der Starre, visscher C. Hoek, fabriekswerker J. Anker, arbeider stadsreiniging A. Muijs koopman L. van Huis G. Middelkoop, timmerman J. van den Heuvel, fabriekswerker J. J. P. den Boer, deurwaarder H, J. Prosman, ambtenaar S. S, D. H. van der Horst, boekh. Mej. S. Heemsbergen P. H. Kersbergen, notarisklerk P. J. L. van Deutekom, kantoorbed. W. C. Dansdorp, spoorbeambte Wed. E. C. J. v. d. Horst—Scbtiller C. G. Spit, touwfabrikant L. v. d. Wolf, begrafenisdirecteur G. A. van Driem, assuradeur J A. van Leeuwen F. Egeter, kaashandelaar A. P. W. v. d. Hoeven, ambt. S. S. Mej. J. Blonk Wed. Glavimans—Montauban van Swijndrecbt H. Langerak, stalhouder T. van Heuveln, hotelhouder S. D. Boon, stationchef Th. J. van Geene, restaurateur Derde Kade. A. Schouten, zeilmaker G. H. Meuleman, tuinman T. Janssen, timmerman J. Vermeulen, fabriekswerker J. Heesterman, spoorarbeider P. Verwaal, spoorarbeider A. Kaptejjn, fabriekswerker A. Karreman, N, Schoonderwoerd, arbeider G. T. Vollebregt, kuiper M. van Kleef, fabriekswerker W. Verboom, opperman L. ten Bosch, predikant L. W. C. G. van der Garden, directeur stoomb. „de IJsel.” J. H. Teeling, gep. off. v. gez. Jhr. H. J. A. Pompe van Meerdervoort J. E. Bijl predikant W. A. Hoyng, directeur plateelbakkerij Wed. Bitter—Nieuwland, winkel Wed. J. de Ridder—van Effen Wed. Bongenaar—Bussemaker C. P. van der Loo, meubelfabrikant B. A. J. Limbeek A. de Groot, stalknecht EVEN NUMMERS. Wed. Gestel—Blok C. J. van Ham, kleermaker H. H. Kok, smid Dr. B. J. Broekhuizen, arts F. P. Wetbmar, insp. der dir. belasting Mr. K. N. Hengeveld, kantonrechter Dr. A. Montagne, arts K. J. Klijweg W. Comfurius, gep. maj. O.-l. leger Mej. A. Linschoten L. A. Iseger, plateelschilder Mej. A. E. Vis F. S de Visser J. A. van Elk, kantoorbediende H. D. Boot, kantoorbediende L. C. H. Mutsaers, chef monteur eiectrische centrale N. Alblas A. W. Lommerse, chef timmerfabriek P. van den Hoek reiziger L. A. Beumer, assistent chef S. S. W. A. Verbruggen, aannemer Dr. S. S' Hoogstra, directeur H. B. S. H. H. Pilger, officier van gezondheid F. Herman Fzn. Wed. W. J. Moljjn—van Effen C. J. van Haansbergen, koopman P. J. C. E. Douwes Dekker, Leeraar H.B.S. E. R. C. Pelitier, onderwijzer P. L. Laurdsse, wijnhandel A. Vingerling P. de Mink Wed. P. J. van Kekem—Brink H. N. Valckenier de Greeve, Dir. Melk inrichting J. La Grand J. J. A. Mont(jn, notaris A. F. Cremer, leeraar H,B. S. Dr. R. A. M. Stavenisse de Brauw A. Jonker, fabrikant H. Schinkel, koopman A. de Frankrjjker, fabriekswerker C. Hey, bleeker Wed. van Leeuwen—Hoogenboom A. Kerrebijn, sigarenmaker G. Blzot, fabriekswerker W. Jansen, arbeider H. J. Hornes, fabriekswerker Wed. S. van Loon—Jansen Wed. C. Jansen—Bouwman J. Holthujjsen, fabriekswerker D. van Kleeft', smid A. Anker, fabrieksarbeider J. Raapls, olieslager Wed. W. de Beij—de Reus F. Snaterse, sjouwerman N. van Hesse, bleekersknecht Wed- J. van den Heuvel—Hejj A. Turkenburg, koopman W. Boekestein tuinman W. Bode, ballenkoker E. Sliedrecht, letterzetter A. Postmus, timmerman A. Verwaal, turfgraver K. C. Ottevanger, steenhouwer L. C. Ammerlaan, houtdraaier A. Overbeek, arbeider A. H. Klomp, tuinier G. Zevërboom, fabriekswerker D. de Bejj, koekbakker P. van der List, kleermaker W. van Leeuwen, sigarenmaker W. Heij, arbeider W. van der Valk, letterzetter T. W. van Klaveren, fabriekswerker .FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij. 1 3 5 7 Wed. J. W. Franke—v. Kluüve FIBMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOODA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. NAMEN EN BEROEPEN. A. P. den Hertog, pijpmaker J. Wildschut, touwslager C. J. Verkerk, fabriekswelker A. de Zwijger, pottenbakker Wed. P. J. Kuijpers—Tanger 31 Wed. Danens—Souffreu 36 S. de Wit, arbeider 38 P. Verwejj, sjouwerman 40 S. Meijer, püpmaker Dubbelebuurt. ONEVEN NUMMERS. G. P. Beyleveld, kastelein Wed. Kousbroek—Graalman, boekhandel Erven van de Pavoordt, in goud en zilver I’ a J 1 V V' l.' Ir z. wr f.' 1 rr t i t, Zj Dames Schmied, in modes 9 H, C. Gabry, orgelmaker 11 C J de Ruwe, onderwijzer 13 Wed.M.J.Bouwman—Hulstkamp,muziekh 15 Erven M. M. van Loon, in gasornamenten EVEN NUMMERS. 2 L. Bisschep, sigarenhandelaar 4 F. Rietveld, groentenbandelaar 6 J. F. Revet, kantoorbediende 8 M. Timmermans, kapper 10 J. Zegers, dameshoeden Dwarsstraat (zie Korte) (zie Lange) Eerste Kade. 3 W. van Welzenis, arbeider No. J F. Wildenburg, barbier J. Jannes, smid D. van Dam, schoenmaker Lena Spieringsbeek C. P. Steenwinkel, sjouwerman M. J. Donk, sigarenmaker A. van Hoff, boomkweeker K. Kejj, pakhuisknecht C. L. Taminiau, koopman M. Donk, sigarenmaker A. Jansen, schilder Drapiersteeg. ONEVEN NUMMERS. H. van den Heuvel A. Binnenkade, schoenmaker L. Baas, koopman P. J. Hoogenboom, pottenbakker EVEN NUMMERB. A. Stoppelenburg, blikslager J. Bojawal, fabrieksarbeider C. Bosch, sigarenmaker D van Leeuwen, sigarenmaker

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 9