B. DEJONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Lijnkamp s Kleed i n g magazijn I If B. DE JONG fi 8 MEUBILEERING BEHANGER IJ VERHUIZINGEN QB MEUBILEERING Broeder, P. G. den, in Geldersche waren, Zeugstraat 60. Broek, B., van den, pijpmaker, Wachtelstraat 24. Broek, B. J. D. van der, blikbewerkerBockenbergstraat 20. Broek, D. van den, pakhuisknecht, Prins Hendrikstraat 50. Broek, P. van den, koopman, Derde Kade 70. Broek, P. B. van den, pijpmaker, Raam 35. Broekhuisen, A., behanger, Karnemelksloot 73. MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA Boxhoorn, S., kantoorbed. C. Ketelstr. 15. Braam, C. H., chauffeur-monteur, Nieuwehaven 59. Braam, M. J., schipper, Erasmusstraat 14. Braat, De., Gouwe gg. Braat—Hoogendijk, Wed. H., onder de Boompjes 14. Brakel, P., vleeschhouwerGouwe 112. Brand, C. van den, meubelmaker, P. C. Bothstraat g3. Brandhorst, Ja. W., Snoijstraat g3. Brands, C., fabrieksarbeiderBoschweg 30. Brands, J. A., leeraar teekenen, IJssellaan 217. Brandse, D., gieter, Raam 36. Brandse, L. D., meubelmaker, Van Persijnstraat 7. Brandse, S., koetsier, Vorstmanstraat 2g. Brandse, S., modelleur, Snoystraat 29. Brandsen, W., kapper, Raam 5. Bras, G., arbeider, Raam 129. Brauns, G., bleekersknecht, IJssellaan 5. Bredie, C. J. A., bedrijfschef, Boomgaardstraat 102. Bredie, J. F., houtzager, Ridder van Catsweg 54. Bree, Wed. A. J. van der, Lange Dwarsstraat 27. Bree, B. J. van der, lampenist, Prins Hendrikstraat 23. Bree, D. van der, plateelschilderGroeneweg 54. Bree, J. A. van der, reiziger, IJssellaan 120. Breebaart, Dames, Regentesseplantsoen 22. Breedveld, H., winkelier, Hoogstraat 13. Breedijk, C., huidenzouterSlapperdel n. Breedijk, J., pakhuisknecht, Vierde Kade 47. Breedijk, Wed. W., Karnemelksloot 58. Breetveld, Wed. H. L. A., Cronjéstraat 27. Breggen-Molenaar, Wed. J. van der, Crabethstraat 11. Bremvan Gal, Wed. C. A., Spieringstraat 31. Brem, C. A., los werkman, Pretoriaplein 48. Brem, D. C., heier, Vierde Kade 17. Bremmert, J. P., schoenmaker, Lombardsteeg 6. Brenkman, A., timmerman, Zeugstraat 58. Brenkman, A. J., kantoorbediende, Karnemelksloot 179. Brenkman, B., stuurman, Kleiweg 64. Brenkman, C., los werkman, Boschweg 31. Brenkman, D., broodbakker, Wachtelstraat 11. Brenkman, G., sjouwerman, Heerenstraat 161. Brenkman, Wed. G., Zwaansgat 15. Brenkman, Wed. G., Kleiweg 64. Brenkman, Wed. H., Looierspoort 11. Brenkman, J., pakhuiskn. Goejanverwellendijk 6. Brenkman, J. A., colporteur, Nieuwehaven 32. Brenkman, J. J., kantoorbediende, Zoutmansplein 38. Bres, C. J., kleermaker, IJssellaan 87. Breugelmans, F., typograaf, Peperstraat 100. Breukelen, Wed. A. van, Turfsingel 59. Breukelen, J. van. botermaker, Turfsingel 24. Breukelen, J. A. van, modelleur, Boelekade 62. Breuker, G. J., meubelmaker, Willens 27. Brink, C. A., gasfitter, St. Josephstraat 70. Brink, H. van den, timmerman, Varkenmarkt 21. Brink, J. E. H., timmerman, Graaf van Bloisstraat 6. Brink, J. H., houtbewerker, Coomhertstraat 15. Brink, L. P., boekhouder, Cornells Ketelstraat 48. Brink, M., gasfitter, de Lange van Wijngaardenstraat I. Brink, Th. A., botermaker, Tweede Schoolstraat 5. Brinkhuis, G., klerk S. S., R. v. Catsweg 74. Brinkman Zoon, A., boekdnikkers, uitg. Goudsche Courant, Markt 31. Brinkman, G., timmerman, S. S. Spieringstraat 95. Brinkman H. G., Wilhelminastraat 45. Brinkmann, A. F. E., koopman, Westhaven 62. Brinksma, H., kommies b.d. bel., P. C. Bothstraat 26. Broeder, A. den, koopman, Groenendaal 23. Broeder, Wed. P. G. den, Achter de Vischmarkt 22. 210 211 FIRMA QROOTEVOORRAAD LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 106