Lijnkamp’s Kleedingmagazijn B. DEJONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn ^XT56 62 TEL. 393 GOUDA B. DE JONG &.ARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA Broere, Wed. C., Groeneweg 8i. Broere, C., schipper, Prins Hendrikstraat 71. Broere, C., schipper, Minderbroedersteeg 14. Broere, C., timmerman, Goudkade 3. Broere, J., bankwerker, Bockenbergstraat 75. Brokken, A. F. C., caféhouder, Dubbelebuurt 1. Brommet, J., Isr. godsdienstleer aar, Turfmarkt 19. Bron, C., stoker, Raam 188. Bron, G. J., fabrieksarbeiderRaam 264. Bron, H. A. J., bleekersknecht, Nieuwehaven 52. Bron, J. A., winkelier, Vrouwensteeg 28. Bron, J. A., fabriekswerkerVest 67. Bron, T„ Nieuwehaven 105. Brongersma, J., gd. opz. gemeentewerken, Cronjéstr. 5. Brons, C., gemeente werkman, Vierde Kade 29. Broodbakkerij „Ons Voordeel”, Coöperatieve, Raam 116. Broodbakkerij „Ons Belang”, Coöperatieve, Nieuwehaven 7. Brouwer, B., schilder, Peperstraat 32. Brouwer, G., opperman, Pretoriaplein 54. Brouwer, G., sjouwerman, Vierde Kade 30. Brouwer, H. K., sjouwerman, Wijde Poort 22. Brouwer, Wed. H., Geuzenstraat 60. Brouwer, L. D., varensgezel, Raam 172. Brouwer, P., fabrieksarbeider, Vierde Kade 16. Brouwer de Koning, Wed. C. J., Willens 34. Brouwer de Koning, H., broodbakker, Spieringstraat 153. Brouwers, G. P., broodbakkerGouwe 197. Brouwers, H., letterzetterP. C. Bothstraat 36. Brouwers, J., behanger, P. C. Bothstraat 34. Brouwers, P., sigarenmaker, Nieuwehaven 7a. Brug, R. van der, letterzetter, Kanaalstraat 8. Brugge, J. G., van, scheepsklinkerDerde Kade 69Ó. Bruggen, J. J. van der, fabriekswerkerP. C. Bothstraat 4. Bruikman, J. P., broodbakker, Coornhertstraat 6. Bruin, A. de, vrachtrijderWillem Tombergstraat n. Bruin, A. de, aardewerkerSpeldemakerssteeg 18. Bruin, C. de, voerman, Wilhelminastraat 1. Broekhuisen, C., witwerker, Peperstraat 16. Broekhuisen, N., touwslager, Adriaan Vlackstraat 7. Broekhuisen, N., fabrieksarbeiderIJssellaan 149. Broekhuisen, P., bleekersknecht, Baanstraat 23. Broekhuizen, B., schilder, Heerenstraat 113. Broekhuizen, Dr. B. J., arts, Crabethstraat 1. Broekhuizen, J., opperman, Turfmarkt 103. Broekhuizen, P., P. C. Bothstraat 22. Broekhuizen, P. A. machinist, Snoystraat 83. Broekhuizen, S., sigarenmaker, Christiaan de Wetstraat 16. Broekhuijzen, C., fotograaf, Markt 29. Broekhuijzen, C. N., concierge, Gouwe 73. Broekhuijzen, F., chauffeur, Singelstraat 2. Broekhuijzen, J., winkelier, Gr. v. Bloisstraat 41. Broekhuijzen, P., los werkman, Komijnsteeg 16. Broekhuijzen, Th. H,, timmerman, Kattensingel 50. Broekman, L. D., los werkman, St. Josephstraat 42. Broer, A., broodbezorgerP. C. Bothstraat 97. Broer, A., fabrikant, Nieuwe Gouwe O.Z. Broer, B., magazijnknecht, Derde Kade 5. Broer, C., sigarenmakerVarkenmarkt 6. Broer, C., boomkweeker, Turfmarkt 114. Broer, C. B. rijwielhandelaar, Kleiweg Broer, C. P., pijpmaker, Baanstraat Broer, Wed. D., Vlamingstraat 29. Broer, D., winkelier, Vlamingstraat 43. Broer, D. L., dekknecht, Kamemelksloot 102. Broer, Wed. J., Achter de Vischmarkt 92. Broer, J. A., klerk P. en T., Graaf Florisweg 63. Broer, J. J., Raam 215. Broer, Wed. J. J., Willem Tombergstraat 22. Broer, Firma Pieter, suikerwerkfabriek, Nieuwe Gouwe O.Z. 1. Broer, P., Van Beverninghlaan 22. Broer, Wed. Th., IJssellaan 97. Broer, Wed. W., Raam 44. Broer—de Wijs, Wed. W., Tuinstraat 63. Broer, Wed. W. C., Achter de Vischmarkt 17. 212 213 Telefoon 47 i. 101. 21. MEUBELEN BETIMMERINGEN RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- s-s GORDIJNEN s-s FIRMA MEUBILEERING MEUBILEERING

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 107