NIEÜWS EK MffllIM. HET GOUDSCHE A B. DEJONG Lijnkamp’s Kledingmagazijn VERSCHIJNT DES ZATERDAGS. VRAAGT ONZE TARIEVEN. DE UITGEVERS, 15 HET AANGEWEZEN BLAD VOOR H.H. ADVERTEERDERS. N.V. DRUKKERIJ v/h KOCH KNUTTEL KANTOOR: TURFMARKT 106, GOUDA. Prijs voor 1—6 regelsf 1.— Elke regel meer 15 cent. MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Dijkman, J. I., groentehandelaarL. Dwarsstraat 26. Dijkman, N. J., koopman, Groeneweg 19. Dijkman, P. J., koopman, Keizerstraat 72. Dijkman, T. J., opperman, Lemdulsteeg 33. Dijkman, T. J. I., koopman, F. W. Reitzstr. 1. Dijksman, A., machine bankwerker, F. W. Reitzstraat 40. Dijksman, C., smid, Graaf Florisweg 54. Dijksman, J., machinist, Cornells Ketelstraat 5. Dijksman, J., Westhaven 23. Dijksman, P., melkslijter, Derde Kade 77. Dijkstra, A., werkman, Willem Tombergstraat 43. Dijkstra, Tj., onderwijzerTurfmarkt 96. Dijkxhoorn, D. L., grutter, Kleiweg 65. Dijkxhoorn, Th., winkelier, Crabethstraat 14. Dikhooff, A. H., sigarenmakerNobelstraat 61. Dikhooff, A. H., stoker, St. Josephstr. 31. Dikhooff, D., sigarenmakerHeerenstraat 134. Dikhooff, J. G., stoker, Paradijs 12. Dikhooff, J. P., bierbottelaarsknecht, Heerenstraat 43. Dipten, C. W. van, caféhouder, Groenendaal 1. Disco, J. G., wisselwachterS.S., Gr. Florisweg Dissel, P., arb. N. S., Ridder v. Catsweg 136. Doeland, E. D. typograaf, Spieringstr. 157. Doeland—van Leeuwen, L, Wilh.straat 41. Doeleman, I. J., hoofd eener R. K. school. Nieuwehaven 320. Does, J. van der, Bleekerssingel 38. Doggenaar, M., loopknecht, Nobelstraat 83. Dogterom, A., metselaar, IJssellaan 59. Dogterom, N., Fluweelensingel 37. Dogterom, W. C., brievenbesteller, IJssellaan 127. Dommelen, A. C. van, tandtechnikerKamemelksloot 30. Dongelmans, Wed. A. J., Raam 276. Dongelmans, D., pakhuiskn. Lange Noodgodsteeg 25. Dongelmans, G., los werkman, Muilenpoort 16. Dongelmans, J., touwspinner, Tuinstraat 4. Dongelmans, Wed. J., Wilhelminastraat 17. Dongelmans—van Straalen, M., Bogen 43. Wordt bij duizenden verspreid in Gouda en omliggende Gemeenten. VOOR ADVERTEEREN BIJ ABONNEMENT - SPECIALE PRIJZEN. - 224 ii. MEUBILEERING Telefoon 47 "OaH MEUBELEN 1 BETIMMERINGEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 113