I Lijnkamp’s Kleeding magazijn 111 B. DE JONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 235 234 Flux, i OBunB B. DE JONG Flux, Flux, 1 MARKT 58 62 TEL 398 GOUDA Franken, H. C. J. M., notaris, Westhaven 18. Franken, Wed. H. J., van Persijnstraat 17. Frankrijker, A. de, pakhuisknecht, Derde Kade 1. Frankrijker, Wed. A. de, Vierde Kade 7. Frankrijker, J. de, boomkweekerRidder van Catsweg 71- Fraij, P. A., assistent stationschef, Gr. v. Bloisstr. 80. Frederiks, D., koetsier, F. W. Reitzstraat 28. Frederikse, A., koopman, Steijnkade 15. Fredrikze, H. J., houtbewerkerKomijnsteeg 44. Fredrikze, J. J., kaashandelaar, IJssellaan 131. Fredrikze, W. G., reizigerKarnemelksloot 36. Fredrikze, W. P., onderwijzer, Spieringstraat 133. Frenk, G. Th., winkelchef, Markt 9. Frie, J., fabriekswerker, Parkstraat 16. Frie, M., varensgezel, Vrouwevestesteeg 8. Frie, Wed. M., Nieuwehaven 130. Frie, P. J., timmerman, Kattensingel 96. Furrer, D., barbier, Groeneweg 69. Furrer, F., fabriekswerker, Fluweelensingel 94. Furrer, H., brievenbesteller, Coomhertstr. 20. Furrer, J., sjouwerman, Tuinstraat 75- Furrer, J., kuiper, Van Persijnstraat rr. Furrer, J. C., Muilenpoort 15. FurrerFennet, Wed. J., winkelierster, Hoogstraat 2. Furrer, W. F., rijwielhersteller, Keizerstraat 106. Futselaar, H., tuinman, Turlsingel 37. Futselaar, H., bloemist, Lethmaetstraat 49. Futselaar, P. W., amanuensis, Prinses Julianastraat 16. Gabry, C. H., schrijver, Fluweelensingel 75. Gabry, G. A. H., orgelmaker, Westhaven 44. Gabry, H. C., orgelmakerDubbele Buurt 9. Gabry Zonen, firma, orgelmakers, Westhaven 44. Gadella, Wed. N., Bleekerssingel 82 Galama, C., molenaar, Gouwe 155. Galen, J. van, fabrikant, Varkenmarkt 23. Gans, M. de, winkelier, Groenendaal 14. Ganseman, EL, fabrieksarbeider, Onder de Boompjes 12. MARKT 58 62 TEL 398 GOUDA Ferwerda, J., scheepmaker, Keizerstraat 13. Ferwerda, J., fabriekswerker, Bockenbergstraat 84. Ferwerda, J., scheepmaker, Vest 103. Ferwerda, P. J., ijzerwerker, Kanaalstraat 13. FetterWortman, Wed. W., Erasmusstraat 1. Fegt, A., opperman, Woonwagen. Fickweiler, C. J., in kruidenierswaren, Lange Tiendeweg 45. Figee, W., landbouwer, Ridder van Catsweg 234. Fischer, G. G., schipper, aan boord. Fischer, G. P., schipper, aan boord. Fijn, P., zeepfabrikant, Gouwe 175. Fijn, P- J-, koopman, Lange Tiendeweg 556. Fijn, W. J., graanhandelaar N. Markt 27. Flach, E., opzichter, Peperstraat 70. Flach, F. A., onderwijzeres, Karnemelksloot 30. Flamman—Krijgsman, Wed. G. N., Parkstraat 4. Flower, Mej. E., kamerv er huur sterKorte Tiendeweg 16. Flux, F., schoenmaker, Prins Hendrikstraat 110. Flux, F., melkrijder, Heerenstr. 105. Flux, G. J., bode verzekering maatschappij, Spieringstraat in. Flux, H. G., arbeider, Boelekade 39. Flux, J. A., groentenboerPrins Hendrikstraat 120. Flux, besteller S.S, Mij., Bockenbergstraat 41. Flux, t M., plaatswerker, Nieuwehaven 58. Flux, Ja. Ma., Raam 221. Flux, J. P., schoenhandel, Wijdstraat 19. Flux, M., koopman, Vlamingstraat 26a. Flux, Wed. M. J., Markt 6. Flux, W. G., fabrieksopzichter, Lange Tiendeweg 8. Fokker, J., agent v. politie, Lethmaetstr 69. Fokkers, A., jalouzieenmakerFluweelensingel 77. Fokkers, A., Fluweelensingel 62. Fokkers, D. J., schilder, Boelekade 223. Folkertsma, E., slager, Gouwe 7. Forsthövel, F. J., kleermaker, Kleiweg 108. FortuinTaat, Wed. F. C., Ridder van Catsweg 90. Fortuin, F. C., typograaf, Kruidenierstraat 1. V 120. ■■SEEKS firma OmSHBB MEUBILEERING RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEU3EL- GORDIJNEN QROOTE VOORRAAD LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS EP FIRMA MEUBILEERING

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 118