A B. DEJONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 247 246 I MEUBILEERING BfiARKT 58 -62 TEL. 398 GOUDA v. Bloisstr. 64. rssBK&SB B. DE JONG Harkink, D.ontwerper aan de plateel fabriek „Zuid-Holland”Krugerl. 65. Harmsen, J. A., smid, Noorderstraat 23. Harreman, A., stoker gasfabriek, Lethmaetstraat 18. Harreman, D., pakhuisknecht, Snoystr. 14. Harskamp, J., arbeider S.S. Boomgaardstr. 80. Harst, J. M. van der, leeraar ambachtsschool, Steijnkade 30. Harten, A. van, los werkman, Willem Tombergstraat 40. Harten, A. van, fabrieksarbeider, Parkstraat 23. Harten, C. van, pottenbakker, Varkenmarkt 5. Harten, T. van, spoorwachterBoelekade 78. Hartgring, J. H., plateelschilder, Westerkade 9. Hartjesveld, J., los werkman, Vrouwesteeg 19. Hartjesveld, P., spoorwegwerker, L. Tiendeweg 33bov. Hartog, J. den, arbeider S. S„ Wilhelminastraat 58. Hartog, Wed. j., Speldemakersteegs 7. Hartog, K. den, conducteur, IJssellaan 129. Hartog, L. J. den, onderwijzer, Krugerlaan 67. Hattem, E. van, touwspinner, Lemdulsteeg 19. Hattem, H. van, fabrieksarbeiderRobaarsteeg 17. Hattem, J. G. van, boekhouder, Cronjéstr. 21. Hattum, P. van, motorherstellerNieuwehaven 11. Haug, G., timmerman, BI. Singel 23. Haverkamp H., boekbinder, Blauwstraat 12. Havezaad, Wed. J., Veerstal 9. Hazebroek, S. M., boekdrukker, P. C. Bothstraat 65. Hazelbag, J., commies dir. bel., F.W. Reitzstraat 75. Hee, G. J. van der, voerman, Varkenmarkt 20. Hee, H. C. van der, koetsier bij de gemeente, Vrouwevestesteeg 14. Hee, J. van der, bakker, IJssellaan 93. Heeft, J. van der, winkelier, Veerstal 34. Heeft, P. van der, electricien, G. v. Bloisstr. 82. Heek, H., arbeider, Boschweg 15. Heer, A. de, aannemer, Dijkstraat 6. Heer, M. C. de, agent van politie, Gr. Heeren, C., beitser, Walvisstr. 15. Heeren, J., beitser, van Strijenstr. 9. Heeren, J. van, meubelschilder, Raam 140. MARKT 58- 62 TEL. 398 GOUDA Ham, J. van, onderwijzer ambachtsschool, Fluweelensingel 54. Ham, Wed. J. H., Nieuwehaven 132. Ham, J. van der, arbeider, Molenwerf 22. Ham, J. K. van der, agent van politie, IJssellaan 177. Ham, M. van der, letterzetter, IJssellaan 71. Ham, M. van der, huisknecht, Tuinstraat 48. Ham, M. van der, molenaarsknecht, Boomgaardstr. 4. Ham, W., melkverkooperOosthaven 72. Ham, W. A. van, plateelschilder, Walvisstr. 4. Hamburger, Dr. E. J., arts, tevens gemeente arts, Oosthaven 59. Hamburger, H. S., koopman, Molenwerf 30. Hamer, G., spoorwegarbeiderGr. v. Bloisstr. 69. Hamerslag, D., timmerman en glazenwasscher, Karnemelksloot 72. HAMERSLAG, GEBRS., kooplieden, le Goudsche Dienstverrichting en Glazenwasscherij „De Onderneming”, Turfmarkt 111. Hamerslag, H., koopman en jalouziemaker, Turfmarkt m. Hammer, G. L., los werkman, Speldemakerssteeg 22. Hammer, Wed. G. L., Spieringstraat 19. Hammer, H. J., letterzetter, P. C. Bothstr. 86. Hammer, K. F., IJssellaan 74. Hammer, K. F., machinist, Boomgaardstraat 32. Hammer, S. K., heier, Cappenersteeg 5. Hamoen, M., bouwman, Broekweg 4. HANDELS- EN LANDBOUWBANK, Gouwe 79. Hansen, M. A., onderwijzer, Nieuwehaven 238. Hanswijk, D. van, rijknecht, Boschweg 51. Hanswijk, D. van, plantsoenwerkerWinterdijk 6. Hanzebank, Westhaven 61. Happel, H. A., pakhuisknecht, Vlamingstraat 21. Happel, P. A., kantoorbediende, Kattensingel 25. Happel, P. J., koster en schoenmaker, Raam 83. HappelBoot, P. J., Stoofsteeg 14. Happel, P. M., pijpmaker, Heerenstraat 24. Happel, P. M., modelleur, Snoystr. 69. Happel, W. H., sigarenmaker, Vlamingstraat 19. Hardenberg, Mej. M. E., directrice Hoffman’s Gesticht, Oosthaven 52. Hardijzer, J., bleeker, P. C. Bothstraat 24. Telefoon 47 MEUBELEN BETIMMERINGEN RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- GORDIJNEN s-t firma @aaHEB9B MEUBILEERING

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 124