lil B. DEJONG Lijnkamp’s KI eed i ng magazijn Lijnkamp’s Kleed ing magazijn 248 249 t l I BEHANGER IJ VERHUIZINGEN B. DE JONG CU MEUBILEERING Heij, M., los werkman, Tuinstraat 27. Heij, Wed. N. van der, Walesteeg 9. Heij, W., ■pakhuisknecht, Turfsingel 77. Heij, W. van der, kabelmonteur, Prinses Julianastr. 5. HeijMuilenburg, M., Keizerstraat 50. Heij', W. A. van der, manufacturen, Erasmusstr. 7. Heijden, J. N. van der, winkelier, Markt 68. Heijden, L. van der, arbeider, Vierde Kade 115. Heijdt, M. L., van der plateelschilder, Nieuwehaven 195. Heijgen—de Kroon, A., Robaarsteeg II. Heijgen, T., metselaar, Rozendaal 26. Heijkoop, C. J. van, directeur brandstoffenhandel, Turfsingel 7. Heijkoop, G. G., reiziger, Willens 1. Heijlvan Velzen, Wed. B., Crabethstraat 27. Heijmenberg, G., expeditieknecht, Willens 71. Heyn, Albert, in kruidenierswaren, Markt 51. Heijningen, C. van, melkrijder, Groenendaal 103. Heijningen, Wed. M. van, Prins Hendrikstraat 74. Heijzelendoorn, dames, modevakschool, Gouwe 127. Heimans, P., stalknecht, Drapiersteeg 38. Heinen, J. H. expeditieknecht, Kattensingel 17. Heiningen, C. van, zaakgelastigde volksgaarkeuken, Keizerstraat 6. Heiningen, P. M. van, P. C. Bothstraat 50. Heins, A. C., kleermaker, Tuinstraat 8. Heins, Q. J. M., zeilmaker, Kattensingel 74. Heinstman, M., koopman, Wijdstraat 35. Heistek, H., onderwijzer, Crabethstraat 38. Heisterborg, B. J., pakhuisknecht, Bockenbergstraat 23. Heisterborg, G. J., sigarenmaker, St. Josephstraat 17. Heisterborg, J. P., winkelbediende, IJssellaan 34. Heisterborg, Na. M., Derde Kade 44. Heisterborgvan Vuren, Wed. P. J., Singelstraat 8. Hekker, P. W., photograaf, Oosthaven 19. Held, A. den, sigarenmaker, Walesteeg 13. Held, D. den, blikslager, Robaarsteeg 3. Hellemink, J. H., sigarenmaker, F. W. Reitzstraat 53. Helmes, J. H., schilder, St. Josephstraat 36. MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA Heeren, W. van, fabrieksarbeiderLazaruskade 3. Heerkens, A., sigarenmaker, P. C. Bothstraat 57. Heerkens, A. M., fabrieksarbeider, Coomhertstr. Heerkens, C., magazijnmeester, Lazaruskade 5. Heerkens, J. M., metaaldraaierKamemelksloot Heerkens, L., stoker, Raam 274. Heerkens, M. A., pakhuisknecht, Scheltemastraat 2. Heerkens, Wed. M. A., Varkenmarkt 17. Heerkens, M. A., grondwerker, Varkenmarkt 17. Heerkens, M. M., barbier, Lange Tiendeweg 69. Heesen, Th., schoenmakerTurfmarkt 109. Heesterman, J., spoorarbeider, Graaf Florisweg 37. Hegeman, H. B. J., metselaar, Lazaruskade 16. Hei, W. A., schipper, Wilhelminastraat 45. Heide, G. van der, tabakskerverHeerenstraat 41. Heide, H. de, pakhuisknecht, Turfsingel 38. Heide, H. de, plateelbakker, 4e Kade 102. Heide, N. J. de, kantoorbediende, Crabethstraat 22. Heiden, Wed. H. van der, Boomgaardstraat 54. Heiden, T. van der, Burg. Martenssingel 123. Heij, A. de, pakhuisknecht, Snoystr. 33. Heij, Wed. B. van der, Prins Hendrikstraat 71. Heij’, C., fabriekswerker, Vorstmanstraat 3. Heij', C., koopman, BI. Singel 43. Heij, C., bleekersknecht, Derde Kade Heij, C., opperman, Tuinstraat 31. Heij, E. J., fabrieksarbeider, Baanstraat 5. Heij, G., kleermaker, Boelekade 197. Heij, G. D., Regentesseplantsoen 9. Heij, H., schipper, Boelekade 137. Heij, Wed. J. Geertje den Bultsteeg 3. Heij, J. van der, bakker, Lethmaetstr. 67. Heij, J., los werkman, G. den Bultsteeg 5. Heij, J., mach, houtbewerker, Woonwagen. Heij, J. M., los werkman, Groeneweg 11. Heij, K., smid, Cappenersteeg 14. Heij, L. de, in melk, boter en kaas, Nieuwehaven 186. MARKT 58- 62 TEL. 398 GOUDA II. 14- 2. 1 FIRMA MEUBILEERING GPOOTE VOORRAAD LGOFEF.S - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCO3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 125