B. DEJONG Lijnkamp’s KI eed i ng magazijn Lijnkamp’s KIeedingmagazijn 253 den, sigarenmaker, St. josephstraat 56. Heuvel, L. P. 5 ■HBS BB MEUBILEERING BEHANGER 1J VERHUIZINGEN van Beveminghlaan 14. Heuvel, M. van den, reiziger, Muilepoort 13. Heuvel, P. J. van den, schoenmaker, Burg. Martenssingel 142. Heuvel, T. van den, timmerman, Vrouwesteeg 16. Heuvel, T. van den, arbeider, Onder de Boompjes 20. Heuvel, T. A. van den, schipper, Gouwe 184. Heuvel, W. van den, koopman, Keizerstraat 26. Heuveln, T. van, hotelhouder, Markt 34. Hilgers, H., schipper, Raam 167. Hilgers, H., schipper, Prins Hendrikstraat 93. Hilgers, J., zandschipperRaam 16. Hilgers, P. J., los werkman, Looierspoort 14. Hillen, A., sigarenhandel, Kleiweg 4. Hilten, J. J. H. van, sjouwerman, Nieuwehaven 72. Hoebeek, Wed. G., Naaierstraat 15. Hoebeek, J. W., koopman, Molenwerf 18. Hoebeek, J. W., assistent gemeente-bode, Molenwerf 18. Hoed, J. C. den, assuradeurZwarteweg 22. Hoed, W. den, hoofd eener school, Kattensingel 44b. Hoedemans, P., fabrieksw erkerPrins Hendrikstraat 29. Hoek, A., timmerman, Vlamingstraat 14. Hoek, A. D., arbeider, Westerkade 27. Hoek, C., arbeider, Derde Kade 76. Hoek, Mej. M. C. van der, Bleekerssingel 29. Hoek, P. van der, reiziger, Zoutmansstraat 8. Hoeksel, J., groenteboer, St. Josephstraat 51. Hoekwater, A., adj. opzichter prov. Waterstaat, Gouwe 137. Hoen, G. van, ’t, kantoorbediende, Turfsingel 74. Hoen, N. 't, Gouwe 52. Hoeven, A. P. W. van der, ambtenaar S. S., Crabethstraat 56. Hoeven, L. van der, pakhuisknecht, Vest m. Hoeven, W. van der, goederenbestellerNieuwehaven 236. Hoevens, Wed. P., Bleekerssingel 8. Hof, C. M. van 't, onderwijzeres, Korte Tiendeweg 15. Hof, P. L. van ’t, winkelbediende, Naaierstraat 23. Hoff, A. van, magazijnknecht, Doelestraat 1. Hoff, C. A. van, stoker, Prins Hendrikstraat 91. Hoff, J. van, onderwijzer, Gouwe 109. MARKT 58- 62 TEL. 398 GOUDA I I I B. DE JONG li g MEUBILEERING Heuvel, C. Heuvel, F. Heuvel, H. Heuvel, H. Heuvel, H. P. H. Heuvel, J. van Heuvel, J. van Heuvel, J. van Heuvel, J. van den, schilder, Boelekade 237. Heuvel, J. van Heuvel, J. van Heuvel, J. van den, los werkman, Wilhelminastraat 19. Heuvel, J. van den. pakhuisknecht, Nieuwehaven 194. Heuvel, Wed. J. van den, Derde Kade 16. Heuvel, J. A. O. van den, fabrieksarbeiderHeerenstraat 114. Heuvel, J. H. van der, los werkman, Peperstraat 26. Heuvel, J. J. A. H. van den, kantoorbediende, Nieuwehaven 159a. Heuvel, L. van den, sigarenmaker, Heerenstraat 63. Heuvel, Wed. L. van den, Eerste Kade 2. Heuvel, L. van den, gemeentewerkman, Wilhelminastraat 5. Heuvel, Wed. L. van den, Derde Kade 74. T P. van den, schipper, Achter de Vischmarkt 27. MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Heteren, C. van, los werkman, Heerenstraat 158. Heteren, W. van, arbeider, Heerenstraat 130. Heus, D. A. de, meubelmaker, Achter de Vischmarkt 92. Heus, H., los werkman, Karnemelksloot 109. Heus, J. de, metselaar, Kuiperstraat 34. Heus, J. G., los werkman, Kleiweg 60. Heus J. H., onderwijzer, F. W. Reitzstraat Heus, J. H., koopman, Snoystraat 8. Heusdens, C. H. W., kaashandelaar Heuvel, A. van den, fabrieksarbeiderKeizerstraat 24. Heuvelvan der Graaf, Wed. A. van den, Wachtelstraat 25. Heuvel, A. A. van den, sigarenmaker, St. Josephstraat 56. Heuvel, Wed. A. J. van den, Kruidenierstraat 17. Heuvel, C. van den, los werkman, Boelekade 81. van den, fabrieksarbeider, Heerenstraat 148. van den, logementhouder, Keizerstraat 64. Heuvel, H. van den, 2e Schoolstraat 11. van den, fabrieksarbeider, Vierde Kade 54. van den, sigarenmaker, Pretoriaplein 18. Z. van den, expedit, van Gend Loos, Wijdstraat 28. den, zeilmaker, IJssellaan 140. den, spoorarbeiderNieuwehaven 76. den, scheepmaker, Heerenstraat 93. den, schipper, Boelekade 181. den, IJssellaan 1. den. pakhuisknecht, Nieuwehaven 194. 252 2. firma GROOTE VOORRAAD LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS RRWIA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 127