i A B. DEJONG B. DEJONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 306 307 I BEHANGER IJ VERHUIZINGEN MEUBILEERING BaS MEUBILEERING mRKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Nadort, J. van de, handelsreizigerCrabethstraat 60. Naerebout, J. M., boekhouder, Steijnkade 24. Nagtegaal, G., fabrikant van vuurvaste steen, Van Beverninghiaan 34. Nagtegaal, Mej. M., Turfsingel 75. Nagtglas Boot, G. W., candidaat notaris, Krugerlaan 18. Nahuijs, D. D. van, kantoorbediende, Fluweelensingel 63. Nationale Bankvereeniging, Oosthaven 1. Natrop, G. J., pakhuisknecht, Kruidenierstraat 9. Nauw, H. J., administrateur, Westhaven 43. Naves, W., timmerman, Ridder van Catsweg 196. Nederberg, W. J., sjouwerman, Tuinstraat 35. Nederend, G. W., arbeider, Boelekade 65. Nederhoed, Z. K., fabrieksarbeiderVierde Kade 2. Nederhof, Wed. A., Vlamingstraat 20. Nederhofï, A., graanhandelaar, Van Strijenstraat 38. Nederhoff, C., schipper, Kattensingel 18. Nederhoff, C., schipper, van Strijenstraat 28. Nederhoff, G. J., los werkman, Snoystraat 79. Nederhoff, J. V., schuitenvoerder, Prins Hendrikstraat 124. Nederhorst, H. J., bouwkundige, Regentesseplantsoen 11. Nederhorst, N. V. tot aanneming van werken, voorheen H. J., Turfmarkt 8. Nederstigt, J., fabriekswerker, Pretoriaplein 34. Neef, H. J., pakhuisknecht, Nieuwehaven 86. Neef, Wed. J. H., Heerenstraat 92. Neef, J. H., sigarenmaker, Heerenstraat 83. Neerscholten, H. J., bankwerker, Bogen 43. Neeter, J., opzichter electrische centrale, Peperstraat 98a. Negrijn, J. F. L., hoofdagent-rechercheur, Graaf Florisweg 7. Nes, H. W. van, ontv. registratie, Hoogstraat 23. Neukirchen, W. F. K. H., filiaalhouder, Kleiweg 4. Neut, C. van der, reiziger, Spieringstraat 79. Neut, C. van der, koopman, Tuinstraat 17. Neut, D. van der, leeraar, Burgemeester Martenssingel 61. Neut, G. van der, broodbakker, Boomgaardstraat 46. Neut, H. van der, kuiper, Walesteeg 16. Neut, P. van der, photograafKleiweg 78. Neut, T. van der, Turfmarkt 42. Nibbering, N., paardenslachter, Keizerstraat 86. Nichting, Ma., bleekster, Raam 181. Niehoff, J. B .C., gen. Werning, damesartikelen, Markt 47. Niekerk, G. D. van, boomkweeker, St. Josephstraat 80. Niekerk, H. D., voerman, van Strijenstraat 19. Nielen, W., agent van politie, St. Josephstraat 35. Niemeijer, Dr. J. H. Bakker, arts, Oosthaven 40. Nieremeijer, D. A., blikslager, Vierde Kade 50. Niermans, Mej. A. H. J., onderwijzeres, Westhaven Niermans, Dames, Westhaven 20. Niermeijer, D., kruidenier, Karnemelksloot 80. Nierop, J. van, huisschilder, Heerenstraat 85. Niessink, G. W., los werkman, Vorstmanstraat 28. Nieuwendijk, A. van den, bleekersknecht, Vrouwesteeg 35. Nieuwendijk, J. van den, bleekersknecht, Prins Hendrikstraat 8. Nieuwenhuis, E. J., bouwkundige, Turfmarkt 65. Nieuwenhuisen, A., pakhuisknecht, Tuinstraat 32. Nieuwenhuisen, Wed. D., Nobelstraat 49. Nieuwenhuisen, H. C. J., sigarenmaker, Coornhertstraat 22. Nieuwenhuisen, L, schilder, Verlorenkost 11. Nieuwenhuisen, J., sjouwerman, Boomgaardstraat 54. Nieuwenhuisen, J., fabriekswerkerGouwe 59. Nieuwehuisen, P. J., metselaar, Tuinstraat 23. Nieuwenhuizen, B. A., voeger, Vlamingstraat 34. Nieuwenhuizen, C. Th., melkslijter, St. Josephstraat 57. Nieuwenhuizen, J. A., fabriekswerker, Boelekade 241. Nieuwenhuizen, J. M. C., in visch, Wijdstraat 14. Nieuwenhuizen, L. B., smid, Raam 310. Nieuwenhuijsen, J., opperman, Vierde Kade 49. Nieuwenhuijzen, J., Tuinstraat 33. Nieuwenhuijzen, J., fabrieksarbeider, Muilenpoort 7. Nieuwenhuijzen, J., fabrieksarbeider, Lange Dwarsstraat 28. Nieuwenhuijzen, L., fabrieksarbeider, Robaarsteeg 15. Nieuwland, F. G., sigarenmaker, Vierde Kade 21. Nieuwland, G., fabriekswerker, Boelekade 129. Nieuwland, G. K., sigarenmakerBogen 35. Nieuwpoort, G. van, koopman, Ridder van Catsweg 226. MARKT 58 - 62 TEL. 398 GOUDA Telefoon 47 20. MEUBELEN BETIMMERINGEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 154