B. DEJONG Lijnkamp’s Kledingmagazijn Lijnkamp’s Kieedingmagazijn 323 24- BEHANGER IJ VERHUIZINGEN B. DE JONG Ml MEUBILEERING Reiding, H., kapper, St. Anthoniestraat 3. Reijerkerk, J. A., fabriekswerkerCornells Ketelstraat 83. Reinbergen, O., Èlauwstraat 19. Reinders, A., stucadoor, F. W. Reitzstraat 59. Reiniger, J. P. F., strijkster, Boelekade 3. Rek, A. de, kantoorbediende, IJssellaan 96. Rek, D. de, magazijnknecht, Kamemelksloot 74. Rek, J. de, gasfitter, Raam 165. Rem, J., commissionnair in kaas, Kamemelksloot 24. Rem, T., boekhouder, IJssellaan 122. Remeijer, B., arbeider, Graaf Florisweg 71. Remeijer, H., bloemist, 4e Kade 108. Remeijer, H., bakker, Snoystraat 62. Remmelenkamp, H., meubelmaker, Turfmarkt 87. Remmers, J. A. J., tuinder, Lethmaetstraat 48. Remijn, A., amb. Raad van Arbeid, Steijnkade 6. Remijn, J., hoofdbrievenbesteller, Sint Josephstraat Reneman, J., grossier, Kattensingel 33. Reneman van der Heijden, grossiers in koloniale waren, Boelekade 17. Rensink, H. J., melkhandelaarAdriaan Vlackstraat 9. Rensma, Mr. R., advocaat en procureur, Regentesseplantsoen 28. Rentrop, M. P. letterzetter, F. W. Reitzstraat 6. Reparon, Wed. A., Heerenstraat 25. Reparon, Wed. G., Lethmaetstraat 5. Reparon, G., suikerwerkerLethmaetstraat 5. Reparon, Wed. G., Bockenbergstraat 78. Reparon, J., tapper, Nieuwehaven 35. Reparon, J., winkelier, IJssellaan 105. Reparon, J. G. A., kantoorbediende, Boelekade 64. Reparon, Wed. L., winkelierster, Gouwe 209. Reparon, P., zeilmaker, Bockenbergstraat 100. Reparon, T. C., kleermaker, Keizerstraat 38. Reparon, Wed. V., Zeugstraat 20. Repko, P. G., lithograaf, Crabethstraat 40. Rest, J. J. F, van, schilder, Bleekerssingel 49. Retel, J. H., caféhouder, Lange Tiendeweg 83. Reurings, Wed. C., Nieuwehaven 296. MARKT 58 -62 TEL. 398 GOUDA Ravensberg, P., Ridder van Catsweg 240. Ravensberg, W., bloemist, Westerkade 26. Ravestijn, M., fabrieksarbeider, Bockenbergstraat Ravenstijn, P., fabriekswerker, Boelekade 89. Redegeld, A. A., modelleur, Zoutmansplein 10. Redegeld, A. C., melkrijder, Heerenstraat 127. Redegeld, Wed. J. F., Slapper del 6. Redegeld, J. F., Slapperdel 6. Reddingius, R. A., oogarts, Korte Noodgodsteeg 8. Reden, A. van, fabriekswerkervan Strijenstraat 30. Reden, C. van, fabrieksarbeiderSnoystraat 60. Reden, P. van, bakker, Gouwe 93. Reebeen, B. A., schilder, Keizerstraat 57. Reebeen, C. J., werkman, Prins Hendrikstraat Reebeen, C. J., schilder, Keizerstraat 55. Reebeen, Wed. F. H., Geuzenstraat 2. Reede, A. van, Boelekade 59. Reede, D. van, koopman, Keizerstraat 56. Reede, G. van, timmerman, Van Strijenstraat 16. Reede, Wed. H. van, Heerenstraat 124. Reede, J. van, fabriekswerkerHeerenstraat 31. Reede, P. van koopman, Groeneweg 46a. Reede, P. A. van, chauffeur, Keizerstraat 56. Reeden, A. van, stoker, Willem Tombergstraat 16. Reeden, J. P. van, bleekersknecht, Raam 164. REEDERIJ „DE IJSEL”, N. V., kantoor Nieuwe Veerstal 3 en 5, Gouwe 80, Turfsingel 2. Reederij ,,de IJsel”, N. V., kantoor Nieuwe Veerstal 3 en 5, Gouwe 104, Turfsingel 2. Reenen, A. van, arbeider S.S., Ridder van Catsweg 112. Reenen, A. N. van, timmerman, 2e Schoolstraat n. Reenen, C. van, rangeerder, Ridder van Catsweg 58. Reenen, H. N., machine-bankwerkerP. C. Bothstraat 74. Reenen, C. W. van, seinhuiswachterRidder van Catsweg 48. Reerds, W., ambt. dir. bel., Zoutmansplein 11. Regout, H. D. F., Dir. Rijksschool van aardewerk, L. Tiendeweg 79. Regteren, R. van, schilder, Westhaven 69. MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA 322 10. 100. FIRMA MEUB1LEERING GROOTE VOORRAAD LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 162