B. DEJONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn I I I B. DE JONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 327 326 I r-w SSS meubileering BEHANGER !J VERHUIZINGEN Rijnhart, J. C., fabriekswerker, Pretoriaplein 12. Rijnhout, H., pottenbakker, Heerenstraat 117. Rijnhout, J., arbeider, Nieuwe Markt 13. Rijnhout, J., groentenkoopman, Wilhelminastraat 38. Rijnhout, J. H., tuinman, Keizerstraat 39. Rijnhout, L. A., fabrieksarbeiderKleiwegstraat 5. Rijp, A. M., plateelschilder, Gouwe 157. Rijs, J., Boelekade 207. Rijs, N., timmerman, Zoutmansplein 24. Rijswijk, A. van, opperman, Snoystraat 127. Rijswijk, J. van, opzichter kaarsenfabriek, Buurtje Rijswijk, J. van, metselaar, IJssellaan 109. Rijswijk, L. van, metselaar, Derde Kade 50. Rijswijk, L. van, meesterknecht sigarenfabriek, Adriaan Vlackstraat 6. Rijswijk, T. van, kantoorbediende, Zeugstraat 40. Rijswijk, W. van, Boelekade 160. Ringelenstein L. van, meubelmaker, Achter de Vischmarkt 46. Rink, L. M. C., agent van politie, Dr. Leijdstraat 5. Rinkel, W. L., suikerwerker, IJssellaan 195. Robbe, P. C., adf. comm. P. en T., De La Reijlaan 8. Robbregts, Wed. M., winkeliersterGouwe 57. Rodenbach, A. P., loopknecht, Bleekerssingel 36. Rodenbach, Wed. C. 2e Schoolstr. 12. Rodenbach, J. J., sigarenmaker, Pretoriaplein 40. Rodenburg, J., expediteur, Gouwe 126. Rodenburg, W. F., kantoorbediende, Prins Hendrikstraat 87. Roedolf, Wed. A. F., Vest 89. Roelink, A., kraamverpleegster, Fluw. Singel 83. Roedolf, H., metselaar, Nobelstraat 3. Roelofs, G. H., kleermaker, Groeneweg 34. Roelofs, W., boekdrukker, Willem Tombergstraat 53. Roelofzen, Th., onderwijzer, Spieringstraat 75. Roepers, Mej. C., naaister, Nieuwehaven 250. Roepers, Wed. J. A., Groeneweg 5. Roepers, W., goudsmid, Snoystraat 91. Roeseling, J. A., pastoor. Gouwe 113. Rogaar, Wed. R., Spieringstraat 37. MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA II MEUBILEERIN9 Roggeveen, A., brievenbesteller, Erasmusstraat 3. Roijen, W. van, arbeider, Vierde Kade 36. Rollfs of Roelofs, E., brievenbestellerDerde Kade 69a. Rollfs of Roelofs, I., commissionnair in kaas, Steijnkade 28. Rollfs of Roelofs, W., commissionnair in kaas, Steijnkade 18. Rollfs of Roelofs, Wed., Nieuwehaven 3. Romburgh, H. van, handel in Ijzerwaren, Westhaven 6. Romijn, G., melkhandelaarTurfsingel 13. Romijn, M. M., sigarenmaker, Willem Tombergstraat 32. Romijn, P., pakhuisknecht, Derde Kade 41. Romijn, Wed. Th., melkverkooperTurfsingel 13. Rond, L. C., rijwielbewaarder, Komijnsteeg 65. Rond Pzn., P., ijzerhandelaarFluweelensingel 76. ROND Pzn., P., in Ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen, Zeug straat 76. Rond Jr., P., in ijzerwaren, Fluweelensingel 91. Ronde, S. de, touwslager2e Schoolstraat 2. Roo, A. de, schilder, W. Tombergstraat 19. Roobeek, H. F., onderwijzer, Zoutmansplantsoen 5. Rood, J., manufacturier, Markt 66. Roodbol, A., steenluyuwerBockenbergstraat 38. Rook, C., kistenmaker, Westerkade 23. Rook, J., metselaar, Heerenstraat 9. Rook, M., warmoe zier, Willens 73a. Rook, T., metselaar, Boelekade 231. Rooij, A. F. W. de, sigarenmaker, Coornhertstraat 10. Rooij, C. H. de, schilder, Lazaruskade 19. Rooij, H. C. de, timmerman, Heerenstraat 12. Rooij, K. de, timmerman, Bockenbergstraat 10. Rooij, Wed. N. C. de, Erasmusstraat 12. Rooijen, Wed. G. H. van, P. C. Bothstr. 67. Rooijen, H. J. A. van, firma G. Soos, touwhandel, Kleiweg 52. Roon, J. van, los werkman, Nieuwehaven 154. Roon, Wed. J. van, Geuzenstraat 39. Roon, J. van, pijpmaker, Houtmansplantsoen n. Roon, J. J. van, Nieuwehaven 97. Roon, J. W. de, schoenmaker en koster, Kattensingel 39. MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA I. FIRMA GROOTE VOORRAAO LOCPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS B FIRMA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 164