B. DEJONG Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 328 329 I (SanKBMB firma ■BBoonB B. DE JONG MEU Bl LEERING Ruijter, W. de, fabrieksarbeider, Jan Kottensteeg 6. Ruis, J., Nieuwehaven 254. Ruis, T., timmerman, Spieringstraat 109. Ruiten, A. Th. van, sigarenmaker, St. Josephstraat 68. Ruiten, A. S. A. van, caféhouder, Markt 39. Ruiten, D. van, sigarenmaker, Heerenstraat 104. Ruiten, Wed. van, Coomhertstraat 24. Ruiter, C. de, matrassenmaker, Jan Kottensteeg 22. Ruiter, J. de, agent v. politie, Boschweg 4. Runge, C. W., bevolkingsagent en bode der gemeentebelastingen, Cronjé- straat 29. Rups, Dr. J. G., arts, Lange Tiendeweg 54. Rustwat, A., koetsier gemeente, Bockenbergstr. in. Rustwat, A., los werkman, Vorstmanstraat 4. Rutten, L. assistent accountant, Crabethstraat 20. Rutting, J., ploegbaas N.S., R. v. Catsweg 50. Ruwe, C. J. de, hoofd eener school, Turfmarkt 69. RUWE, Th. DE, electricien, Gas- en Waterleidingartikelen, Lange Tiendeweg J-1. Ruwe, Th. J. de, onderwijzeres, Nieuwe Markt 1. Saalbach, J. K. N., electricien, Minderbroedersteeg 4. Saalbach, Mej. L. P. A. A., kamerverhuursterGouwe 7. Safari, P. J., tijd, ambtenaar ter secretarie, Gouwe 66. Salverda, Mej. M. E., Gouwe 35. Samson, J., Markt 26. Samuel, A., banketbakker, Wijdstraat 7. Sanden, Wed. A. J. van der, Lange Tiendeweg 29. Sanden, Wed. J. J. van der, Markt 15. Sanden, L. A. A. van der, dir. R. K. Begraafplaats, IJssellaan 116. Sanders, A., reiziger, Ridder van Catsweg 42. Sanders, A. J., sigarenmaker, Pretoriaplein 52. Sanders, C., timmerman, Spieringstraat 125. Sanders, C. stoffeerder, Raam 38. Sanders, E., letterzetter, Snoystraat 53. Sanders, E., mandenmaker, Jaagpad 27. Sanders, E., timmerman, Snoystraat 97. Sanders, H., letterzetter, Bockenbergstraat 116. MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Roos, A., boterhandelaarF. W. Reitzstr. 25. Roos, A., timmerman, Lange Tiendeweg 32, handel in klompen. Roos, A. J., Spieringstraat 135. Roos, B., kassier boerenleenbank en administrateur graanmaalderij Oosthaven 49. Roos, G., IJssellaan 56. Roos, G., koopman, Gouwe 201. Roos, J. de, houtbewerker, Jaagpad 41. Roos, L. A., fabrikant, Turfmarkt 45. Roos, P., koopman, Turfmarkt 138. Roos, P., los werkman, Wilhelminastraat 16. Roosenburg, D., glas in loodzetter, Graaf v. Bloisstr. 9. Roosendaal, Wed. T., Keizerstraat 81. Roosloot, F. H., meubelmaker, Crabethstraat 58. Roskam, A., rijksambtenaarZoutmansplein 40. Rossum, E. van, arbeider N. S., St. Josephstraat 46. Rossum, M. W. van, barbier, Spoorstraat 19. Rotte, A. N. de, fabriekswerkerP. C. Bothstraat 53. Rotte, Jonkvr. C. G. W. de, Oosthaven 52. Rotte, Wed. D. de, Heerenstraat 29. Rotte, G. J. de, fabriekswerker, Snoystraat 105. Rotte, G. M. van de, koopman, Turfmarkt 142. Rotte, M. van de, procuratiehouderFluweelensingel 78. Rotte, W. J. de, letterzetter, F. W. Reitzstraat 51. Rotteveel, Wed. W. A., Gouwe 17. Rouw, J. W., kleermaker, Gouwe 28. Rouwkema, J., kantoorbed., Fluw. Singel 54. Roza, H., zetschipper, Rotterdamscheveer 1. Rozendal, P., winkelier, Prins Hendrikstraat 105. Rozenstraten, Wed. R., Keizerstraat 25. Ruijgrok, A., winkelier in sigaren, Spoorwegstraat 27. Ruijs, P. C. J., hoofd eener school, B. Martenssingel me. Ruijs, E. H., onderwijzer gymnastiek, Krugerlaan 24. Ruijter, A. H. de, glazenwasscher, Lange Dwarsstraat 38. Ruijter, C. de, Houtenstraat 15. Ruijter, J. de, los werkman, Karnemelksloot 195. Ruijter, M. S., de, Gouwe 129. MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA f Telefoon 47 FIRMA OKSan M E UBILEERING MEUBELEN BETIMMERINGEN RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- 1-1 GORDIJNEN i-s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 165