DRUKKERIJ KOCH i KNUTTEL A B. DEJONG Lünkamp’s Kleeding magazijn 352 - PRIMA UITVOERING - SPECIAAL ADRES VOOR HANDELSDRUKWERK 23 MEUBILEERING MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA Tukker, G., tuinder, Pretoriaplein 2. Tukker, Th., fotograaf, Zeugstraat 104. TURION, J. F. W., electriden, Rijwielhandel, Lange Tiendeweg 22-24. Tuinstra, F., boekhouder registratie, Gouwe 240. Twigt, C., machinist, Vest 69. Twigt, C. J. A., gaarder van het kaai- en liggeld, Peperstraat 118. Uitenbroek, C., sigarensorteerder, Kanaalstraat 22. Uithol, G., tuinman, Heerenstraat 173 Uithol, J., sigarenmakerRobaarsteeg 18. Uittenbogaard, Wed. A., horlogerie en optische artikelen, Oosthaven 3. Uittenbogaard, Wed. A., van Persijnstraat 12. Uittenbogaart, K., arbeider, Groeneweg 67. Uijl, Wed. G. den, Boelekade 56. Uyl, H. J. den, onderwijzer, Zoutmanstr. 3. Uyl, J. den, groentenhandelaar, Cornells Ketelstraat 17. Uljee, G., broodbakker, Graaf v. Bloisstr. 25. Ultee, A., Gouwe 248. Ultee, J., pakhuisknecht, P. C. Bothstraat 60. Unen, G., van, sigarenmaker, P. C. Bothstraat 84. Uunen, A. M., Kuiperstraat 34. Uunen, C. G. van, pakhuiskn. Vierde Kade 46. Uunen, G. van, pakhuisknecht, Jan Kottensteeg 2. Valckenier de Greeve, H. N.,«Zfr. GoudscheMelkinrichting.'YvLrimoxki.b). Valk, A. J. van der, sigarenmakerRaam 270. Valk, B. van der, loodgieter, Turfmarkt 123. Valk, E. van der, magazijnbed. F. W. Reitzstraat 38. Valk, G. J. van der, gasfitter, Wijdstraat 8. Valk, H. J. van der, rijwielhersteller, Zeugstraat 90. Valk, J., timmerman, Graaf Florisweg 67. Valk, J. A. van der, loodgieter, Doelestraat 21. Valk, J. W. van der, looiersknecht, Bogen 32. Valk, J. van der, letterzetter, Bogen 34. Valk, J., veedrijver, Vlamingstraat 15. Valk—Schouten, J., Noothoven van Goorstraat 2. Valk, M., opzichter teekenaar, Mr. D. J. v. Heusdestr. 2. Valk, Wed. M., Bockenbergstr. 2. Valk, W. van der, letterzetter, IJssellaan 86. INGERICHT VOOR ALLE SOORTEN DRUKWERK Telefoon 47 MEUBELEN BETIMMERINGEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 177