B.DEJONG B. DEJONG Lijnkamp s Kleedingmagazijn Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 36o f I OB MEUBI LEERING BEHANGER !J VERHUIZINGEN MEUBILEERING MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Verkerk, A., brugwachter, Kamemelksloot 49. Verkerk, A., suikerwerker, Boomgaardstr. 26. Verkerk, B. B., schipper, Prins Hendrikstraat 96. Verkerk, C., Nieuwehaven 264. Verkerk, C., fabriekswerker, F. W. Reitsstr. 14. Verkerk, C.» aardewerker, Lethmaetstraat 33. Verkerk, G. M., melkrijder, Snoystraat 91. Verkerk, G., verlakker, IJssellaan 51. Verkerk, H., bleekersknecht, Ridder van Catsweg 84. Verkerk, Wed. J. C., Oosthaven 45. Verkerk, J. D., chef sigarenfabriek, Kattensingel 91. Verkerk, J. H., schoenmaker, Kleiwegstraat 12. Verkerk, K., groentenhandelaar, Erasmusstraat 19. Verkerk, M., schoenmaker, West Haven 29. Verkerk, M. A., insp. registratie, Crabethstr. 73. Verkerk, N., zadelmaker, Graaf Florisweg 57. Verkerk, N. H., zadelmaker, Kleiwegstraat 8. Verkerk, P., fabriekswerkerBockenbergstraat 102. Verkerk, P., metselaar, Moordrechtsche Tiendeweg 6. Verkerk, Wed. W., Coomhertstr. 3. Verkleij, A. B., meubelmakerBockenbergstraat 54. Verkleij, C., houtzager, Bockenbergstraat 27. Verkleij, F. A., koetsier, St. Josephstr. 47. Verkleij, J., los werkman, Pretoriaplein 7. Verkleij, J. J., kastelein, Bleekerssingel 79. Verkleij, P. C., machinist, Onder de Boompjes 7. Verkroost, C., wagenmaker, Peperstraat 62. Verlaan, G. C., los werkman, Muilenpoort 10. Verlaan, J. M., los werkman, Lange Dwarsstraat 17. Verlaan, Wed. M.,, Graaf v. Bloisstr. 63. Verlee, H. A., analyst, Nieuwehaven 7. Verleun, Wed. K., Geuzenstraat 4. Verleun, W., arbeider, Goejanverwellendijk 8. Verloop, H., commissaris „IJsei"Turfsingel 1. Vermaak, A., sluismeester, Veerstal 11. Vermeer, C., opperman, Lombardsteeg n. Vermeer, J., tuinder, Hooge Schielandsche Zeedijk 8. Vermeij, A. P., vertegenwoordiger kaarsenfabr. te Schiedam, Kruger- laan 107. Vermeij, C., veehouder, Broekweg 4. Vermeij, D. P., huisschilder, Boomgaardstraat 67. Vermeij, F., sjouwerman, Nobelstraat 69. Vermeij, J., ladingmeesterRidder van Catsweg 23. Vermeij, L. A., fabrieksarbeider, St. Josephstraat 18. Vermeij, M., zeilmaker, Achter de Vischmarkt 54. Vermeij, M. A., banketbakker, Oosthaven 35. Vermeij, P. J. M., handelsreiziger, Turfmarkt 80. Vermeij, firma T., banket- en broodbakker, Oosthaven 35. Vermeulen, A., fabr. arb., Nieuwe Markt 22. Vermeulen, A. J., commies rijksbelastingen, Lange Tiendeweg 76. Vermeulen, C., smid, Boomgaardstraat 8. Vermeulen, C., koetsier, Zoutmansplein 20. Vermeulen, C., Vierde Kade 70. Vermeulen, C., schipper, aan boord. Vermeulen, F. S., fabriekswerkerSnoystraat 1. Vermeulen, F. S., fabrieksarbeider, Snoystr. 119. Vermeulen, G. J., loopknecht, Vorstmanstraat 35. Vermeulen, H., scheepmaker, Walvisstraat 14. Vermeulen, J., pakhuisknecht, Jan Kottensteeg 12. Vermeulen, J., bakkersknecht, Bosch weg 6. Vermeulen, Wed. J., Burgemeester Martenssingel 146. Vermeulen, J. C., gieter, Roozendaal 18. Vermeulen, J. W., schrijver N.S., Mr. D. J. van Heusdestraat 27. Vermeulen, J. W., huismeester Oude Mannenhuis, Spieringstraat 2. Vermeulen, K., seinhuiswachterRidder van Catsweg 156. Vermeulen, Wed. K., Vierde Kade 27. Vermeulen, L., fabrieksarbeider, Boelekade 98. Vermeulen, L., touwspinner, Lange Willemsteeg 7. Vermeulen, L., koekbakker, Parkstraat 31. Vermeulen, M., fabr. arb., Raam 150. Vermeulen, P., kartonbewerker, Vorstmanstraat 41. Vermeulen, Wed. W. J. Derde Kade 55. Vermeulen, Wed., Gouwe 42. Vermij, D., los werkman, Kamemelksloot 99. Telefoon 47 ^BHBB 3Ói I «4 FJRMA ^FiRMA MEUBELEN BETIMMERINGEN^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 181