Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 363 362 Vermij, D., in brandstoffen, Bleekerssingel 77. Verstoep, L., broodbezorger, Graaf Florisweg 36. B. DE JONG MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA MARKT 58-62 TEL. 398 GOUDA Vermij, L., schipper, Boelekade i. Vermij, P., stoffeerder, Vrouwensteeg 22. Vermij, P., koopman, Burgemeester Martenssingel 11. Vermij, Wed. P., Groeneweg 61. Vermij, W., stoffeerder, Nieuwehaven 53 55. Vermij, W., winkelbediende, Singelstraat 5. Vermolen, C. M., kermisreiziger, Kanaalstraat. Vemout, M. J., IJssellaan 225. Verruijt, J., bakker, Westerkade 30. Verschoor, A., banketbakker, Raam 198. Verschoor, A., los werkman, Varkenmarkt 12. Verschoor, C. J., boekhouder lichtfabrieken, Fluweelensingel 46. Verschoor, J., boekhandel, Dubbele buurt 3. Verschoor, W., Tuinstraat 19. Verschut, A. J., metselaar, Boelekade 243. Verschut, C., lijkdrager, Groenendaal 73. Verschut, C. A., timmerman, Doelenstraat 26. Verschut, Wed. M., Boomgaardstraat 75. Verschut, W., winkelbediende, De la Reijlaan 4. Verschut, W., emballeur, P. C. Bothstr. 2. Verschut, Wed. W. C., Spieringstraat 17. Verschut, W. M., pakhuisknecht, Baanstraat 35. Verschuur, J„ koopman, Derde Kade 57. Verschuur, P., koopman, Vierde Kade 11. Versluijs, A., metselaar, Bogen 36. Versluis, J., krijtmaler, Prins Hendr. Str. 57. Versluis, J. J., expeditieknecht, Bleekerssingel 45. Versluis, P., tuinman, Ridder van Catsweg 96. Verspuij, Mej. S. P., Gouwe 178. Versteeg, C., schoenmaker, Muilenpoort 9. Versteeg, J. H., timmerman, Derde Kade 20. Versteeg, P., metselaar, Geuzenstraat 60. Versteeg, P. J., magazijnbediende, Noothoven van Goorstraat 6. Verstoep, A., boomkweeker, Cornells Ketelstraat 79. Verstoep, B. C., reiziger, L. Tiendeweg 100. Verstoep, C., kantoorbediende, Houtmansplantsoen 1. I I B. DE JONG Verstoep, L., timmerman, Graaf Florisweg 36. Verstoep, W., smidsknecht, Boelekade 148. Verstoep, W., koopman, Boelekade 114. Vervoort, F. X. A. J., pottenbakker, Pretoriaplein 21. Verwaal, A., los werkman, Nobelstraat 85. Verwaal, A., schipper, Derde Kade 23. Verwaal, Wed. A. M., Boomgaardstraat 61. Verwaal, C., arbeider S.S., C. Ketelstraat 47. Verwaal, C., kantoorbediende, Spieringstr. 149. Verwaal, H., houtzagersknecht, Derde Kade 2 Verwaal, H., loopknecht, Boomgaardstraat 76. Verwaal, J. C., meubelmakerRaam 72. Verwaal, K., meubelmaker, Wilhelminastraat 42. Verwaal, P., spoorwegarbeider, Bodegraafsche Straatweg 1. Verwaal, P., arbeider S.S., Willem Tombergstraat 31. Verwaal, Wa. E., Heerenstraat 77. Verweij, A., Graaf Florisweg 59. Verweij, A. H., kleermaker, Keizerstr. 76. Verweij, Ca. M., Bleekerssingel 28. Verweij, C., houtdraaierGoudkade 11. Verweij, G., broodbakker, Nieuwehaven 17. Verweij, G., agent van politie, 4e Kade 118. Verweij, J. C., smid, Kleiweg 82. Verweij, J. J., agent van politie, Graaf van Bloisstraat 20. Verweij, M., hoofdagent van politie, St. Josephstr. 65. Verweij, P., koetsier, Vest 22. Verweij, Wed. W., Turfmarkt 4oben. Verwij, A. H. A., kapper, Stoofsteeg 16. Verwij, G. W., bakker, Jan van der Heijdenstraat 28. Verwij, J. C. A., bakker, Gr. v. Bloisstr. 35. Verwoerd, G., timmerman, Graaf van Bloisstraat 2. Verwoerd, L., Lethmaetstr. 34. Verwoert, J. C., machinist, IJssellaan 147. Verzaal, J. N., loopknecht, Boelekade 165. Verzeide, Wed. J., Vorstmanstraat 34. Verzijde, C. M., bankwerker, Zwaansgat 3. 1 te- 7-.'iO ,;rr: FIRMA MEUBILEERING GROOTS VOORRAAD LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- GORDIJNEN i-i H g FIRMA H H MEUBILEERING

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 182