Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 367 366 5 Vliet, T. van, vleeschhouwerij en spekslagerijZeugstraat 82. Vliet, T. van, timmerman, Lethmaetstraat 14. Vliet, Wed. T. van, Burgemeester Martenssingel 117. B. DE JONG B. DE JONG van der, fabrieksarbeider, Westhaven 33. MARKT 58 52 TEL. 398 GOUDA Vliet, W. van, steenfabrikant, Westhaven 34. Vliet, W. van, spoorwegarbeiderWinterdijk 10. Vliet, Wed. D. J. van, Turfmarkt 37. Vliet, G. van, imp. A. B. C.-bank, IJssellaan 128. Vliet, G. van, schipper aan boord. Vliet, H. van, tuinier, Naaierstraat 15. Vliet, H. van, pakhuisknecht, Vlamingstraat 14. Vliet, H. van, grondwerker, Drapiersteeg 5. Vliet, H. N. van, stoker, Vorstmanstraat 26. Vliet, H. P. van, sigarenfabrikant, Karnemelksloot 135. Vliet, J. van, veekoopman, Boomgaardstr. 16. Vliet, J. van, slager, Zeugstr. 78. Vliet, J. van, magazijnbediende, Turfsingel 66. Vliet, J. van, los werkman, Lombardstraat n. Vliet. J. van, koopman, Willens 3. Vliet, J. van, koopman, Fluweelensingel 41. Vliet, J. van, opperman, Vrouwensteeg 7. Vliet, J. van, sigarenmaker, Groenendaal 8. Vliet—Compier, Wed. J. van, Bleekerssingel 42. Vliet, J. van, winkelier, Raam 196. Vliet, Wed. J. van, van Strijenstraat 18. Vliet, J. A. P. van, smid, Ridder van Catsweg 34. VlietVerduijn, Wed. J. C. van, Westhaven 34. Vliet, K. van, koopman, Graaf Florisweg 40. Vliet, M. van, Kattensingel 44c. Vliet, M. van, tuinder, Ridder van Catsweg 51. Vliet, M. J. van, broodbakker, Groenendaal 32. Vliet, M. J. van, wagenmaker, Raam 201. Vliet, M. L. P. van, slager, Nieuwe Markt 16. Vliet, Wed. M. van, Aaltje Baksteeg 10. Vliet, N. van, timmerman, IJssellaan 30. Vliet, P. van, hennepsorteerder, Cornells Ketelstraat 10. Vliet, P. van, Turfmarkt 5. Vliet, P. van, loodgieter, Boelekade 100. Vliet—van der Vree, Wed. P. C. van, handel in klompen, Lange Tiendeweg 25. Vliet, Wed. W. van, winkelierster, Nieuwe Markt Vlis, J. van der, slijter, Lange Tiendeweg 57. Vlist, C. van der, brievenbesteller, Gr. van Bloisstraat 72. Vlist, F. van der, meubelmakerBockenbergstraat 26. Vlist, J. van der, pakhuisknecht, Prins Hendrikstraat 100. Vlist, J. van der, kaashandelaar, B. Martenssingel me. Vlist, J. J. Vlist, Wed. R. van der, Peperstraat 60. Vlok, P., voerman, Boelekade 205. Vlot, G., uitvoerder, P. C. Bothstraat 92. Vlug, F., wisselwachter S.S., Ridder van Catsweg 78. Vogel, H., schipper, aan boord. Vogel, J. C. de, varensgezel, Wilhelminastraat 40. Volksgaarkeuken, Keizerstraat 8. Vollmers, Wed. L., winkelierster, Wijdstraat 24. Vonk, C., arbeider, Tuinstraat 36. Vonk, G., kantoorbediende, Cronjéstraat 23. Vonk, G., los werkman, Tuinstr. 36. Vonk, H. J., meubelfabrikant, Kleiweg 29. VONK, firma H. J., Magazijn van Tapijten, Complete Meubileering, Behangerij en Stoffeerderij, Kleiweg 29. Vonk, J., meubelmaker, Jan van der Heijdenstraat 23. VONK, M. T. J., Firma H. J. VONK, Kleiweg 27. Vonk, W., timmerman, Peperstraat 44. Voogd, Dr. N. J. J. de, leeraar Gymnasium, Krugerlaan 57. Voogt, D. A. de, adj. inspecteur dir. bel., Van Bergen IJzendoomp. 2. Vooijs, A. G., machinist elec. centrale, Snoystr. 18. Vooijs, Aa. H., Heerenstr. 86. Vooijs, G., opperman, Westerkade 21. Vooijs, Wed. J., Zeugestraat 18. Vooijs, P. C. de, goudsmid, Markt 8. Voorburgh, Mej. A., Westhaven 54. Voorde, J. van der, chauffeur, Kattensingel 55. Voorden, J. P. van der, wagenmaker, Naaierstraat 22. Voorden, K. van der, wagenmakerNieuwehaven 153. MARKT 58 - G2 TEL. 393 GOUDA 22. FIRMA MEUBILEERiNG FIRMA MEUBILEERING GROOTS VOORRAAD LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- I-: GORDIJNEN 1-1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 184