h Lijnkamp’s Kledingmagazijn Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 375 374 1 B. DE JONG B. DE JONG MARKT 58 52 TEL. 398 GOUDA Welzenis, W. van, arbeider, Eerste Kade 3. WemmersVogel, Wed. G. A., Heerenstraat 115. Wempe, A. J., onderwijzer, Krugerlaan 121. Wensveen, K. van, visscher, Van Strijenstraat 15. Wentinck, E. J., meubelmaker, P. C. Bothstraat 1. Werf, Wed. Th. J., Baanstraat 22. Werk, J. de, koopman, Wachtelstraat 8. Werken, J. H. v. d., Raam 178a. Werkhooven, A. J. van, smid, Keizerstraat 73. Werkhooven, A. J. van, fabriekswerkerSnoystraat 15. Werkhooven, Wed. A. Th. van, Nobelstraat 41. Werkhooven, B. M. van, fabrieksarbeider, Vorstmanstraat 27. Werkhooven, F. X. van, smid, Keizerstraat 46. Werkhooven, P. J. van, sigarenmaker. Raam 92. Werkhooven, P. J. K. van, com. N. V. reederij „De IJ sei", N. Veerstal 1, Werkhooven, S. L. van, smid, Keizerstraat 33. Werkhooven, W. van, sigarenmaker, Zoutmansplein 35. Werning, H. C., in dames modeartikelen, Markt 47. Wernink, Mej. C. J. M., Bleekerssingel 19. Wernink, W., fabrikant, Bleekerssingel 18. Werve, B. H. van de, deurwaarder, Kattensingel 93. Westbroek, A. C. W., boekhoudster, Krugerlaan 125. Westbroek, H. A., Krugerlaan 125. Westerbaan van Haansbergen, D. W., fabrikant, Willens 18. Westerhof, J., boekhouder, Ridder van Catsweg 32. Westerman, Wed. J. C., arbeider, Karnemelksloot 161. Wetzel, E. O. H., monteur, Nieuwehaven 78. Weurman, C. J., bankwerker, Kattensingel 61. Weurman Gez., Peperstraat 58. Weurman Jr., F. H., electricien, Peperstraat 56. Wever, J. J., bakker, Kleiweg 46. Wewer, J. C., zilversmid, St. Anthoniestr. 9. Wiarda, J., reiziger, Cronjéstr. 8. Wichen, Wed. P. J. van, Gouwe 66. Wiechers, S. D., plateelschilder, Lethmaetstr. 58. Wielders, A. F., muziekmaker, Kleiweg 83. Wientjes, G., winkelier, Lange Tiendeweg 44. Wijkverpleging, Westhaven 11. MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Wieringen, M. van, arbeider N.S., Kanaaldijk 2. Wiers, Wed. A. M., Raam 130. Wiers, H., verlakker, Raam 103. Wieser, Wed. A., Jan Kottensteeg 3. Wieser, C., opperman, Willem Tombergstraat 7. Wieser, Wed. C., Speldemakerssteeg 29. Wieser, C., fabr. arb. Vorstmanstraat 50. Wieser, H., kleermaker, Heerenstr. 6. Wieser, H., los werkman, Robaarsteeg 5. Wieser, J., stukadoor, Walesteeg 1. Wiezervan der Kleij, Wed. C., Groeneweg 68. Wiezer, H., expeditieknecht, Snoystraat 103. Wiezer, Wed. H., Lange Willemsteeg 3. Wiezer, J., fabriekswerkerLemdulsteeg 32. Wiezer, J., handelsreiziger, Boomgaardstr. 64. Wiezer, Wed. J. H., Zoutmansplein 30. Wiezer, Wed. M. J., Vest 74. Wiezer, N. C., timmerman, Dr. Leijdstraat 14. Wijk, Wed. A. van, Boelekade 35. Wijk, A. van, groentenhandelaar, Naaierstraat 5. Wijk, A. van, koopman, Kattensingel 40. Wijk, D. van, kruidenier, Veerstal 22. Wijk, D. van, onderwijzer, Steijnkade 35. Wijk, F. J. van, metselaar, Jan v. d. Heijdenstraat 10. Wijk, J. G. van, houtbewerker, Derde Kade 54. Wijk, J. J. van, pakhuisknecht, Snoystr. 2a. Wijk, K. van, grossier in kol. waren, Burg. Martenssingel 107a. Wijk, K. van, ambtenaar dir. bel., Zoutmansplein 18. Wijk, L. van, fabrieksarbeider, Raam 66. Wijk, N. van, fabr. arb. Wilh.straat 2. Wijk, P. J. van, bleekersknecht, Derde Kade 54. Wijk, W. van, stadstuinbaas, P. C. Bothstraat 20. Wijk, W. van, timmerman, Geuzenstraat 19. Wijk, W. van, fabrieksarbeiderHeerenstraat 94. Wijkhuizen, J., magazijnknecht, Bockenbergstraat 48. Wij'khuizen, J., fabr. arb. Walvisstr. 6. FIRMA ME UBILEERING Fl M A E»WiggH8 WEUBILEERING GROOTE VOORRAAO LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- i-i GORDIJNEN i-:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 188